'De oorlog in Oekraïne werd uitgelokt' (en waarom dat belangrijk is om vrede te bereiken).

'De oorlog in Oekraïne werd uitgelokt' (en waarom dat belangrijk is om vrede te bereiken).

Een opmerkelijk betoog van Dr. Jeffrey D. Sachs, professor en directeur van het Center for Sustainable Development aan de Columbia University, en tot 2016 adviseur van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Jeffrey Sachs: Door te erkennen dat de kwestie van de NAVO-uitbreiding centraal staat in deze oorlog, begrijpen we waarom (Amerikaanse) wapens deze oorlog niet zullen beëindigen. Alleen diplomatieke inspanningen kunnen dat bewerkstelligen.

Verdraaiing van de werkelijkheid
George Orwell schreef in 1984 : "Wie het verleden controleert, controleert de toekomst; wie het heden controleert, controleert het verleden." Regeringen werken meedogenloos om de publieke perceptie van het verleden te verdraaien. Met betrekking tot de oorlog in Oekraïne heeft de regering-Biden herhaaldelijk en ten onrechte beweerd dat de oorlog in Oekraïne begon met een niet-uitgelokte aanval van Rusland op Oekraïne op 24 februari 2022. In feite werd de oorlog door de VS uitgelokt op een manier die vooraanstaande Amerikaanse diplomaten hadden verwacht. decennia in de aanloop naar de oorlog, wat betekent dat de oorlog vermeden had kunnen worden en nu door middel van onderhandelingen gestopt zou moeten worden. Als we erkennen dat de oorlog is uitgelokt, kunnen we beter begrijpen hoe we deze kunnen stoppen.

Het rechtvaardigt de Russische invasie niet
Een veel betere aanpak voor Rusland zou zijn geweest om de diplomatie met Europa en met de niet-westerse wereld op te voeren om het Amerikaanse militarisme en unilateralisme te verklaren en te bestrijden. In feite stuit de meedogenloze Amerikaanse drang om de NAVO uit te breiden overal ter wereld op grote tegenstand, dus Russische diplomatie in plaats van oorlog zou waarschijnlijk effectief zijn geweest.

Er waren in feite twee belangrijke Amerikaanse provocaties
De eerste was het voornemen van de VS om de NAVO uit te breiden naar Oekraïne en Georgië om Rusland in het Zwarte Zeegebied te omsingelen door NAVO-landen (Oekraïne, Roemenië, Bulgarije, Turkije en Georgië).
De tweede was de rol van de VS bij het installeren van een anti-Rusland regime in Oekraïne door de gewelddadige omverwerping van de pro-Russische president van Oekraïne, Viktor Janoekovitsj, in februari 2014. De oorlog in Oekraïne begon negen jaar geleden al met de omverwerping van Janoekovitsj, en niet in februari 2022, zoals de Amerikaanse regering, de NAVO en de leiders van de G7 ons willen doen geloven (we schreven hier al over in AMEN 121 – juli 2015). 

De conclusie van Dr. Sachs is: De sleutel tot vrede in Oekraïne ligt in onderhandelingen die gebaseerd zijn op de neutraliteit van Oekraïne en de niet-uitbreiding van de NAVO.
Lees het volledige betoog op: commondreams.org

Zie ook:
- Oekraïense toppoliticus over vredesakkoord maart 2022 – afgeblazen door NAVO

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'