‘Ongecontroleerd experiment’

‘Ongecontroleerd experiment’

AMEN Actueel - Het vaccinatieprogramma, dat in hoog tempo wereldwijd wordt uitgerold, is een -deels- ongecontroleerd experiment. Er is veel verwarring over. Voor de één is het vaccin een zegen, voor de ander een vloek. In de reguliere media worden voornamelijk de positieve kanten belicht, maar er zijn ook andere geluiden...

Onder dit artikel links en updates!

Tot tweemaal toe kwamen de woorden 'ongecontroleerd experiment' uit de mond Dr. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).De ene keer dat Kuipers deze woorden sprak (19 april) ging het over effect van vaccinaties in de ziekenhuizen: “Dit is heel moeilijk te zeggen. Nee, want het is een ongecontroleerd experiment.” 

De andere keer over de avondklok die, volgens Kuipers, geen enkel effect heeft gehad op de ziekenhuisopnames: “Het is een ongecontroleerd experiment. En je moest iets doen.”

Vaccinatie-experiment
Ook het vaccinatieprogramma is een -deels ongecontroleerd- experiment. Alle goedgekeurde coronavaccins hebben een voorwaardelijke vergunning gekregen: de vaccinontwikkelaar mag leveren , maar is verplicht om de komende twee jaar informatie aan te blijven geven over bijwerkingen, etc.. (bron: nu.nl

mRNA
Het zgn. mRNA (messenger RNA)- vaccin is geen ‘gewoon’ vaccin, zoals die voor polio, mazelen, e.d. Het gaat om een nieuwe genetische techniek, die ongeveer hierop neer komt: Het is een messenger (boodschapper) tussen het gen en het product, het eiwit. Het bevat instructies voor de aanmaak van een zgn. spike-eiwit, van het SARS-CoV-2-virus. Het virus heeft dit eiwit nodig om de cellen van het lichaam binnen te dringen. Het immuunsysteem van de geïnjecteerde zal dit eiwit vervolgens als lichaamsvreemd herkennen en antistoffen aanmaken en T-cellen (witte bloedcellen) activeren om het aan te vallen.
Wat dat op kortere of langere termijn (maanden, jaren) betekent voor het immuunsysteem van de persoon, is onbekend. Inmiddels nemen de meldingen van mensen die na vaccinatie problemen hebben, soms met dodelijk afloop, gestaag toe en overstijgen de bijwerkingen van ‘gewone’ vaccins ruimschoots. En we zijn er nog niet, want waarschijnlijk moet het jaarlijks worden herhaald. Pfizer en BioNTech hebben de productie voor 2022 in ieder geval al opgeschaald naar 3 miljard! Bron: knvm.org 

Verzet
Het aantal artsen, medici, wetenschappers dat zich verzet tegen deze ‘vaccins’ neemt ondertussen ook toe. In feite wordt er een wereldwijd medisch experiment uitgevoerd met overwegend gezonde mensen. Dat druist bij vele medici in tegen de eed die zij ooit hebben afgelegd en ook tegen de zgn. Neurenberg-code: een set van tien ethische principes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen, voortgekomen uit de Processen van Neurenberg na WO II, in verband met nazi-experimenten op mensen. Zij vinden dat dit experiment met die Code in strijd is en willen daar niet aan meewerken (zie Wikipedia).
Overheden hebben, zo zeggen sommige critici, het zgn. voorzorgsprincipe losgelaten door blind vertrouwen te stellen in een gevaarlijk experiment. De uitkomst daarvan is (nog) volstrekt onbekend.

