Nieuw boek - Omgaan met tegenslag

Nieuw boek

Omgaan met tegenslag

Iedereen krijgt een keer te maken met tegenslag in het leven, sommigen zelfs vaak. In dit boek wijst Sebastiaan de Graaf ons een weg om vanuit het christelijk geloof met tegenslag te kunnen omgaan.

Het belangrijkste aspect hierin is dat wij met pijn, lijden en verdriet naar God mogen gaan. Ons leed wordt dan niet altijd weggenomen, maar Hij biedt wel troost en hoop, zodat we net als de lijdende Job kunnen zeggen: "... maar nu heeft mijn oog U gezien."
De schrijver verweeft de levens van Bijbelse personen, de verhalen van gelovigen en zijn eigen ervaringen tot een rode draad die door heel het boek heen loopt. Ook geeft hij veel praktische voorbeelden die je kunnen helpen om samen met God door moeilijke tijden te gaan.

Kwetsbaar
Dit is een open en kwetsbaar boek. Kwetsbaar voor de schrijver, omdat hij op een eerlijke manier naar zichzelf en zijn eigen tegenslagen kijkt (maar ook kwetsbaar voor de lezer als hij/zij hetzelfde durft te doen). In het voorwoord lezen we: “Al lange tijd had ik de wens om een boek te schrijven waarin mijn dagelijks werk als hulpverlener en mijn passie voor de Bijbel samenkomen. Het kwam er op één of andere manier telkens maar niet van om dit daadwerkelijk te doen. De uiteindelijke reden hiervan is denk ik toch wel dat ik er zelf nog niet klaar voor was. Achteraf gezien waren er twee zaken nodig om ervoor te zorgen dat dit wel het geval was. De ene was de ervaring van een depressie en de andere het verlangen om één en ander over dit onderwerp te lezen (…) De depressie luwde begin 2019, maar ik heb nog lange tijd last gehad van de naweeën. In die periode begon onbedoeld het eerste voorwerk voor dit boek met spreekbeurten over rouwverwerking en breken met verkeerde patronen.”
Achter in het boek zijn vragen opgenomen voor gesprek of persoonlijke reflectie, waardoor het ook als werkboek is te gebruiken.

De inhoud van het boek

Hoofdstuk 1 – Wij hebben tegenslag
Geluk
Het verhaal van Gert
Perspectief
Gelovigen hebben tegenslag
Gelovigen lijden onder tegenslag
Verkeerde strategieën
Het verhaal van Hannah
Hulp zoeken
Ons hart uitstorten

Hoofdstuk 2 – De oorzaak van tegenslag
Waar beginnen wij?
Waarom?
Corrie ten Boom
Wisselende geloofshouding
Diagnose geeft geen herstel
Westerse inkadering
Het verhaal van Ben en Hellen
Worstelen mag
Job
Het verhaal van Peter

Hoofdstuk 3 – God ontmoeten in tegenslag
Actualiteit
Elisa en Gods verborgen leger
De onzichtbare werkelijkheid
Delen in de verborgenheid
Het verhaal van Marrie
Jozef: familiedrama leidt tot redding
De vrienden in de oven
Het verhaal van Nelleke en Ron
Hoe God met ons meegaat
Het verhaal van Lea

Hoofdstuk 4 – Visie op tegenslag
Een plek geven
Kom mijn ongeloof te hulp
Het verhaal van Maaike
Tegenslag is niet enkel een probleem
Geluk is geen doel
Van tegenslag naar hoop
Het verhaal van Ronald

Hoofdstuk 5 – Omgaan met tegenslag
Verschil in omgang met leed
Impact
Het verhaal van Jacob
Ander perspectief
Heer, geef mij moed, rust en wijsheid
Het verhaal van Daisy
Breken met verkeerde patronen
Hoe kunnen wij patronen doorbreken?
Veranderen door tegenslag
Hef de slappe handen
Het verhaal van Josias
Hulpmiddelen

Hoofdstuk 6 – Omgaan met rouw
Situaties van rouw
’t Is mij goed wat God doet
Davids rouwen
Aannames over rouw
Rouwfasen
Wat kan helpen
Het verhaal van de familie Montanus

Hoofdstuk 7 – Geloven tijdens een donkere nacht
Elia’s depressie
Zelfdoding
Het verhaal van Mary
Het contact met God kwijt
Het verhaal van Benthe

Hoofdstuk 8 – Een mooi vooruitzicht
Hoe gaan wij verder?
Het verhaal van Niels

Gespreksvragen / Dankwoord / Tekstregister / Bronvermelding

AUTEUR: SEBASTIAAN DE GRAAF | 368 PAGINA’S | PAPERBACK
Voor info en/of bestellen: Everread Uitgevers.

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (55).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'