'De oorlog in Oekraïne werd uitgelokt' (en waarom dat belangrijk is om vrede te bereiken).

'De oorlog in Oekraïne werd uitgelokt' (en waarom dat belangrijk is om vrede te bereiken).

Een opmerkelijk betoog van Dr. Jeffrey D. Sachs, professor en directeur van het Center for Sustainable Development aan de Columbia University, en tot 2016 adviseur van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Jeffrey Sachs: Door te erkennen dat de kwestie van de NAVO-uitbreiding centraal staat in deze oorlog, begrijpen we waarom (Amerikaanse) wapens deze oorlog niet zullen beëindigen. Alleen diplomatieke inspanningen kunnen dat bewerkstelligen.

Verdraaiing van de werkelijkheid
George Orwell schreef in 1984 : "Wie het verleden controleert, controleert de toekomst; wie het heden controleert, controleert het verleden." Regeringen werken meedogenloos om de publieke perceptie van het verleden te verdraaien. Met betrekking tot de oorlog in Oekraïne heeft de regering-Biden herhaaldelijk en ten onrechte beweerd dat de oorlog in Oekraïne begon met een niet-uitgelokte aanval van Rusland op Oekraïne op 24 februari 2022. In feite werd de oorlog door de VS uitgelokt op een manier die vooraanstaande Amerikaanse diplomaten hadden verwacht. decennia in de aanloop naar de oorlog, wat betekent dat de oorlog vermeden had kunnen worden en nu door middel van onderhandelingen gestopt zou moeten worden. Als we erkennen dat de oorlog is uitgelokt, kunnen we beter begrijpen hoe we deze kunnen stoppen.

Het rechtvaardigt de Russische invasie niet
Een veel betere aanpak voor Rusland zou zijn geweest om de diplomatie met Europa en met de niet-westerse wereld op te voeren om het Amerikaanse militarisme en unilateralisme te verklaren en te bestrijden. In feite stuit de meedogenloze Amerikaanse drang om de NAVO uit te breiden overal ter wereld op grote tegenstand, dus Russische diplomatie in plaats van oorlog zou waarschijnlijk effectief zijn geweest.

Er waren in feite twee belangrijke Amerikaanse provocaties
De eerste was het voornemen van de VS om de NAVO uit te breiden naar Oekraïne en Georgië om Rusland in het Zwarte Zeegebied te omsingelen door NAVO-landen (Oekraïne, Roemenië, Bulgarije, Turkije en Georgië).
De tweede was de rol van de VS bij het installeren van een anti-Rusland regime in Oekraïne door de gewelddadige omverwerping van de pro-Russische president van Oekraïne, Viktor Janoekovitsj, in februari 2014. De oorlog in Oekraïne begon negen jaar geleden al met de omverwerping van Janoekovitsj, en niet in februari 2022, zoals de Amerikaanse regering, de NAVO en de leiders van de G7 ons willen doen geloven (we schreven hier al over in AMEN 121 – juli 2015). 

De conclusie van Dr. Sachs is: De sleutel tot vrede in Oekraïne ligt in onderhandelingen die gebaseerd zijn op de neutraliteit van Oekraïne en de niet-uitbreiding van de NAVO.
Lees het volledige betoog op: commondreams.org

Zie ook:
- Oekraïense toppoliticus over vredesakkoord maart 2022 – afgeblazen door NAVO

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'