Massa-vaccinatie
Ook zijn er wetenschappers die waarschuwen voor de massaliteit van de vaccinaties. Eén van hen is de Belgische viroloog en vaccinatie-expert Geert Vanden Bossche. Hij is geen anti-vaxxer ofzo (voorheen o.a. werkzaam bij GAVI en de Bill & Melinda Gates Foundation), maar noemt de huidige vaccinatiepolitiek een ramp: de massale coronavaccinaties zouden een of meer virusvarianten kunnen creëren die tegen de vaccins bestand gaan zijn. De nieuwe varianten zouden meer besmettelijk zijn dan de oude, en zo tot een versnelling van de pandemie kunne leiden. Wie daarmee besmet wordt, kan de ziekte in een ernstiger vorm doormaken waardoor er veel doden zouden kunnen vallen. Bron: vaccinatieschade.be

Zo zien we dat er nogal verschil van mening is over de werkzaamheid van de corona-vaccins. Geen wonder dat er bij velen twijfel is over vaccinatie. 

Tegenstanders niet geduld
Overigens worden dit soort kritische geluiden nauwelijks geduld door de overheid, of zo u wilt, de elite. Wie kanttekeningen plaatst bij het overheidsnarratief wordt al gauw weggezet als ‘wappie’, ‘complotgekkie’, en zo meer. Ook wetenschappers die hun sporen ruimschoots verdiend hebben, maar vragen stellen, worden geweerd en komen niet in talkshows en nieuwsprogramma’s. Iedereen moet en zal gevaccineerd worden! En de mainstream media stellen geen vragen, maar zijn doorgeefluiken van de elite geworden. De waarheid doet er niet meer toe, lijkt het. En denk erom (dat weten we als gelovigen maar al te goed): de mening van de meerderheid hoeft niet de ware te zijn. Sterker nog, de waarheid kan zich zelden verheugen in de meerderheid! Wie even op het internet rondkijkt, ziet en hoort talloze (waarschuwende) tegengeluiden (zie linkverwijzingen op de AMEN site bij dit artikel). En dat moet ook, want om je eigen mening te kunnen vormen, heb je voors en tegens nodig.

Zieken en doden na Covid-vaccinatie
Af en toe zien we in de mainstream media een uitzondering. Zo durfde de bekende televisiehost Tucker Carlson van Fox News, een rechts-georiënteerde, conservatieve zender, in een uitzending op 6 mei j.l. cijfers te onthullen van VAERS, het officiële instituut in de VS dat bijwerkingen registreert. Daaruit blijkt dat het risico op overlijden vele malen groter is dan bij een 'gewone’ vaccins.
De feiten die men in deze uitzending naar voren brengt en de vragen die men stelt, zijn volstrekt legitiem! Hieronder een paar quotes van Carlson in de uitzending:

  • “Vooropgesteld: men zegt dat de officiële cijfers nog lang niet het werkelijke aantal weergeven (…) Normaliter zijn vaccins niet zo gevaarlijk. Elk seizoen ontvangen in Amerika zo’n 160 miljoen mensen een griepvaccin. En elk jaar leidt dat tot een aantal doden: bijv. 203 in 2019, 119 in 2018 en 85 in 2017. Maar wat blijkt nu uit de officiële cijfers? Tussen eind december 2020 en eind april 2021 zijn er 3.362 doden geregistreerd na het ontvangen van het Covid-vaccin, ofwel ongeveer 30 mensen per dag (…) dat zijn meer doden na vaccinatie dan van alle vaccinaties bij elkaar in de periode van 1997 tot 2013 (…) Vaak wordt gezegd dat dit toevallig is, maar de vraag is gerechtvaardigd: Wat is hier aan de hand? (…) En dan niet alleen in de VS, maar ook in Europese landen *) (…) En ook de lange termijn effecten van de vaccinaties zijn nog niet bekend (…) Het is vreemd hoe er op zulke cijfers wordt gereageerd. Hier het contrast: in 1976 werden 45 miljoen mensen gevaccineerd tegen de varkensgriep. Er stierven toen 53 mensen na het ontvangen van het vaccin. De VS-overheid stopte toen direct het vaccinatieprogramma, want te riskant (…) En nu? Gezondheidsautoriteiten besteden hun energie aan mensen die vragen durven te stellen bij deze vaccinaties. Mensen of organisaties die dat doen worden gecensureerd en als een soort misdadigers beschouwd (…) Neem vice-president Kamala Harris. In september 2020 antwoordde ze op een CNN-vraag over vaccinatie: “Dat wordt een issue voor ons allemaal, maar wat ik wel zeg: ik vertrouw Donald Trump niet.” Een maand later tijdens een verkiezingsdebat was ze nog duidelijker: “Als Donald Trump ons oproept om het vaccin te nemen, dan zal ik dat niet doen.” Maar ze is van gedachten veranderd. Ze is niet langer sceptisch over vaccinatie, en die scepsis tolereert ze ook niet van anderen. In plaats daarvan is nu een enthousiast voorstander (…)
    Als Amerikaanse burgers haast gedwongen worden een vaccin (of welk ander geneesmiddel ook) te nemen, dan hebben ze het absolute recht te weten wat het is en wat de effecten (kunnen) zijn. Ze hebben het recht dergelijke vragen te stellen, zonder gecensureerd, monddood of belachelijk gemaakt te worden.”

