Nieuw boek - Uit het hart

Nieuw boek

Uit het hart

Uit het hart - bevat een aantal korte bemoedigende hoofdstukjes. De meeste komen voort uit een bepaalde actualiteit of iets dat de schrijver meemaakte, dan wel opviel. Ze wenden onze blik af van de alledaagse dingen en bepalen ons bij de rijkdom waarmee we in Christus gezegend zijn.

In korte stukjes beschrijft de auteur - meestal naar aanleiding van een bepaalde ervaring, een nieuwsberichtje of zo maar wat gemijmer - kernachtig hoe we als gelovigen in een steeds veranderende wereld kunnen standhouden. Daarbij schiet hij niet in de verdediging, maar legt hij de link juist naar hoe je er ook mee om kunt gaan; vanuit het geloof namelijk en vanuit die rijkdom die we in Christus hebben ontvangen. Zo wordt onze blik van het aardse afgewend en gericht op het hemelse, of eigenlijk: op de hemelse Vader.
Telkens weer wordt de lezer aan het einde van een hoofdstukje gewezen op de rijke genade van God, die ons zoveel gebracht heeft. Als u een keer een inleiding moet houden in uw gemeente of kring, dan is dit boekje daar heel geschikt voor. Of gebruik het gedurende drie weken als een soort dagboekje. Gewoon lezen mag natuurlijk ook.

Hier alvast een voorproefje uit een van de stukjes:

In Mattheüs 10:29-31 zegt de Heere: "Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven".
Een mens is dus volgens Gods Woord heel wat meer waard dan een huismus en als God zelfs op de mussen let en voor ze zorgt, zouden wij dan nog ergens bevreesd voor moeten zijn? Zeker weten van niet!
Met zo'n zorgzame God kunnen we het leven wel aan, en mogen we samen met onze broeders en zusters optrekken en samenkomen rondom Zijn Woord. We kunnen en mogen dat nog steeds doen in alle vrijheid, wie weet hoelang nog? Het is belangrijk dat we die tijd uitkopen en die vrijheid met beide handen aangrijpen en er iets positiefs mee doen.
Wij zijn burgers van een hemels rijk en dat betekent dat we een schitterende status en toekomst hebben. Wie zich dat realiseert, wordt blij en vat weer moed. De Heere zegt ook: "In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen" (Joh. 16:33b).

De inhoud van het boek

• Inleiding

• Iedereen een gouden plak
• Moet Ik met je meegaan, om je gerust te stellen?
• Beloofd is beloofd!
• Groeien om klein te worden
• Houd moed, want we staan niet alleen
• Wees niet bevreesd, heb goede moed
• Hulp van boven!
• God hoort!
• God schiep
• Planeet B?
• Leven in bizarre en ongewone tijden
• Boven ons vermogen?
• In de put?
• Wie is de mol?
• Van A naar Beter ...
• Vitamine C, dat heeft ieder mens dagelijks nodig
• (On)mogelijk
• Elke plaats waar je op stapt, heb Ik je gegeven
• Het algoritme van de Heere God
• Herkauwen
• Een vaste burcht is onze God

AUTEUR: OBY VOSSEMA | 64 PAGINA’S | PAPERBACK
Kijk voor meer info op: Everread.nl

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (56).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'