Bijbelstudieagenda

AMEN is ook op Facebook en we zouden het fijn vinden als u even op de vind-ik-leuk knop klikt op onze FB-pagina. Alvast bedankt!

Volg ons ook op Twitter.

Klik hier voor info over Bijbelstudiedagen

Klik hier voor info over Bijbelstudieweekenden

Klik hier voor info over Bijbelvakantieweek Rehe (D)

BIJBELSTUDIES 2019-2020
Tenzij anders vermeld, is de aanvangstijd 20.00 uur (vooraf koffie en thee)

AALSMEER - Hoite Slagter
Thema: Het getuigenis van Christus in de Psalmen  
Datum: Dinsdag 3 september, 1 en 29 oktober, 26 november, 7 januari, 4 februari, 3 en 31 maart en 28 april.
Adres: Jasmijnstraat 33

AALSMEER - Peter Slagter            
Thema: Het leven van David
Datum: Dinsdag 17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december, 21 januari, 18 februari, 17 maart en 14 april.. 
Adres: Jasmijnstraat 33

APELDOORN - Oby Vossema
Thema: De Galatenbrief 
Datum: Maandag 9 en 23 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december, 13 en 27 januari, 10 en 24 februari, 9 en 23 maart, 6 en 20 april.
Adres:  Twijndersdonk 123. Info: 055-5418847 

ASSEN - Peter Slagter
Thema: De brief van Judas
Datum: Dinsdag 1 en 29 oktober, 26 november, 4 februari, 3 en 31 maart
Adres: Wijkgemeente De Bron, Einthovenstraat 28 (hoek Nobellaan-Einthovenstraat)

EDE - Oby Vossema
Thema: De Galatenbrief
Datum: Dinsdag 3 en 17 september, 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november, 10 december, 7 en 21 januari, 4 en 18 februari, 3, 17 en 31 maart, 14 en 28 april.
Adres: Suze Robertstraat 7. Info: 055-5418847

JOURE - Peter & Hoite Slagter
Thema: De Kolossenzenbrief 
Datum: Donderdag 5 september (P),  26 september (H), 31 oktober (P), 21 november (H), 16 januari (H), 6 februari (P), 5 maart (P) en 26 maart (H).
Adres: Evang. Centrum De Brug, Brugstraat 3

LEEK - Sebastiaan de Graaf
Thema: Het boek Openbaring
Datum: Zaterdag 28 september, 2 en 30 november.   
Aanvang: 10.30 uur
Adres: Dorpshuis De Til, Tolberterstraat 36,  Info tel. 050-5019789

NAALDWIJK - Hoite Slagter
Thema: De Efezebrief 
Datum: Donderdag 5 september, 3 en 31 oktober, 28 november, 9 januari, 6 februari, 5 maart, 2 en 30 april.
Adres: Bijbelstudiegroep Westland; Info tel. 0174-629799

NIEUW BUINEN - Hoite Slagter
Thema: De Romeinenbrief
Datum: Woensdag 18 september, 16 oktober, 13 november, 11 december, 22 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april en 13 mei.
Adres: Chananja, Drentse Poort 24a

OIRLE (voorheen Venray) - Hoite Slagter
Thema: De Efezebrief
Datum: Maandag 9 september, 7 oktober, 4 november, 2 december, 13 januari, 10 februari, 9 maart, 6 april en 4 mei.
Adres: Haalakker 14. Info: 06-19911395 (Let op! Aanvang: 19.30 uur)

OUD BEIJERLAND - Hoite Slagter
Thema: De Romeinenbrief
Datum: Donderdag 19 september, 17 oktober, 14 november, 12 december, 23 januari, 20 februari, 19 maart, 16 april en 14 mei .
Adres: Gebouw ´His Place´, Julianastraat 63 

WOERDEN- Peter Slagter
Thema: De brief van Judas 
Datum: Maandag 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november
Adres: Kruiskerk, Mesdagplein 4

