Lectori Salutem - Het is gewoon herfst...

Lectori Salutem

Het is gewoon herfst...

De dagen worden korter, de nachten langer, zoals dat ieder jaar weer hetzelfde is. Eigenlijk niets bijzonders dus. Ook geen reden om te somberen. Het hoort bij de gang der seizoenen en het wordt vanzelf weer licht… lente, zomer!

In geestelijk opzicht mogen wij altíjd wandelen in het licht: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” (Ps. 119:105). Het kan niet zo donker zijn of daar is altijd nog het licht van de Bijbel, met daarin de boodschap van liefde, genade en vrede!
Bovendien bevat de Bijbel het ‘profetisch Woord’, waarin op betrouwbare wijze de toekomst is voorzegd. Logisch ook, want het is het boek van de God, Die ’t heden kent en de toekomst overziet. Het licht schijnt dus niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen. En gelukkig maar, want dat licht hebben we ook hard nodig.

Op het moment van schrijven is nog niet helemaal bekend wie de komende vier jaar het Witte Huis in Washington DC bewoont. Maar voor wie de vlag ook gehesen wordt, het zal vreugde en teleurstelling teweegbrengen. Allebei tegelijk. Aangezien de POTUS (President Of The United States) ook gezien wordt als wereldleider, zal dat in de rest van de wereld niet anders zijn. We gaan zien wat het allemaal nog teweegbrengt, want er staat veel op het spel. Volgens aartsbisschop Carlo Maria Viganò, die vlak voor de verkiezingen een open brief aan president Trump schreef, is er namelijk een wereldwijd plan, genaamd The Great Reset. Refererend aan diverse Bijbelteksten waarschuwde de bisschop dat er een mondiale elite is die de hele mensheid wil onderwerpen door dwangmaatregelen op te leggen om de individuele vrijheden en die van hele bevolkingsgroepen drastisch te beperken. De coronapandemie is daar volgens hem onderdeel van (zie lifesitenews.com).

Ondertussen gaat het leven op aarde (nog) gewoon door. Nou ja, gewoon… Zolang corona met de bijbehorende (soms belachelijke) maatregelen heerst en lockdowns de economie teisteren, is er niets gewoon. Tel daarbij op de brute moordaanslagen, de protesten van links en rechts, antisemitisme, racisme, de wispelturigheden van overheden, et cetera, dan wordt het allemaal steeds unheimischer, zoals de buren zeggen.
Wat wel gewoon doorgaat, wat er in de wereld ook aan de hand is en in welk seizoen we ook leven, dat is het werk van God. Hoewel, dat werk is ook helemaal niet gewoon, eigenlijk heel bijzonder. Want dat heeft te maken met Gods wonderbare plan.
Ook nu, in de ‘herfst´ van deze bedeling der genade, is de Heere is nog steeds bezig de Gemeente te formeren, het Lichaam van Christus. Een machtig werk, dat in de wereld door mensenogen overigens niet gezien wordt. De leden van het Lichaam weten echter wel beter: zij behoren tot een volk, dat geroepen is tot lof van Zijn heerlijkheid en zijn bestemd om met Christus te delen in Zijn positie boven alles!
En in de toekomst zal Gods werk ook heel bijzonder zijn, als Hij Zijn plannen met Israël ten uitvoer zal brengen, met als gevolg dat “…alle vlees zal gewaarworden, dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben, uw Verlosser, de machtige van Jakob” (Jes. 49:26).

Kortom, reden genoeg voor ons om ‘gewoon’ door te gaan met de verkonding van de goede boodschap. Immers, werkelijke vrede en rust, licht en uitzicht is er alleen door de Heere Jezus Christus. Hij heeft een dure prijs betaald om mensen te verlossen en uit de duisternis in het licht te brengen. En dat mogen die mensen best weten, want ze kunnen daar alleen maar hun voordeel mee doen. Door het geloof mogen zij delen in de (geestelijke!) rijkdom die wij van God hebben ontvangen. In de wereld misschien niets hebben en toch alles bezitten (2 Kor. 6:10). Heel bijzonder!

Hartelijke groet en Gods rijke zegen toegewenst,
Peter Slagter

Laatste nummer
Het einde van het jaar is in zicht. Dit is het laatste nummer van deze jaargang. Daarom nog even een memo voor hen die nog geen bijdrage voor AMEN hebben overgemaakt. We vragen u vriendelijk dat nog even in orde te maken. Ook dat is gewoon nodig om dit goede werk krachtdadig voort te (kunnen) zetten. We kunnen dan dit jaar goed afsluiten en ons opmaken voor een nieuw jaar, waarin we vrijmoedig en met alle inzet de blijde boodschap mogen uitdragen. Helpt u ons mee het licht te verspreiden en het goede nieuws uit te dragen?
Alvast bedankt!

Klik hier om eenvoudig een gift over te maken.

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (104).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De gehoorzaamheid van de Zoon

In dit boekje gaat het naar aanleiding van Hebreeën 5:7-9 over de laatste periode van het leven van de Heere Jezus. Die periode begon met Zijn gebedsstrijd in de hof van Gethsémané en eindigde met Zijn kruisdood; al met al nog niet eens één etmaal, ja, hooguit achttien uur.

De drie fasen in die periode worden in Hebreeën 5:7-9 samengevat in drie verzen. Het is voor ons goed om hierover na te denken omdat het ons bepaalt bij de diepe weg die onze Heiland in gehoorzaamheid ging. Zijn verlossingswerk heeft vele gevolgen. Zo is het voor ons onder meer de basis van ons leven met Hem.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gehoorzaamheid van de Zoon'

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'ADAM als type van Christus'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'