*) Volgens EudraVigilance (database, gelanceerd door de EMA-Europees Medicijn Agentschap) zijn er tot 17 april in Europa 7.776 mensen overleden na vaccinatie en 330.218 mensen met meer of minder ernstige bijwerkingen geregistreerd. Bron: Principia-scientific.com/euro-data 
Update – tot 8 mei 10.570 doden en 405.259 bijwerkingen, zie hier.

De video (ong. 30 min.), waarin het verder ook nog gaat om het vaccinatie-paspoort, is inmiddels van YouTube verwijderd, maar hier nog te zien via FoxNews

En de ontwikkelingen gaan sneller dan gedacht. Hoewel ons wordt voorgehouden dat vaccinatie een ‘vrije keuze is en blijft’, zal er binnenkort een EU-pas verschijnen ‘die ons de vrijheid teruggeeft’. En zoals in Israël inmiddels duidelijk is waar te nemen, betekent dat een gespleten samenleving, want discriminatie van ongevaccineerden. Zij kunnen niet (meer) vrij reizen, naar concerten gaan, etc. Volgens St. Artsen Covid Collecief, waarbij 1500 medici zijn aangesloten, leidt dit tot medische apartheid. Zie Artsencollectief.nl

De vrees is dat zo’n paspoort of app een soort toegangsbewijs te worden voor stadions, theaters, scholen en … kerken!

LINKS:
Disclaimers:

  1. Aangezien we de zgn. ‘voors’ van het huidige vaccinatie-experiment elke dag via de reguliere media vernemen, zijn dit overwegend websites die (ook) de zgn. ‘tegens’ naar voren brengen.
  2. Vermelding van onderstaande webpagina’s is louter ter info; het wil niet zeggen dat we overal ‘amen’ op (kunnen) zeggen. Daarom: check zelf de genoemde bronnen en vorm je eigen mening! Deze lijst is summier, er zijn nog veel meer (kritische) pagina’s te vinden. Wellicht wordt deze lijst nog aangevuld.

Nederlandstalig:
https://stichtingvaccinvrij.nl/
https://artsencollectief.nl/
https://www.artsenvoorvrijheid.be/
https://www.artsenvoorwaarheid.nl/
www.dinekevankooten.nl - pagina met veel weblinks
https://dissident.one/ - 57 vooraanstaande wetenschappers en artsen: stop COVID-vaccinaties (zie ook hier).
www.overnu.nl - Vaccins en bijwerkingen: overwegingen over causale relaties
https://ademvrij.nu/
https://www.lareb.nl/ - Meldpunt bijwerkingen
https://zelfzorgcovid19.nl/
https://www.ivermectine.nu/

https://deanderekrant.nl/
https://bpoc2020.nl/ - Buitenparlementaire Onderzoekscommissie
https://nooit.nl/
https://www.frontnieuws.com/
https://www.xandernieuws.net/
https://gezondverstand.eu/