WOERDEN- Hoite Slagter
Thema: Mooie onderwerpen uit het Lukasevangelie 
Datum: Maandag 20 januari, 3 en 17 februari, 2 en 16 maart.
Adres: Kruiskerk, Mesdagplein 4

ZEIST- Hoite Slagter
Thema: Het getuigenis van Christus in de Psalmen  
Datum: Woensdag 4 september, 2 en 30 oktober, 27 november, 8 januari, 5 februari, 4 maart, 1 en 29 april.
Adres: Vrije Evangelische Maranathakerk, J.P. Heijelaan 2 (hoek Van Reenenweg)

ZEIST- Peter Slagter
Thema:  Het leven van David
Datum: Woensdag 18 september, 16 oktober, 13 november, 11 december, 22 januari, 19 februari, 18 maart en 15 april.
Adres: Vrije Evangelische Maranathakerk, J.P. Heijelaan 2 (hoek Van Reenenweg)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Het voornemen van de eeuwen

Natuurlijk! Elke christen gelooft wel dat God een plan heeft; maar vaak blijft de kennis hierover wat vaag. Het is dan ook een mooie - en noodzakelijke - bezigheid om in de Bijbel te zoeken naar dat plan. Misschien zijn we niet zo gewend om de Bijbel juist op dát punt te lezen, maar als je je erin verdiept, blijkt er heel wat meer over Gods voornemen in te staan dan je aanvankelijk voor mogelijk hield.

In dit boekje gaat het over het voornemen van de eeuwen. Deze eeuwen zijn grote tijdperken die elkaar opvolgen en zo een plan vormen. Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Deze twee eeuwen zijn een onderdeel van Gods plan met de eeuwen.

Neem je hier kennis van, dan kun je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel gaat lezen vanuit het standpunt dat God een plan heeft, gaat er een wereld voor je open!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Het voornemen van de eeuwen'

Paulus, leermeester der heidenen

Op twee plaatsen in de Bijbel schrijft Paulus dat hij door God is aangesteld als "prediker, apostel en leraar van de heidenen" (1 Tim. 2:7 en 2 Tim. 1:11). In zijn nagenoeg laatste woorden schrijft hij: "Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen" (2 Tim. 4:17). Het valt meteen op: hij zegt dit in zijn allerlaatste brieven - anders gezegd: hij zegt dit aan het einde van zijn bediening. Het laatste - of tweede - deel van zijn bediening stond in het teken van het heil dat naar de heidenen gezonden was. In het licht daarvan mocht Paulus tot dan toe verborgen dingen bekendmaken, die alle te maken hebben met het ene lichaam van Christus, waar Christus Zelf als Hoofd deel van uitmaakt. Hierdoor deelt de gelovige van nu - in één lichaam onlosmakelijk met Hem verbonden - in de positie van Christus Zelf en daarmee in alle geestelijke zegen.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Bestel 'Paulus - Leermeester der heidenen'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het Bijbelboek ESTHER

Het Bijbelboek Esther spreekt tot de verbeelding vanwege het mooie en soms spannende verloop van de geschiedenis die erin staat. Toch is dit boek niet bij iedereen even bekend, dan wel populair. Mogelijk heeft dit te maken met het gegeven dat de hoofdpersoon een vrouw is? Of is het vanwege de schijnbare afwezigheid van God?

Nu is het inderdaad zo dat je de Naam van God - in het Oude Testament altijd weergegeven met "HEERE" - in dit Bijbelboek niet terugvindt. En toch is Zijn verborgen aanwezigheid 'zichtbaar' en van doorslaggevend belang in de hier beschreven verwikkelingen rond Zijn volk. In de redding van het volk is er voor Esther - en ook voor haar neef Mordechai - een hoofdrol weggelegd.

Tot op de dag van vandaag wordt - onder het Joodse volk - deze wonderlijke redding gevierd tijdens het Purimfeest.

Bestel 'Het Bijbelboek Esther'