Bijbelstudieagenda

AMEN is ook op Facebook en we zouden het fijn vinden als u even op de vind-ik-leuk knop klikt op onze FB-pagina. Alvast bedankt!

Volg ons ook op Twitter.

Seizoen 2016-2017 - Aanvangstijd tenzij anders aangegeven: 20.00 uur

AALSMEER - Hoite Slagter            
Thema: Hoogtepunten uit het boek Job
Datum: Dinsdag 13 sept., 11 okt., 8 nov., 6 dec., 10 jan., 7 febr., 7 mrt. en 4 apr.
Adres: Seringenhorst, Parklaan 26a

AALSMEER - Peter Slagter
Thema: De brieven van Petrus
Datum: Dinsdag 27 sept., 25 okt., 22 nov., 24 jan., 21 febr., 21 mrt. en 18 apr.
Adres: Seringenhorst, Parklaan 26a 

APELDOORN - Oby Vossema
Thema: Mattheus 24
Datum: Maandag 17 en 32 okt., 8 en 22 nov., 12 dec., 16 en 30 jan., 13 en 27 febr., 13 en 27 mrt. 
Adres:  Twijndersdonk 123. Info: 055-5418847 

ASSEN - Peter Slagter
Thema: De brieven van Petrus
Datum: Dinsdag 13 sept., 11 okt., 8 nov., 7 febr., 7 mrt. en 4 apr.
Adres: Wijkgemeente De Bron, Einthovenstraat 28 (hoek Nobellaan-Einthovenstraat)

EDE - Oby Vossema
Thema: Mattheus 24
Datum: Dinsdag 11 en 25 okt., 8 en 22 nov., 6 en 20 dec., 10 en 24 jan., 7 en 21 febr., 7 en 21 mrt. 
Adres: Suze Robertstraat 7. Info: 055-5418847

JOURE - Peter & Hoite Slagter
Thema: De geestelijke wapenrusting
Datum: Donderdag 15 sept. (P), 6 okt. (H), 3 nov. (P), 1 dec. (H), 19 jan. (P), 16 febr. (H), 16 mrt. (P) en 30 mrt. (H).
Adres: Evang. Centrum De Brug, Brugstraat 3

LEEK - Sebastiaan de Graaf
Thema: Het boek Openbaring
Datum: Zaterdag 8 okt., 5 nov., 10 dec.    
Aanvang: 10.30 uur
Adres: Dorpshuis De Til, Tolberterstraat 36,  Info tel. 050-5019789

NAALDWIJK - Hoite Slagter
Thema: Het getuigenis van Christus in de Psalmen
Datum: Donderdag 1 en 29 sept., 27 okt., 24 nov., 22 dec., 26 jan., 16 en 23 mrt., 20 apr. en 11 mei
Adres: Bijbelstudiegroep Westland; Info tel. 0174-629799

NIEUW BUINEN - Hoite Slagter
Thema: Studies in het Lukas-evangelie
Datum: Woensdag 31 aug., 28 sept., 26 okt., 23 nov., 21 dec., 25 jan., 22 febr., 22 mrt. en 19 apr.
Adres: Chananja, Drentse Poort 24a

OUD BEIJERLAND - Hoite Slagter
Thema: Studies in het Lukas-evangelie
Datum: Donderdag 15 sept., 13 okt., 10 nov., 8 dec., 12 jan., 9 febr., 9 mrt., 6 apr. en 4 mei
Adres: Gebouw ´His Place´, Julianastraat 63 

VENRAY - Hoite Slagter
Thema: Het boek Handelingen
Datum: Maandag 24 okt., 21 nov., 19 dec., 16 jan., 13 febr., 13 mrt., 10 apr. en 8 mei
Adres: Verdistraat 2. Info: 06-19911395 

WOERDEN- Peter & Hoite Slagter
Thema: Bijzondere plaatsen in de Bijbel
Datum: Maandag 12 sept. (H), 26 sept. (P) en 10 okt. (H), 24 okt. (P) en 7 nov. (H), 9 jan. (P), 23 jan. (H), 6 febr. (P), 6 mrt. (H) en 27 mrt. (P).
Adres: Kruiskerk, Mesdagplein 4

