Nieuw boek - Belangrijke dagen in de Bijbel

Nieuw boek

Belangrijke dagen in de Bijbel

Dag - licht
In de Bijbel wordt het woord 'dag' vaak gebruikt op de normale wijze waarop wij dat in het dagelijkse leven ook doen. Dan denken we aan een periode van vierentwintig uur. Of aan de tijd dat het licht is (als we het bijvoorbeeld over 'dag en nacht' hebben).

Globaal gezien gaat het dan gemiddeld om een periode van twaalf uur. 'Dag' kan ook gebruikt worden voor een periode van duizenden jaren. 
'Dag' komt bijna overal in de Bijbel voor, behalve in de brieven aan Titus en Filemon en de 2e en 3e Johannesbrief.
En… het woord ‘dag’ staat ook voor het licht. God sprak die machtige scheppingswoorden uit: "Laat er licht zijn!" (Gen. 1:3). Vers 4b en 5a zeggen dan: "... en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag ...". Zó wordt het licht dus omschreven als ‘dag’.

Wat zijn belangrijke dagen in de Bijbel?
Er zijn met betrekking tot Gods plan diverse dagen op te sommen: de dag dat Christus stierf. Dat is een buitengewoon belangrijk en beslissend moment geweest in het plan van God. Datzelfde geldt voor de dag van Zijn opstanding. De Bijbel heeft het over de menselijke dag. Dit is de aanduiding van de tijd die al sinds Adam duurt en waarin wij nog steeds leven. En ondertussen zien wij uit naar de dag van Christus. We hebben daar nog geen duidelijk beeld bij hoe dat zal zijn en hoe dat zal gaan. Maar dat het geweldig en heerlijk zal zijn, is wel zeker. Zo wordt er in de Bijbel ook gesproken over de dag des HEEREN (zie bijv. Jes. 2:12 of 2 Petr. 3:10) en uiteindelijk ook over de dag van God.

Aan de hand van deze lijn - de menselijke dag, de dag des HEEREN en de dag van God - willen we in dit boekje ons onderwerp onderzoeken. Deze drie zijn stuk voor stuk grote perioden die Gods plan met deze wereld en de nieuwe schepping omvatten.

De inhoud van het boek

Inleiding

Hoofdstuk 1 - 'Dag' in de Bijbel
Het licht heet dag
Zes dagen en de zevende dag

Hoofdstuk 2 - Langere perioden die 'dag' genoemd worden
Het menselijk oordeel
Van duisternis naar licht

Hoofdstuk 3 - Uitgelichte dagen
Duisternis als kenmerk van de menselijke dag
Licht als kenmerk van de dag van de Heere
Belangrijke momenten in Gods plan
- De dag dat het Paaslam geslacht zou worden
- De dag van de opstanding
- De dag dat Hij opgenomen werd
- De dag van het Pinksterfeest
Het jaar van het welbehagen
Welbehagen en wraak?

Hoofdstuk 4 - De Handelingenperiode
Het tijdpad van Joël
De grote sabbat

Hoofdstuk 5 - De dag van de openbaring van Christus
Oordeel en zegen
De dag van de HEERE - het Oude Testament
De openbaring aan Johannes

Hoofdstuk 6 - Alles op Zijn tijd
De dag van God
De verborgenheid
'Dag' in Paulus' late brieven
Zevenmaal de 'dag' van onze toekomst
De Herder en Hoeder van onze zielen

AUTEUR: HOITE SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK
(ook als E-book verkrijgbaar) – Zie Everread Uitgevers

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De gehoorzaamheid van de Zoon

In dit boekje gaat het naar aanleiding van Hebreeën 5:7-9 over de laatste periode van het leven van de Heere Jezus. Die periode begon met Zijn gebedsstrijd in de hof van Gethsémané en eindigde met Zijn kruisdood; al met al nog niet eens één etmaal, ja, hooguit achttien uur.

De drie fasen in die periode worden in Hebreeën 5:7-9 samengevat in drie verzen. Het is voor ons goed om hierover na te denken omdat het ons bepaalt bij de diepe weg die onze Heiland in gehoorzaamheid ging. Zijn verlossingswerk heeft vele gevolgen. Zo is het voor ons onder meer de basis van ons leven met Hem.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gehoorzaamheid van de Zoon'

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'ADAM als type van Christus'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'