Lectori Salutem - Brandpunt Midden-Oosten

Lectori Salutem

Brandpunt Midden-Oosten

Het is een understatement om te zeggen dat het Midden-Oosten een kruitvat is. Telkens weer zijn er schermutselingen, oorlogen, terroristische aanslagen, en noem maar op. Nu is het opnieuw raak.

Hamas
Op 7 oktober, nota bene op de laatste, de grote dag van het traditionele Loofhuttenfeest, vond een gruwelijk gewelddadige aanval plaats van Hamas. Dit is een militante, radicaal-islamitische, soennitische, Palestijnse beweging die heerst in de Gazastrook en ook actief is op de Westoever van de Jordaan. De beweging streeft de ondergang van de staat Israël na ten gunste van één Islamitische Palestijnse staat. Hiertoe kiest zij de weg van verzet, strijd ('Jihad') en martelaarschap. De naam ‘Hamas’ is een afkorting van Harakat Al-Muqawama Al-ISlamia (= Islamitische Verzetsbeweging) en is tevens een Arabisch woord dat ‘ijver, geestdrift’ betekent (bron: Christipedia).
Het Hebreeuws kent een woord dat erop lijkt: 'Chamas', hetgeen in het Oude Testament o.a. is vertaald met: geweld, misdaad, (dodelijke) haat.
Saillant detail is, dat Hamas destijds mede door Israël is opgericht en jarenlang (financieel) is ondersteund. “Iedereen die de oprichting van een Palestijnse staat wil dwarsbomen, moet de versterking van Hamas steunen en geld overmaken naar Hamas”, aldus Benjamin Netanyahu in 2019.
De Amerikaanse diplomaat Charles Freeman zei in 2006: “Israël heeft Hamas opgericht. Het was een project van Shin Bet” (d.i. de binnenlandse veiligheidsdienst van Israël). En majoor-generaal Gershon Hacohen van de IDF (Israëlische leger) zei in 2019: “In de zichtbare dimensie is Hamas een vijand, in de verborgen dimensie is het een bondgenoot.” (bron: Swiss Policy Research). Logisch dat menigeen vragen heeft bij het feit dat dit op 7 oktober kon gebeuren, terwijl de grens van de Gazastrook de meest beveiligde ter wereld is. De toekomst zal daarop antwoorden (moeten) geven.

Spanningen
Deze aanslag en de reactie van Israël heeft grote commotie veroorzaakt. Niet alleen in Israël, maar ook in omringende landen, ja, in de hele wereld. Amerika, dat zichzelf ziet als de ‘beschermheer’ van Israël, heeft z’n aanwezigheid in het M-O uitgebreid met nog meer troepen en materieel, tot en met oorlogsschepen in de Middellandse Zee. Rusland heeft de patrouilles met MiG-31 jachtvliegtuigen geïntensiveerd. Deze straaljagers zijn uitgerust met hypersonische Kinzhal-raketten die een groot bereik hebben en de snelheid van het geluid vele malen overtreffen. Iran, dat een machtige arm heeft in Hezbollah (= partij van allah), heeft gedreigd met actie, evenals president Erdogan van Turkije, dat het op één na grootste leger binnen de NAVO heeft. Ondertussen houdt ook China de boel goed in de gaten. Kortom, alles staat op scherp en de spanningen lopen op!
Geen wonder dat velen zich vertwijfeld af vragen waarom dit allemaal gebeurt en waar dit eindigt. Komt er ooit wel een einde aan?

Israël 
Gezien de huidige ontwikkelingen besteden we in dit nummer van AMEN wat meer aandacht aan Israël, vanuit diverse gezichtspunten (pag. 8-15). We verliezen ons daarbij niet in allerlei actuele discussies en politieke ins and outs, maar laten ons vooral leiden door het (profetisch) Woord van God. De Bijbel zegt veel over de gang van Israël door de geschiedenis en ook over de situatie waarin land en volk zich in het licht van Gods plan momenteel bevinden. Er zijn talloze profetieën die al lang geleden de terugkeer van Israël naar het land hebben aangekondigd, onder regie de Almachtige. : “… Ik zal hen terugbrengen naar het land dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen" (Jer. 30:3). Relevante vragen over verleden, heden en toekomst van Israël worden op genoemde pagina’s beantwoord.
Tip: Lees ook ‘Gods plan met Israël’ (Everread Uitgevers).

Saoedi-Arabië
In de vorige AMEN Actueel schreven we over de verschuiving van de wereldhegemonie die nu plaatsvindt: “Zo is het geenszins denkbeeldig dat het economische en financiële centrum van deze wereld zich verplaatst van het Westen naar het Oosten en op termijn naar het Midden-Oosten. Want uiteindelijk moet het toch toe naar de vervulling van het profetisch Woord waarin de nadruk ligt op het Midden-Oosten.” Naderhand verscheen een fragment van In een toespraak op X (voorheen: Twitter) van de Saoedische kroonprins Mohammad Bin Salman. Hij zei o.a.: “Ik geloof dat het Midden-Oosten het nieuwe Europa zal zijn. Binnen vijf jaar zal Saoedi Arabië een compleet ander land zijn (hij noemde daarbij nog negen andere staten in het M-O waarvoor hetzelfde geldt, o.a. Irak, red.) … en de volgende mondiale renaissance zal in de komende 30 jaar plaatsvinden in het Midden-Oosten ..." (klik hier).

Zo zien we dat het Midden-Oosten steeds meer op de voorgrond komt. Ook de huidige ontwikkelingen zullen ongetwijfeld weer bijdragen aan de totstandkoming van het profetisch scenario. Want in die regio wordt de wereldgeschiedenis beslist. En hoe spannend dat ook is en nog zal zijn, één ding staat vast: Gods Woord houdt stand tot in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken!

Ten slotte
Dit is de laatste AMEN van deze jaargang. Vooreerst zijn we de Heere dankbaar dat de nummers weer konden verschijnen. En danken we de medewerkers die veelal belangeloos hun aandeel daarin hebben gehad. En… u allen die met ons meeleven in gebeden en gaven! Mocht u nog geen bijdrage hebben overgemaakt, dan kan dat hier: steun AMEN. Alvast bedankt! 

Ook voor het komende jaar vertrouwen we op de genade en onmisbare hulp van God en ook op uw liefdevolle betrokkenheid. Voor de komende jaargang is de planning enigszins gewijzigd. AMEN verschijnt dan in de even maanden. Het volgende nummer (171) verschijnt dus niet in januari, maar DV in februari.

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (118).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'