The Great Reset

The Great Reset

In de vorige AMEN hebben we al even gewezen op de plannen van Klaus Schwab en de zijnen. Hij is de baas van het WEF: World Economic Forum, waarin de gang van zaken in de wereld wordt besproken.

Schwab: “De pandemie vertegenwoordigt een zeldzame maar beperkte kans om onze wereld te reflecteren, opnieuw te bedenken en te resetten (= opnieuw in te stellen)” 
Op de website van het WEF is een speciale pagina gereserveerd voor The Great Reset (de grote herstart), zie: www.weforum.org/great-reset. 
Daarin kun je lezen wat het allemaal omvat en hoe de voortgang is van de plannen om tot zo’n mondiale herstart te komen.

Vaccinatiepaspoort
Op de WEF-site is in augustus vorig jaar een video geplaatst ‘CommonPass’ met als ondertitel ‘Travelling The World In The Covid Era’ (Reizen rond de wereld in het Covid tijdperk). Daarin wordt uitgelegd hoe iedere persoon een paspoort zou moeten hebben waarin zijn gezondheidsgegevens veilig kunnen worden opgeslagen. Het gaat dan met name om test- en/of vaccinatieuitslagen. Je kunt er dan mee aantonen dat je gezond bent, zodat je overal heen kunt reizen. Zie hier

Mark Rutte zei in een interview op RTL: “Er komt een certificaat, de techniek om het mogelijk te maken is er, dat is het probleem niet.” Maar: “Tussen idee en uitvoering staan nog paar grote besluiten.”
Wanneer zou dat certificaat er kunnen zijn? Rutte: “Dat duurt zeker nog enige maanden. We gaan niet over één nacht ijs.” Klik hier.

Op 11 mei 2020 verscheen dit bericht: “Het in Manchester gevestigde cyberbeveiligingsbedrijf VST Enterprises heeft een overeenkomst getekend met Circle Pass Enterprises (CPE) voor digitale gezondheidszorg om een digitaal gezondheidspaspoort te creëren dat is ontworpen om "een veilige terugkeer naar werk, leven en veilig reizen te beheren" na de coronaviruspandemie Covid-19.
De twee bedrijven ( … ) willen samenwerken met overheden en 'grote belanghebbenden' om de technologie in te zetten.
CPE verzendt de digitale gezondheidspaspoorten naar 15 landen over de hele wereld, waaronder Italië, Portugal, Frankrijk, Panama, India, de VS, Canada, Zweden, Spanje, Zuid-Afrika, Mexico, Verenigde Arabische Emiraten en Nederland, met als doel levering van 50 miljoen digitale gezondheidspaspoorten. De eerste paspoorten worden vanaf volgende week verzonden.” Bron: verdict.co.uk

In Israël heeft men inmiddels al een ‘groen paspoort’.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De gehoorzaamheid van de Zoon

In dit boekje gaat het naar aanleiding van Hebreeën 5:7-9 over de laatste periode van het leven van de Heere Jezus. Die periode begon met Zijn gebedsstrijd in de hof van Gethsémané en eindigde met Zijn kruisdood; al met al nog niet eens één etmaal, ja, hooguit achttien uur.

De drie fasen in die periode worden in Hebreeën 5:7-9 samengevat in drie verzen. Het is voor ons goed om hierover na te denken omdat het ons bepaalt bij de diepe weg die onze Heiland in gehoorzaamheid ging. Zijn verlossingswerk heeft vele gevolgen. Zo is het voor ons onder meer de basis van ons leven met Hem.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gehoorzaamheid van de Zoon'

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'ADAM als type van Christus'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'