Nieuw boek - LEVEND WATER

Nieuw boek

LEVEND WATER

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde. Niet alleen fysiek als vloeistof, in gasvorm als waterdamp en in vaste vorm als ijs, maar ook als onderdeel van allerlei andere elementen. In bomen, in planten en bijvoorbeeld in de mens. Een volwassen mens bestaat rond 70% uit water. Water is een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.

Nu gaat het in dit boekje niet over water als natuurlijk element. Daar zijn vele boeken over geschreven en alle info daarover is te vinden op internet. In de Bijbel wordt niet alleen gesproken over water als een vloeistof, maar gaat het vooral ook over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest. En daarbij staat water ook voor Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.
Jesaja schreef: "Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend" (Jes. 55:10 en 11).

Uiteraard kunnen we in een boekje van 64 pagina’s niet alles wat de Bijbel zegt over water of gebeurtenissen waarin water een onderdeel is, behandelen. Daarom richten we ons op een aantal willekeurig gekozen geschiedenissen waarin water een rol speelt, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Geschiedenissen die vaak wonderlijk, maar altijd leerzaam en betekenisvol zijn. Daarbij denkend aan het woord van de verhoogde en verheerlijkte Christus: "Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens" (Openb. 21:6).

De inhoud van het boek

Inleiding

Hoofdstuk 1 - Mozes: Uit het water getrokken
Mooie baby
Mozes
Mirjam - Maria

Hoofdstuk 2 - Wat moeten wij drinken?
Bitter
Teken
Hout
Israël

Hoofdstuk 3 - Water uit de Rots
Gebrek aan water
Mozes ongehoorzaam
Water en vuur
De Engel van de HEERE vaart op in het vuur

Hoofdstuk 4 - Het water van Jericho
Elia en Elisa
Jericho
Zout
Zoutverbond
Gezond
Heerlijkheid voor Israël en de volkeren

Hoofdstuk 5 - Water wordt wijn
Een teken
Water
Bron van levend water
Nieuw verbond
De derde dag
De zevende dag

Hoofdstuk 6 - Nicodemus: wedergeboorte
Nacht
Pascha
Alles wordt nieuw
Nieuwe geboorte
Gilgal
De Psalmen en de Profeten
Gelovige Farizeeër
Ten slotte

Hoofdstuk 7 - Wonderen op het water
Lopen op het water
Ik, Ik ben
Wonderteken
Waarom liep Petrus op het water?
Tekenen en wonderen
Toekomst
Jona

Naschrift Stromen van levend water

AUTEUR: PETER SLAGTER| 64 PAGINA’S | PAPERBACK
Zie voor meer info: www.everread.nl

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (57).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'