Bijbelstudieagenda

AMEN is ook op Facebook en we zouden het fijn vinden als u even op de vind-ik-leuk knop klikt op onze FB-pagina. Alvast bedankt!

Volg ons ook op Twitter.

Klik hier voor info over Bijbelstudiedagen

Klik hier voor info over Bijbelstudieweekenden

Klik hier voor info over Bijbelvakantieweek Rehe (D)

BIJBELSTUDIES 2017-2018
Aanvangstijd tenzij anders aangegeven: 20.00 uur

AALSMEER - Peter Slagter
Thema: De wijsheid van Prediker
Datum: Dinsdag 12 september, 10 oktober, 7 november, 5 december, 23 januari, 20 februari, 20 maart en 17 april
Adres: Jasmijnstraat 33

AALSMEER - Hoite Slagter            
Thema: De gezonde leer - studies uit de brieven aan Timotheüs en Titus
Datum: Dinsdag 26 september, 24 oktober, 21 november, 9 januari, 6 februari, 6 maart en 3 april
Adres: Jasmijnstraat 33

APELDOORN - Oby Vossema
Thema: Typologie
Datum: Maandag 2, 16 en 20 oktober, 13 en 27 november, 11 december, 15 en 29 januari, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart.
Adres:  Twijndersdonk 123. Info: 055-5418847 

ASSEN - Peter Slagter
Thema: De wijsheid van Prediker
Datum: Dinsdag 26 september, 24 oktober, 21 november, 6 februari, 6 maart en 3 april
Adres: Wijkgemeente De Bron, Einthovenstraat 28 (hoek Nobellaan-Einthovenstraat)

EDE - Oby Vossema
Thema: Typologie
Datum: Dinsdag 12 en 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november, 5 december, 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart.
Adres: Suze Robertstraat 7. Info: 055-5418847

JOURE - Peter & Hoite Slagter
Thema: Enkele Messiaanse Psalmen
Datum: Donderdag 7 september (H), 5 oktober (P), 2 november (H), 30 november (P), 18 januari (H), 15 februari (P), 15 maart (H) en 5 april (P)
Adres: Evang. Centrum De Brug, Brugstraat 3

LEEK - Sebastiaan de Graaf
Thema: Het boek Openbaring
Datum: Zaterdag 30 september, 28 oktober en 9 december   
Aanvang: 10.30 uur
Adres: Dorpshuis De Til, Tolberterstraat 36,  Info tel. 050-5019789

NAALDWIJK - Hoite Slagter
Thema: Het getuigenis van Christus in de Psalmen
Datum: Donderdag 31 augustus, 28 september, 26 oktober, 23 november, 21 december, 11 januari, 8 februari, 8 maart, 5 april en 3 mei
Adres: Bijbelstudiegroep Westland; Info tel. 0174-629799

NIEUW BUINEN - Hoite Slagter
Thema: Studies in het Lukas-evangelie
Datum: Woensdag 13 september, 11 oktober, 8 november, 6 december, 24 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april en 16 mei
Adres: Chananja, Drentse Poort 24a

OUD BEIJERLAND - Hoite Slagter
Thema: Studies in het Lukas-evangelie
Datum: Donderdag 14 september, 12 oktober, 9 november, 7 december, 25 januari, 22 februari, 22 maart, 19 april en 17 mei
Adres: Gebouw ´His Place´, Julianastraat 63 

VENRAY - Hoite Slagter
Thema: Het boek Handelingen
Datum: Maandag 25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april en 7 mei
Adres: Verdistraat 2. Info: 06-19911395 

WOERDEN- Hoite Slagter
Thema: Het plan van de aionen
Datum: Maandag 11 september, 9 oktober, 6 november, 22 januari en 5 maart
Adres: Kruiskerk, Mesdagplein 4

WOERDEN- Peter Slagter
Thema: Jozef als type van Christus
Datum: Maandag 25 september, 23 oktober, 8 januari, 12 februari en 26 maart
Adres: Kruiskerk, Mesdagplein 4

ZEIST- Peter Slagter
Thema: De wijsheid van Prediker
Datum: Woensdag 13 september, 11 oktober, 8 november, 6 december, 24 januari, 21 februari, 21 maart en 18 april
Adres: Vrije Evangelische Maranathakerk, J.P. Heijelaan 2 (hoek Van Reenenweg)

ZEIST- Hoite Slagter
Thema: De gezonde leer - studies uit de brieven aan Timotheüs en Titus
Datum: Woensdag 27 september, 25 oktober, 22 november, 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april en 2 mei
Adres: Vrije Evangelische Maranathakerk, J.P. Heijelaan 2 (hoek Van Reenenweg)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Pas verschenen in de Morgenrood-reeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Leeswijzer - Doelgericht Bijbellezen

Meer weten over Degene in Wie je als christen gelooft? Dan is de Bijbel dé bron van informatie. Daarbij is het niet alleen belangrijk dát je de Bijbel leest, maar ook hóe je leest. Wil je ontdekken wat God heeft geopenbaard en zeggen wil? Of zoek je bevestiging van hoe je zelf je geloof wilt 'inrichten'?
Doelgericht Bijbellezen is van grote invloed op de wijze waarop we leven, gemeente-zijn en zicht hebben op Jezus Christus.

