The Great Reset

The Great Reset

In de vorige AMEN hebben we al even gewezen op de plannen van Klaus Schwab en de zijnen. Hij is de baas van het WEF: World Economic Forum, waarin de gang van zaken in de wereld wordt besproken.

Schwab: “De pandemie vertegenwoordigt een zeldzame maar beperkte kans om onze wereld te reflecteren, opnieuw te bedenken en te resetten (= opnieuw in te stellen)” 
Op de website van het WEF is een speciale pagina gereserveerd voor The Great Reset (de grote herstart), zie: www.weforum.org/great-reset. 
Daarin kun je lezen wat het allemaal omvat en hoe de voortgang is van de plannen om tot zo’n mondiale herstart te komen.

Kijk hier hoe het huidige systeem in elkaar zit.

Vaccinatiepaspoort
Op de WEF-site is in augustus vorig jaar een video geplaatst ‘CommonPass’ met als ondertitel ‘Travelling The World In The Covid Era’ (Reizen rond de wereld in het Covid tijdperk). Daarin wordt uitgelegd hoe iedere persoon een paspoort zou moeten hebben waarin zijn gezondheidsgegevens veilig kunnen worden opgeslagen. Het gaat dan met name om test- en/of vaccinatieuitslagen. Je kunt er dan mee aantonen dat je gezond bent, zodat je overal heen kunt reizen. Zie hier

Mark Rutte zei in een interview op RTL: “Er komt een certificaat, de techniek om het mogelijk te maken is er, dat is het probleem niet.” Maar: “Tussen idee en uitvoering staan nog paar grote besluiten.”
Wanneer zou dat certificaat er kunnen zijn? Rutte: “Dat duurt zeker nog enige maanden. We gaan niet over één nacht ijs.” Klik hier.

Op 11 mei 2020 verscheen dit bericht: “Het in Manchester gevestigde cyberbeveiligingsbedrijf VST Enterprises heeft een overeenkomst getekend met Circle Pass Enterprises (CPE) voor digitale gezondheidszorg om een digitaal gezondheidspaspoort te creëren dat is ontworpen om "een veilige terugkeer naar werk, leven en veilig reizen te beheren" na de coronaviruspandemie Covid-19.
De twee bedrijven ( … ) willen samenwerken met overheden en 'grote belanghebbenden' om de technologie in te zetten.
CPE verzendt de digitale gezondheidspaspoorten naar 15 landen over de hele wereld, waaronder Italië, Portugal, Frankrijk, Panama, India, de VS, Canada, Zweden, Spanje, Zuid-Afrika, Mexico, Verenigde Arabische Emiraten en Nederland, met als doel levering van 50 miljoen digitale gezondheidspaspoorten. De eerste paspoorten worden vanaf volgende week verzonden.” Bron: verdict.co.uk

In Israël heeft men inmiddels al een ‘groen paspoort’.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'