Trouw.nl: ‘Wij zijn in de clausules gedoken voor de vaccincontracten en ons dood geschrokken’
Provinciale Staten Utrecht: mRNA-vaccins zijn gevaarlijk - zie ook hier en hier    
Ministerie van VWS: mRNA-vaccins zijn niet gevaarlijk
www.knvm.org/vaccinologie/covid-19

Engelstalig:
https://drsircus.com
https://www.naturalnews.com/index.html
https://www.americasfrontlinedoctors.org/
https://thevirus.wtf/vaccines/
https://sciencewithdrdoug.com
https://doctors4covidethics.medium.com

Duitstalig:
https://www.corona-schadensersatzklage.de/
https://corona-ausschuss.de/

Video’s
www.blckbx.tv - diverse video’s / interviews met deskundigen (Ned.)
https://denieuwewereld.tv/ - idem
Covid-19 The System - Docu over Covid en maatregelen (Ned.)
Dr. Simone Gold ontmaskert leugens over 'vaccins' (Ned.)

Juni 2021

Café Weltschmertz – Vaccinatie: bevrijding of bedreiging? Deel 1 - deel 2.

Deelnemers Deel 1( 50 min.):
Prof. dr. Theo Schetters - immunoloog en (40 jaar lang) vaccinatiedeskundige
Dr. Jan Huurman - arts Maatschappij en Gezondheid, ex-directeur Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), bedenker term: OMT.
Dr. ir. Carla Peeters, immunoloog die jaren als afdelingshoofd en projectleider aan vaccins werkte bij het RIVM en als interim-manager bij de overheid en in de zorgsector.

Deelnemers Deel 2 (45 min.):
Dr. Jan Bonte - neuroloog
Dr. Jan Vosters - arts Maatschappij en Gezondheid; vml. directeur GGD Zuidoost-Brabant.
Frank Roodenburg - huisarts

Juli 2021

Naar aanleiding van een AstraZenica 'vaccinatie-slachtoffer' - zie de video 'Zo ziet vaccinatieschade eruit' van blckbx.tv - is een groep juristen aan de gang gegaan om te onderzoeken wie verantwoordelijk zijn voor de schade die ontstaat door bijwerkingen van vaccinaties.
De makers van de vaccins hebben zich ingedekt en met overheden wereldwijd afgesproken dat zij niet aangeklaagd of vervolgd kunnen worden voor die schade.

Op bovengenoemde video, die momenteel (1 juli 2021) al meer dan 600.000 keer is bekeken, is een vervolg gekomen: "Volgens de landsadvocaat (de Raadsvrouw van de Staat der Nederlanden) - die hier 24 feb. jl een uitspraak over deed in een andere zaak - is dat de zorgverlener, oftewel de medisch eindverantwoordelijke arts."
In de video (45 min.) praten juristen die samen met anderen onderzoek doen in hoeverre Nederlandse en internationale wetten worden overtreden. Want het hele vaccinatieprogramma is, ook volgens de farmaceuten, een medisch experiment, dat minimaal loopt tot december 2023! En volgens die wetten mogen mensen daar alleen aan meedoen als ze het zelf willen en volledig zijn voorgelicht over de werking van het medicijn/vaccin en de evt. bijwerkingen op korte en langere termijn.
In de video komen twee juristen aan het woord, alsmede een huisarts die weigert mensen te vaccineren, vanwege de - volgens hem - gevaren van deze nieuwe vaccins (eigenlijk een gen-technologie), en een oud GGD-directeur.

Bekijk hier deze video: “Artsen moeten rekenen op vervolging!” zegt procesadvocaat en docent aansprakelijkheidsrecht.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Met behulp van dit boekje willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Belangrijke dagen in de Bijbel'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'