ZEIST- Hoite Slagter
Thema: De 'Ik-Ben'-uitspraken in het Johannes-evangelie
Datum: Woensdag 14 sept., 12 okt., 9 nov., 7 dec., 11 jan., 8 febr., 8 mrt., 5 apr. en 3 mei
Adres: Vrije Evangelische Maranathakerk, J.P. Heijelaan 2 (hoek Van Reenenweg)

ZEIST- Peter Slagter
Thema: De Petrus-brieven 
Datum: Woensdag 28 sept., 26 okt., 23 nov., 25 jan., 22 febr., 22  en 19 apr.
Adres: Vrije Evangelische Maranathakerk, J.P. Heijelaan 2 (hoek Van Reenenweg)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Pas verschenen in de Morgenrood-reeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Leeswijzer - Doelgericht Bijbellezen

Meer weten over Degene in Wie je als christen gelooft? Dan is de Bijbel dé bron van informatie. Daarbij is het niet alleen belangrijk dát je de Bijbel leest, maar ook hóe je leest. Wil je ontdekken wat God heeft geopenbaard en zeggen wil? Of zoek je bevestiging van hoe je zelf je geloof wilt 'inrichten'?
Doelgericht Bijbellezen is van grote invloed op de wijze waarop we leven, gemeente-zijn en zicht hebben op Jezus Christus.

Met vragen om persoonlijk of groepsgewijs verder over na te denken.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

NIEUWSTE UITGAVE: PSALM 80

Psalm 80 - een dringende bede tot de Herder van Israël

Psalm 80 is één groot gebed tot de Herder van Israël om het behoud van het volk Israël. Driemaal klinken daarin de woorden "breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden". In dit gebed komt ook naar voren hoe de Heere deze verlossing tot stand zou brengen: namelijk door de Zoon, de Zoon des mensen, de Man van Uw rechterhand. Het is mooi om te zien hoe Asaf duizend jaar vóórdat de Heere Jezus op aarde was, zo duidelijk over Hem schreef. En toen de Zoon op aarde was, zei Hij dat Hij de goede Herder was Die Zijn leven zou geven voor Zijn schapen. En dat deed Hij ... als het Lam van God.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Recente uitgaven Everread Uitgevers

Naast de boekjes uit de Morgenroodreeks geeft Everread ook andere boeken uit. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt naast de uitgaven in de reeks óók elke nieuwe uitgave van Everread (jaarlijks 2 á 3) met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord - II

Dit tweede deel in de serie Schatten uit Gods Woord heeft als ondertitel ‘Wandelen met een verborgen God’.

Elk hoofdstuk heeft iets te maken met de praktische wandel van de gelovige.

Soms hebben we als gelovigen wel eens moeite met het gegeven dat we in een periode van Gods plan leven waarin Hij Zich verborgen houdt. Hij lijkt zo ver weg. Bemoeit Hij Zich wel met ons?

Dit boek laat zien dat de Heere wel degelijk nabij is en meegaat op onze wandeling door het leven. Ja, het blijkt dat wij door Hem worden meegenomen op Zijn weg!

En daarbij mogen we de schatten uit Gods Woord ontdekken en met ons meedragen.

Bekijk hier de inhoudsopgave van dit boek

Info & Bestellen

PSALMTEKSTEN

"Laat het Woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart", zo schrijft Paulus in Kolossenzen 3:16.

Natuurlijk! De Psalmen hebben in de eerste plaats betekenis voor Israël. Tegelijk is daarin de   "Geest van Christus" hoorbaar, "Die tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en van de heerlijkheid daarna" (1 Pet. 1:11). Christus’ stem is zo duidelijk hoorbaar, dat niemand bij het lezen van bijvoorbeeld de beginwoorden van Psalm 22 nog denkt aan David! Nee, hij hoort Christus spreken in Zijn lijden.

Paulus sluit met de bovenstaande woorden aan op het geestelijke aspect van de Psalmen voor de gelovige van nu. Geschreven door gelovigen van destijds bemoedigen zij de gelovige van nu met woorden van bemoediging en toewijding, van Gods zorg en grootheid. Ze sterken ons in het vertrouwen op God.

Dit boekje bevat een selectie van psalmteksten, onderverdeeld in vijf rubrieken: bemoediging, zorg van God, vertrouwen op God, Zijn grootheid en toewijding aan God. Zo heb je voor diverse gelegenheden de beschikking over rijke teksten uit het psalmenboek.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Info & Bestellen