Bijbelstudieagenda

AMEN is ook op Facebook en we zouden het fijn vinden als u even op de vind-ik-leuk knop klikt op onze FB-pagina. Alvast bedankt!

Volg ons ook op Twitter.

Klik hier voor info over Bijbelstudiedagen

Klik hier voor info over Bijbelstudieweekenden

Klik hier voor info over Bijbelvakantieweek Rehe (D)

BIJBELSTUDIES 2019-2020  -

Update 14 maart 2020: I.v.m. het coronavirus zullen er diensten uitvallen, hieronder met rood aangegeven.
Tenzij anders vermeld, is de aanvangstijd 20.00 uur (vooraf koffie en thee)

AALSMEER - Hoite Slagter
Thema: Het getuigenis van Christus in de Psalmen  
Datum: Dinsdag 3 september, 1 en 29 oktober, 26 november, 7 januari, 4 februari, 3 en 31 maart en 28 april.
Adres: Jasmijnstraat 33

AALSMEER - Peter Slagter            
Thema: Het leven van David
Datum: Dinsdag 17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december, 21 januari, 18 februari, 17 maart en 14 april.. 
Adres: Jasmijnstraat 33

APELDOORN - Oby Vossema
Thema: De Galatenbrief 
Datum: Maandag 9 en 23 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december, 13 en 27 januari, 10 en 24 februari, 9 en 23 maart, 6 en 20 april.
Adres:  Twijndersdonk 123. Info: 055-5418847 

ASSEN - Peter Slagter
Thema: De brief van Judas
Datum: Dinsdag 1 en 29 oktober, 26 november, 4 februari, 3 en 31 maart vooralsnog verschoven naar 21 april.
Adres: Wijkgemeente De Bron, Einthovenstraat 28 (hoek Nobellaan-Einthovenstraat)

EDE - Oby Vossema
Thema: De Galatenbrief
Datum: Dinsdag 3 en 17 september, 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november, 10 december, 7 en 21 januari, 4 en 18 februari, 3, 17 en 31 maart, 14 en 28 april.
Adres: Suze Robertstraat 7. Info: 055-5418847

JOURE - Peter & Hoite Slagter
Thema: De Kolossenzenbrief 
Datum: Donderdag 5 september (P),  26 september (H), 31 oktober (P), 21 november (H), 16 januari (H), 6 februari (P), 5 maart (P) en 26 maart (H).
Adres: Evang. Centrum De Brug, Brugstraat 3

LEEK - Sebastiaan de Graaf
Thema: Het boek Openbaring
Datum: Zaterdag 28 september, 2 en 30 november.   
Aanvang: 10.30 uur
Adres: Dorpshuis De Til, Tolberterstraat 36,  Info tel. 050-5019789

NAALDWIJK - Hoite Slagter
Thema: De Efezebrief 
Datum: Donderdag 5 september, 3 en 31 oktober, 28 november, 9 januari, 6 februari, 5 maart, 2 en 30 april.
Adres: Bijbelstudiegroep Westland; Info tel. 0174-629799

NIEUW BUINEN - Hoite Slagter
Thema: De Romeinenbrief
Datum: Woensdag 18 september, 16 oktober, 13 november, 11 december, 22 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april en 13 mei.
Adres: Chananja, Drentse Poort 24a

OIRLO (voorheen Venray) - Hoite Slagter
Thema: De Efezebrief
Datum: Maandag 9 september, 7 oktober, 4 november, 2 december, 13 januari, 10 februari, 9 maart, 6 april en 4 mei.
Adres: Haalakker 14. Info: 06-19911395 (Let op! Aanvang: 19.30 uur)

OUD BEIJERLAND - Hoite Slagter
Thema: De Romeinenbrief
Datum: Donderdag 19 september, 17 oktober, 14 november, 12 december, 23 januari, 20 februari, 19 maart, 16 april en 14 mei .
Adres: Gebouw ´His Place´, Julianastraat 63 

WOERDEN- Peter Slagter
Thema: De brief van Judas 
Datum: Maandag 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november
Adres: Kruiskerk, Mesdagplein 4

WOERDEN- Hoite Slagter
Thema: Mooie onderwerpen uit het Lukasevangelie 
Datum: Maandag 20 januari, 3 en 17 februari, 2 en 16 maart.
Adres: Kruiskerk, Mesdagplein 4

ZEIST- Hoite Slagter
Thema: Het getuigenis van Christus in de Psalmen  
Datum: Woensdag 4 september, 2 en 30 oktober, 27 november, 8 januari, 5 februari, 4 maart, 1 en 29 april.
Adres: Vrije Evangelische Maranathakerk, J.P. Heijelaan 2 (hoek Van Reenenweg)

ZEIST- Peter Slagter
Thema:  Het leven van David
Datum: Woensdag 18 september, 16 oktober, 13 november, 11 december, 22 januari, 19 februari, 18 maart en 15 april.
Adres: Vrije Evangelische Maranathakerk, J.P. Heijelaan 2 (hoek Van Reenenweg)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Bijbels bidden

Soms wordt er gezegd dat gebed niet belangrijk is; God weet immers toch alles al van tevoren. Toch zie je dat Paulus een man was van gebed, die innig met de Heere leefde, en vanuit die gemeenschap ook Gods leiding ervoer. Gebed heeft met de verborgen omgang met de Heere te maken.

Ook belangrijk: Hoe zouden wij moeten bidden? Of eigenlijk: Wat vragen we van God? Bidden we het 'Onze Vader', omdat de Heere Jezus dat aan Zijn discipelen leerde? Waar leidt Gods Woord ons eigenlijk naartoe?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Bijbels bidden'

Gods plan met Israël

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.

Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het om het historische en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op Israël. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gods plan met Israël'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er - eind 2016, bijna 3 jaar later - deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'