The Great Reset

The Great Reset

In de vorige AMEN hebben we al even gewezen op de plannen van Klaus Schwab en de zijnen. Hij is de baas van het WEF: World Economic Forum, waarin de gang van zaken in de wereld wordt besproken.

Schwab: “De pandemie vertegenwoordigt een zeldzame maar beperkte kans om onze wereld te reflecteren, opnieuw te bedenken en te resetten (= opnieuw in te stellen)” 
Op de website van het WEF is een speciale pagina gereserveerd voor The Great Reset (de grote herstart), zie: www.weforum.org/great-reset. 
Daarin kun je lezen wat het allemaal omvat en hoe de voortgang is van de plannen om tot zo’n mondiale herstart te komen.

Kijk hier hoe het huidige systeem in elkaar zit.

Vaccinatiepaspoort
Op de WEF-site is in augustus vorig jaar een video geplaatst ‘CommonPass’ met als ondertitel ‘Travelling The World In The Covid Era’ (Reizen rond de wereld in het Covid tijdperk). Daarin wordt uitgelegd hoe iedere persoon een paspoort zou moeten hebben waarin zijn gezondheidsgegevens veilig kunnen worden opgeslagen. Het gaat dan met name om test- en/of vaccinatieuitslagen. Je kunt er dan mee aantonen dat je gezond bent, zodat je overal heen kunt reizen. Zie hier

Mark Rutte zei in een interview op RTL: “Er komt een certificaat, de techniek om het mogelijk te maken is er, dat is het probleem niet.” Maar: “Tussen idee en uitvoering staan nog paar grote besluiten.”
Wanneer zou dat certificaat er kunnen zijn? Rutte: “Dat duurt zeker nog enige maanden. We gaan niet over één nacht ijs.” Klik hier.

Op 11 mei 2020 verscheen dit bericht: “Het in Manchester gevestigde cyberbeveiligingsbedrijf VST Enterprises heeft een overeenkomst getekend met Circle Pass Enterprises (CPE) voor digitale gezondheidszorg om een digitaal gezondheidspaspoort te creëren dat is ontworpen om "een veilige terugkeer naar werk, leven en veilig reizen te beheren" na de coronaviruspandemie Covid-19.
De twee bedrijven ( … ) willen samenwerken met overheden en 'grote belanghebbenden' om de technologie in te zetten.
CPE verzendt de digitale gezondheidspaspoorten naar 15 landen over de hele wereld, waaronder Italië, Portugal, Frankrijk, Panama, India, de VS, Canada, Zweden, Spanje, Zuid-Afrika, Mexico, Verenigde Arabische Emiraten en Nederland, met als doel levering van 50 miljoen digitale gezondheidspaspoorten. De eerste paspoorten worden vanaf volgende week verzonden.” Bron: verdict.co.uk

In Israël heeft men inmiddels al een ‘groen paspoort’.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'