Lectori Salutem - Een vaste burcht is onze God

Lectori Salutem

Een vaste burcht is onze God

Ooit heeft Maarten Luther (1483-1546) dit lied gemaakt, ergens begin 16e eeuw. Wanneer precies en waarom is niet helemaal duidelijk. Daar zijn al diverse theorieën op losgelaten, zoals bijvoorbeeld te lezen is op de website IsGeschiedenis.nl.

Men komt uiteindelijk ongeveer hierop terecht:

“Luther noemt het werk een psalm: Psalm 46: “God is onze toevlucht en sterkte”. Hieruit blijkt dat het nummer niet bedoeld was om ten strijde te trekken, maar om God te eren. Luther probeerde de essentie van de psalm in zijn lied te vangen: vertrouw op Gods goedheid en trouw. Het lied heeft tot doel om te verkondigen, een boodschap te proclameren.”

Psalm 46
Het is dus geen strijdlied, maar meer een getuigenislied. De zonen van Korach wisten het wel: “God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats…” (vs. 2 en 3a).
Pfff… dat laatste is nogal wat. Maar in de toekomst zal zoiets echt plaatsvinden: “Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven” (Hebr.12:26). De aarde ‘zal lostrillen van haar plaats’, zegt Jesaja 13:13. Voorwaar indrukwekkend! En dat is zacht uitgedrukt, gelet op de reactie van de mensen in die tijd: “En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting …” (Luk. 21:26). Maar, aldus de Korachieten (en Luther): God is een toevlucht voor de Zijnen!

Vrijheid
Bevrijdingsdag ligt alweer twee weken achter ons. Hoe wrang kan het zijn! Terwijl we de bevrijding (nog steeds) vieren, zijn ons in ras tempo allerlei vrijheden ontnomen. Niet alleen door het vaccinatiegedoe, waarover meer in AMEN Actueel, maar ook door de uitrolling van diverse agenda’s, zoals Agenda 2030 van de VN, de Grote Reset van het WEF en de klimaatagenda. Het ziet ernaar uit dat dit decennium grote veranderingen zal brengen op sociaal, maatschappelijk, economisch en ook godsdienstig terrein. Op z’n Hollands zeggen we dan: ‘Maak je borst maar nat’.
Er is wel wat aan de hand in de wereld rondom ons. Eerlijk gezegd, wie nu nog niet door heeft, dat er achter de schermen veel meer loos is dan ervoor, is (nog) niet goed bij de les. Op zich niet zo vreemd, want in het nieuws en van overheidswege wordt telkens weer dezelfde plaat afgedraaid, alsof er maar één waarheid is, namelijk die van de overheid en de talkshow- en mediagasten. Altijd weer dezelfde gezichten en stemmen van politici, journalisten en deskundigen.
Wie echter verder kijkt dan zijn of haar neus lang is, zal ontdekken dat er meer waarheden zijn, ook van gerenommeerde deskundigen, die angstvallig geweerd worden van de publiek opinie. Je zult hun meningen en inzichten alleen via internet kunnen achterhalen.

Zoals gezegd staat de vrijheid van mensen ernstig onder druk. De controlecampagne raast voort en de zgn. corona-pandemie is daarbij een uitstekend hulpmiddel. En er zit nog veel meer aan te komen.
Klaus Schwab van het WEF, die eerder al waarschuwde voor een op handen zijnde virus-pandemie, heeft in juli 2020 ook al gewaarschuwd voor een mondiale ‘cyber-pandemie’ (hij zegt het echt!): “Daarbij vergeleken kan de Covid-19-crisis beschouwd worden als een kleine verstoring.” 

zie ook: weforum.org/agenda

De Duitse hoogleraar economie, Dr. Antony Mueller (professor aan de Federale Universiteit te Sergipe - Brazilië, ziet een ‘pandemie’ als dekmantel van de globalistische elite om kleine bedrijven te vernietigen ten faveure van de multinationals en een nieuwe wereldorde te bespoedigen… (Bron: Breitbart.com)

Hoop
En toch… We hoeven, vooral als gelovigen, niet in paniek te raken, hoe vervelend sommige ontwikkelingen en maatregelen ook (zullen) zijn. Want één ding weten we zeker:

God is getrouw, Zijn plannen falen niet.

We zijn op weg naar de tijd van het einde en in die context kunnen we de huidige gebeurtenissen ook wel plaatsen. En daarom besteden we er ook in AMEN (Actueel) wat aandacht aan. De hoofdmoot blijft voor ons echter vooral getuigen van de Bijbelse boodschap, want Gods Woord is “een lamp voor onze voet en een licht op ons pad” (Ps. 119:105).
Er staat nog heel wat te gebeuren, maar -en dat is weer het mooie en hoopvolle van deze tijd- het zal in the end allemaal uitlopen op de glorieuze (weder)komst van Christus. Hij zal in de wereld verschijnen en orde op zaken stellen. En dan zal alles ten goede veranderen. Maranatha!

En ondertussen zingen wij: ‘Een vaste burcht is onze God’, en lezen we tot tweemaal toe in Psalm 46: “De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting” (vs. 8 en 12). Dat geeft de burger moed!

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (118).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'