Met vragen om persoonlijk of groepsgewijs verder over na te denken.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

NIEUWSTE UITGAVE: Vijf bijzondere vrouwen

Vijf bijzondere vrouwen in het geslachtsregister van de Heere Jezus

Het Nieuwe Testament begint met het geslachtsregister van Jezus Christus. Hierin komen vijf vrouwen voor, van wie er vier bij naam genoemd worden: Tamar, Rachab, Ruth en Maria. Verder wordt er verwezen naar "de vrouw van Uria" - dat is Bathseba.

Op de momenten waarop hun geschiedenissen zich afspelen, blijken het vrouwen te zijn met een veelbewogen leven. Er zijn er drie weduwe. Eén van hen is een hoer en een ander doet zich voor als hoer. Twee behoren niet tot het volk Israël.
Hun geschiedenissen leren ons veel over henzelf en in sommige gevallen ook over hun vertrouwen op God. Er liggen tal van verwijzingen in naar wat er later zou gebeuren in en door de Heere Jezus. Ook bevatten ze geestelijke lessen voor de gelovige van nu.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Recente uitgaven Everread Uitgevers

Naast de boekjes uit de Morgenroodreeks geeft Everread ook andere boeken uit. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt naast de uitgaven in de reeks óók elke nieuwe uitgave van Everread (jaarlijks 2 á 3) met een korting van 25%!

Acht gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen

Uit het voorwoord: “Wie over de gelijkenissen van de Heiland spreekt of schrijft, lijkt zich op glad ijs te begeven. Er is over deze Bijbelgedeelten immers enorm vaak gepreekt. De evangelieverhalen zijn overbekend en vrijwel iedere christen meent precies te weten wat de Here met Zijn onderwijs heeft bedoeld. Hoewel er in rooms-katholieke, protestantse en evangelische kring niet exact dezelfde uitleg wordt gegeven, is men het wel eens over de hoofdlijnen. Van die standaarduitleg willen de meeste christenen niet afwijken”.

Toch lijkt er iets niet te kloppen in deze algemeen aanvaarde uitleg. Zo wordt aan allerlei symbolen uit de gelijkenissen een betekenis toegekend, die niet overeenstemt met de uitleg die de Here Zelf van zulke symbolen heeft gegeven.

Bovendien beweert men dat de Here gelijkenissen vertelde om Zijn boodschap te verduidelijken, terwijl Hij Zelf zegt dat Zijn onderricht juist bedoeld was om deze voor de menigten te verhullen!

De boodschap van de gelijkenissen is dus niet voor de hand liggend en voor een buitenstaander ook niet gemakkelijk te begrijpen.

Dit boekje is een poging om achter de betekenis van de gelijkenissen te komen.

Bekijk hier de inhoudsopgave van dit boek

Info & Bestellen

PSALMTEKSTEN

"Laat het Woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart", zo schrijft Paulus in Kolossenzen 3:16.

Natuurlijk! De Psalmen hebben in de eerste plaats betekenis voor Israël. Tegelijk is daarin de   "Geest van Christus" hoorbaar, "Die tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en van de heerlijkheid daarna" (1 Pet. 1:11). Christus’ stem is zo duidelijk hoorbaar, dat niemand bij het lezen van bijvoorbeeld de beginwoorden van Psalm 22 nog denkt aan David! Nee, hij hoort Christus spreken in Zijn lijden.

Paulus sluit met de bovenstaande woorden aan op het geestelijke aspect van de Psalmen voor de gelovige van nu. Geschreven door gelovigen van destijds bemoedigen zij de gelovige van nu met woorden van bemoediging en toewijding, van Gods zorg en grootheid. Ze sterken ons in het vertrouwen op God.

Dit boekje bevat een selectie van psalmteksten, onderverdeeld in vijf rubrieken: bemoediging, zorg van God, vertrouwen op God, Zijn grootheid en toewijding aan God. Zo heb je voor diverse gelegenheden de beschikking over rijke teksten uit het psalmenboek.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Info & Bestellen