Israël: Directe verbinding tussen vliegveld en Tempelberg

Israël: Directe verbinding tussen vliegveld en Tempelberg

Israël is zijn toch al indrukwekkende internationale luchthaven bij Tel Aviv aan het upgraden. De regering werkt ook aan een spoorweginfrastructuur die internationale reizigers rechtstreeks van het vliegveld naar de Tempelberg zal brengen.

Dit zal alle 70 naties in staat stellen om God te aanbidden in Jeruzalems Huis van gebed, een visie waarvan de regering al heeft laten doorschemeren dat dit hun ware bedoeling is, aldus israel365news.
De directeur-generaal van de Airports Authority, Hagai Topolansky, heeft aangekondigd dat Ben Gurion International Airport in 2023 een nieuwe megaterminal zal openen.
In 2019 verwerkte Ben Gurion 24,8 miljoen passagiers. De luchthaven wordt beschouwd als een van de vijf beste luchthavens in het Midden-Oosten vanwege de passagierservaring en het hoge beveiligingsniveau.

Derde Tempel
Transportinfrastructuur zal een essentiële rol spelen in de Derde Tempel als een "huis van gebed voor alle naties". Dit was duidelijk in de gedachten van de gemeente Jeruzalem toen ze in juli brochures verspreidden in de ultraorthodoxe wijken van Jeruzalem om de zorgen over de uitbreiding van het lightrailsysteem weg te nemen. De brochures toonden religieuze Joden die met de sneltrein naar de Derde Tempel rijden, met dieren- en groenteoffers.
Ook wordt gedacht aan de woorden van de profeet Zacharia: “Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren” (Zach. 14:16). Bron: Israël365news.com

Naschrift redactie: De aanhaling van Zacharia 14:16 vormt wel een probleem, want het begin van dit hoofdstuk zegt dat Jeruzalem door heidense legers nog verwoest zal worden en de Heere zal nederdalen op de Olijfberg.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'