The Great Reset

The Great Reset

In de vorige AMEN hebben we al even gewezen op de plannen van Klaus Schwab en de zijnen. Hij is de baas van het WEF: World Economic Forum, waarin de gang van zaken in de wereld wordt besproken.

Schwab: “De pandemie vertegenwoordigt een zeldzame maar beperkte kans om onze wereld te reflecteren, opnieuw te bedenken en te resetten (= opnieuw in te stellen)” 
Op de website van het WEF is een speciale pagina gereserveerd voor The Great Reset (de grote herstart), zie: www.weforum.org/great-reset. 
Daarin kun je lezen wat het allemaal omvat en hoe de voortgang is van de plannen om tot zo’n mondiale herstart te komen.

Kijk hier hoe het huidige systeem in elkaar zit.

Vaccinatiepaspoort
Op de WEF-site is in augustus vorig jaar een video geplaatst ‘CommonPass’ met als ondertitel ‘Travelling The World In The Covid Era’ (Reizen rond de wereld in het Covid tijdperk). Daarin wordt uitgelegd hoe iedere persoon een paspoort zou moeten hebben waarin zijn gezondheidsgegevens veilig kunnen worden opgeslagen. Het gaat dan met name om test- en/of vaccinatieuitslagen. Je kunt er dan mee aantonen dat je gezond bent, zodat je overal heen kunt reizen. Zie hier

Mark Rutte zei in een interview op RTL: “Er komt een certificaat, de techniek om het mogelijk te maken is er, dat is het probleem niet.” Maar: “Tussen idee en uitvoering staan nog paar grote besluiten.”
Wanneer zou dat certificaat er kunnen zijn? Rutte: “Dat duurt zeker nog enige maanden. We gaan niet over één nacht ijs.” Klik hier.

Op 11 mei 2020 verscheen dit bericht: “Het in Manchester gevestigde cyberbeveiligingsbedrijf VST Enterprises heeft een overeenkomst getekend met Circle Pass Enterprises (CPE) voor digitale gezondheidszorg om een digitaal gezondheidspaspoort te creëren dat is ontworpen om "een veilige terugkeer naar werk, leven en veilig reizen te beheren" na de coronaviruspandemie Covid-19.
De twee bedrijven ( … ) willen samenwerken met overheden en 'grote belanghebbenden' om de technologie in te zetten.
CPE verzendt de digitale gezondheidspaspoorten naar 15 landen over de hele wereld, waaronder Italië, Portugal, Frankrijk, Panama, India, de VS, Canada, Zweden, Spanje, Zuid-Afrika, Mexico, Verenigde Arabische Emiraten en Nederland, met als doel levering van 50 miljoen digitale gezondheidspaspoorten. De eerste paspoorten worden vanaf volgende week verzonden.” Bron: verdict.co.uk

In Israël heeft men inmiddels al een ‘groen paspoort’.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

De richteren

De betekenis van hun namen met betrekking tot Christus

De richterentijd omvat een periode van circa vierhonderdvijftig jaar waarin zich allerlei bekende en minder bekende gebeurtenissen afspeelden. Vaak zijn deze geschiedenissen een schaduwbeeld van Gods handelen met Israël. In dit boekje wordt aan sommige daarvan aandacht besteed, maar gaat het vooral om de betekenissen van de namen van de richteren. Deze namen wijzen naar de Persoon van de Heere Jezus Christus en diverse facetten van Zijn verlossingswerk met betrekking tot Israël.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De richteren'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'