Nieuw boek - HOOGLIED - Over een herder en zijn geliefde

Nieuw boek

HOOGLIED - Over een herder en zijn geliefde

Hooglied wordt samen met Openbaring gerekend tot de Bijbelboeken die het moeilijkst zijn te verklaren. In dit boekje willen wij toch een poging doen om zicht te krijgen op de betekenis ervan.

Man/vrouw
De relatie tussen man en vrouw neemt in de Bijbel een belangrijke plaats in. Het begint al in Genesis 2 waar wij zien hoe Adam een vrouw gegeven wordt. Later in de Bijbel zien wij hoe de HEERE Zijn relatie met Israël omschrijft als een huwelijksverbond: een relatie tussen man en vrouw. De Bijbel eindigt met de verschijning van het hemels Jeruzalem dat gereedgemaakt is als een bruid. Eén van de laatste uitspraken van de Bijbel is: "En de Geest en de bruid zeggen: Kom!" (Openb. 22:17a).
Tussen deze gebeurtenissen in zien wij hoe Eva naar de slang luistert en Adam niet ingrijpt, wat tot de zondeval leidt. En hoe bijvoorbeeld ...

  • Abraham zich problemen op de hals haalt door er twee vrouwen op na te houden;
  • Mozes Zippora's bloedbruidegom wordt;
  • Simson zijn kracht verliest door een vrouw;
  • David ver over de schreef gaat inzake Bathseba;
  • Esthers huwelijk met Ahasveros de opmaat is tot redding van haar volk;
  • de Heere Jezus Zijn eerste teken doet op een bruiloft.

Kortom: de relatie tussen man en vrouw doet er toe in de Bijbel. Feitelijk zijn er zelfs drie Bijbelboeken waarin deze relatie centraal staat, namelijk Ruth, Esther en Hooglied. Laten wij wel zijn: zonder de relatie tussen man en vrouw had de mensheid niet bestaan en was de Heere Jezus ook niet geboren. Niet voor niets lezen wij ook dat God de mens naar Zijn gelijkenis gemaakt heeft (Gen. 1:27). Om te begrijpen Wie God is, hoe Hij werkt en wie wij zijn, is het daarom van belang om iets te snappen van de relatie tussen man en vrouw en de diepere betekenis die hieraan gegeven is door God. Het is dan ook vanuit dit oogpunt dat wij in dit boekje ingaan op het Bijbelboek Hooglied.

Interessante vraagstukken komen aan de orde, zoals:
Wie is de schrijver van dit Bijbelboek? Waar komt de titel ‘Hooglied’ vandaan? Wat is de juiste verhaallijn en wat is de rolverdeling? Wat is het doel van het verhaal? Wie is de Sulammitische en wie is haar geliefde? Gaandeweg leveren deze vragen verrassende antwoorden op!

Boodschap
Er zijn wat het boek betreft drie soorten boodschappen te onderscheiden:

  1. we kunnen stellen dat Hooglied elementen van een liefdesverhaal bevat, zoals zich dit in het verleden zou hebben afgespeeld. In dit opzicht bevat Hooglied een historische boodschap;
  2. daarnaast vinden wij ook zeker een zedelijke boodschap in Hooglied. Er wordt duidelijk gepropageerd voor trouw in de liefde, genieten van elkaar en de liefde en het weerstand bieden aan onzedelijkheid en
  3. tot slot zouden wij nog een typologisch-profetische boodschap kunnen zien. De acteurs in het opgevoerde stuk representeren verschillende typen binnen Gods plan zoals dit tot nu toe volvoerd is en in de toekomst nog verder vervuld zal worden.

"Mijn liefste is afgedaald naar zijn tuin, naar de bedden met specerijen,
om in de tuinen te weiden en lelies te verzamelen.
Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij,
Hij die te midden van de lelies weidt."

De inhoud van het boek

Inleiding
Wat is ons uitgangspunt?
Plaats van Hooglied in de Bijbel
Naam en status van Hooglied
De schrijver en de tijd van schrijven

Hoofdstuk 1 - De boodschap en de verhaallijn van Hooglied
De verschillende vermeende boodschappen van Hooglied
De mogelijke verhaallijn van Hooglied
1. De Sulammitische
2. De herder
3. Salomo
4. De dochters van Jeruzalem
5. De broers van de Sulammitische
6. De inwoners van Jeruzalem
7. De vrienden van de herder
Indeling van Hooglied en doel van het verhaal

Hoofdstuk 2 - Hooglied 1:9-11
Inleiding van Hooglied
De titel - Hooglied 1:1

Hoofdstuk 3 - Hooglied 1:12-2:7
De Sulammitische en haar geliefde samen

Hoofdstuk 4 - Hooglied 2:8-3:5
De Sulammitische en haar geliefde gescheiden

Hoofdstuk 5 - Hooglied 3:6-5:1
De Sulammitische en haar geliefde samen

Hoofdstuk 6 - Hooglied 5:2-8:4
De Sulammitische en haar geliefde gescheiden

Hoofdstuk 7 - Hooglied 8:5-14
De Sulammitische keert terug
Besluit

AUTEUR: SEBASTIAAN DE GRAAF | 96 PAGINA’S | PAPERBACK
(ook als E-book verkrijgbaar) – Zie voor meer info: Everread Uitgevers.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Gods plan met Israël

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.

Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het om het historische en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op Israël. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gods plan met Israël'

Hooglied

Hooglied - over een herder en zijn geliefde

Hooglied is een bijzonder Bijbelboekje. Het behoort tot de zogenaamde feestrollen. Binnen het Jodendom wordt het gelezen op de achtste dag van het Paasfeest - Pesach - het feest waarop de verlossing van Israël uit Egypte wordt herdacht. Daarbij wordt het boek gezien als een afspiegeling van Gods liefdesverklaring aan Israël en het verbond tussen Hem en Zijn volk.

Diverse 'partijen' komen erin aan het woord, maar de belangrijkste zijn toch wel de herder en zijn geliefde. Samen vormen ze een prachtig paar, waarin de Herder en Zijn volk Israël niet moeilijk zijn te herkennen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Hooglied'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er - eind 2016, bijna 3 jaar later - deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'