Nieuw boek - "Zoon" in het Oude Testament

Nieuw boek

"Zoon" in het Oude Testament

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon".

Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is heel verrassend!

Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In dit boekje gaat het dus over de teksten in het Oude Testament waarin het woord 'zoon' voorkomt, maar dan eigenlijk 'Zoon' met een hoofdletter. Het gaat immers om Gods Zoon. Hij is Degene in Wie en door Wie God handelt. Dat gaat heel ver.
Johannes 1:18 zegt: "Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard". Dus heeft niemand God gezien ten tijde van het Oude Testament. En toch lezen we dat God verscheen aan mensen. Aan Abraham bijvoorbeeld en later aan Jakob toen Hij met hem worstelde bij de Jabbok.
Toch zegt Johannes dat niemand ooit God gezien heeft. Hier doelt hij op God als Vader. Hij heeft het namelijk over de Zoon in verhouding tot God. Het klinkt een beetje raar, maar we zouden kunnen zeggen: God Zelf, Die een ontoegankelijk licht bewoont, Die door niemand gezien kan worden en Die nooit door een mens gezien is: "Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien" (1 Tim. 6:16a).
"Hem heeft geen mens gezien", "Niemand heeft ooit God gezien". Wie zag - bijvoorbeeld - Abraham dan wel? Abraham zag een Man, in Wie God Zich manifesteerde. Die Man was "de eniggeboren Zoon (...) Die heeft Hem ons verklaard". En… wat is Zijn Naam?

De inhoud van het boek

Inleiding
Christus is God
De HEERE is één

Hoofdstuk 1 - "Zoon" in het boek Spreuken
Louteren
Dit geslacht
Een belangrijke vraag
Jesaja's getuigenis

Hoofdstuk 2 - "Zoon" in de Psalmen
"Zoon" in Psalm 2
U bent Mijn Zoon
Ben en bar
"Zoon" in Psalm 8
Voor de koorleider
Waarheid
Uit de mond van kinderen
De mens
Sterveling
Waarom werd Gods Zoon vernederd?
We zien het nog niet
De laatste vijand
Onder één Hoofd
"Zoon" in Psalm 80
De wijnstok
De Herder Die geslagen is
De sterk gemaakte Zoon
De wijnstok en de Man
Afronding

Hoofdstuk 3 - "Zoon" in het boek Jesaja
Jesaja en zijn zonen dienen tot wonderen en tekenen
Jesaja - de redding is van de HEERE
Sjear-Jasjub - een rest zal zich bekeren
Maher Sjalal Chasj Baz - haastige buit spoedige roof
"Zoon" in Jesaja 7
Immanuel
"Zoon" in Jesaja 9
Men noemt Zijn Naam:
Wonderlijk, Raad, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst

Nawoord

AUTEUR: HOITE SLAGTER| 64 PAGINA’S | PAPERBACK
Zie voor meer info: www.everread.nl.

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (56).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'