Lectori Salutem - Een vaste burcht is onze God

Lectori Salutem

Een vaste burcht is onze God

Ooit heeft Maarten Luther (1483-1546) dit lied gemaakt, ergens begin 16e eeuw. Wanneer precies en waarom is niet helemaal duidelijk. Daar zijn al diverse theorieën op losgelaten, zoals bijvoorbeeld te lezen is op de website IsGeschiedenis.nl.

Men komt uiteindelijk ongeveer hierop terecht:

“Luther noemt het werk een psalm: Psalm 46: “God is onze toevlucht en sterkte”. Hieruit blijkt dat het nummer niet bedoeld was om ten strijde te trekken, maar om God te eren. Luther probeerde de essentie van de psalm in zijn lied te vangen: vertrouw op Gods goedheid en trouw. Het lied heeft tot doel om te verkondigen, een boodschap te proclameren.”

Psalm 46
Het is dus geen strijdlied, maar meer een getuigenislied. De zonen van Korach wisten het wel: “God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats…” (vs. 2 en 3a).
Pfff… dat laatste is nogal wat. Maar in de toekomst zal zoiets echt plaatsvinden: “Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven” (Hebr.12:26). De aarde ‘zal lostrillen van haar plaats’, zegt Jesaja 13:13. Voorwaar indrukwekkend! En dat is zacht uitgedrukt, gelet op de reactie van de mensen in die tijd: “En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting …” (Luk. 21:26). Maar, aldus de Korachieten (en Luther): God is een toevlucht voor de Zijnen!

Vrijheid
Bevrijdingsdag ligt alweer twee weken achter ons. Hoe wrang kan het zijn! Terwijl we de bevrijding (nog steeds) vieren, zijn ons in ras tempo allerlei vrijheden ontnomen. Niet alleen door het vaccinatiegedoe, waarover meer in AMEN Actueel, maar ook door de uitrolling van diverse agenda’s, zoals Agenda 2030 van de VN, de Grote Reset van het WEF en de klimaatagenda. Het ziet ernaar uit dat dit decennium grote veranderingen zal brengen op sociaal, maatschappelijk, economisch en ook godsdienstig terrein. Op z’n Hollands zeggen we dan: ‘Maak je borst maar nat’.
Er is wel wat aan de hand in de wereld rondom ons. Eerlijk gezegd, wie nu nog niet door heeft, dat er achter de schermen veel meer loos is dan ervoor, is (nog) niet goed bij de les. Op zich niet zo vreemd, want in het nieuws en van overheidswege wordt telkens weer dezelfde plaat afgedraaid, alsof er maar één waarheid is, namelijk die van de overheid en de talkshow- en mediagasten. Altijd weer dezelfde gezichten en stemmen van politici, journalisten en deskundigen.
Wie echter verder kijkt dan zijn of haar neus lang is, zal ontdekken dat er meer waarheden zijn, ook van gerenommeerde deskundigen, die angstvallig geweerd worden van de publiek opinie. Je zult hun meningen en inzichten alleen via internet kunnen achterhalen.

Zoals gezegd staat de vrijheid van mensen ernstig onder druk. De controlecampagne raast voort en de zgn. corona-pandemie is daarbij een uitstekend hulpmiddel. En er zit nog veel meer aan te komen.
Klaus Schwab van het WEF, die eerder al waarschuwde voor een op handen zijnde virus-pandemie, heeft in juli 2020 ook al gewaarschuwd voor een mondiale ‘cyber-pandemie’ (hij zegt het echt!): “Daarbij vergeleken kan de Covid-19-crisis beschouwd worden als een kleine verstoring.” 

zie ook: weforum.org/agenda

De Duitse hoogleraar economie, Dr. Antony Mueller (professor aan de Federale Universiteit te Sergipe - Brazilië, ziet een ‘pandemie’ als dekmantel van de globalistische elite om kleine bedrijven te vernietigen ten faveure van de multinationals en een nieuwe wereldorde te bespoedigen… (Bron: Breitbart.com)

Hoop
En toch… We hoeven, vooral als gelovigen, niet in paniek te raken, hoe vervelend sommige ontwikkelingen en maatregelen ook (zullen) zijn. Want één ding weten we zeker:

God is getrouw, Zijn plannen falen niet.

We zijn op weg naar de tijd van het einde en in die context kunnen we de huidige gebeurtenissen ook wel plaatsen. En daarom besteden we er ook in AMEN (Actueel) wat aandacht aan. De hoofdmoot blijft voor ons echter vooral getuigen van de Bijbelse boodschap, want Gods Woord is “een lamp voor onze voet en een licht op ons pad” (Ps. 119:105).
Er staat nog heel wat te gebeuren, maar -en dat is weer het mooie en hoopvolle van deze tijd- het zal in the end allemaal uitlopen op de glorieuze (weder)komst van Christus. Hij zal in de wereld verschijnen en orde op zaken stellen. En dan zal alles ten goede veranderen. Maranatha!

En ondertussen zingen wij: ‘Een vaste burcht is onze God’, en lezen we tot tweemaal toe in Psalm 46: “De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting” (vs. 8 en 12). Dat geeft de burger moed!

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (107).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Met behulp van dit boekje willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Belangrijke dagen in de Bijbel'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'