Oversterfte en sudden death

Oversterfte en sudden death

Een opvallende column onlangs (25 okt.) van schrijver en publicist Leon de Winter. Het gaat over een fenomeen dat de laatste tijd bij steeds meer mensen vragen oproept: Oversterfte.

Dit begrip geeft aan dat er in een bepaalde periode meer mensen zijn gestorven dan volgens de (jaarlijkse) gemiddelden werd verwacht. In het eerste halfjaar van 2022 stierven zesduizend mensen meer dan verwacht c.q. berekend was. Grote vraag is: wat is de oorzaak?
Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft er al meerdere keren vragen over gesteld aan de regering. Die verschuilt zich achter privacyregels, e.d. De Winter: “Als je de brief leest, stuit je op onwil, vertragingstactieken, op, laat ik het maar zo zeggen, desinteresse om de golf van duizenden doden op te helderen.”
In zijn column gaat De Winter, die dit omschrijft als een ‘ramp van kolossale omvang’, op zoek naar de reden van deze weigerachtigheid: “Een mogelijke verklaring kan luiden dat uitgestelde of weggevallen zorg, zoals kankeronderzoek, de hoofdoorzaak is. Zouden onze politici en overheden een dergelijke vaststelling zo hevig vrezen dat ze alles aangrijpen om het onderzoek te frustreren? Misschien. Het zou het instellen van nieuwe lockdowns en avondklokken ondermijnen. Maar de olifant in de kamer is natuurlijk iets anders: vrezen politici en overheden dat de oorzaak bij de gevolgen van vaccinaties te vinden zijn? Ik ben geen complotdenker. Vraag ik te veel als ik wil weten waarom Ernst Kuipers geen aanstalten lijkt te maken de oorzaak van het overlijden van vele duizenden medeburgers op te helderen?”

Plotselinge dood
Iets anders dat ook vragen oproept als het gaat om oversterfte is het feit dat er de laatste tijd zoveel gevallen van ‘sudden death’ (plotselinge dood) voorkomen. Iemand die daarmee in de praktijk te maken heeft en ook met de nazorg van deze en andere sterfgevallen is Edward Spieard. Met zijn bedrijf Special Death Care (specialistische postmortale zorg) is hij, met ruim 20 jaar ervaring, als ‘zelfstandige oproepbaar en inzetbaar om o.a. nabestaanden, uitvaartverzorgers, forensische artsen, donatieteams, scholen en justitie te ondersteunen bij werkzaamheden die nodig zijn nadat iemand gestorven is (zie specialdeathcare.nl). Hij constateert daarbij de laatste jaren bijzondere dingen en maakt daar melding van via Twitter, LinkedIn en zijn website. 
Op LinkedIn plaatste hij een bericht, waarin hij o.a. zegt: “Plotseling overleden en binnen 2 dagen sterk verkleurd en gezwollen. Ik schrijf er al anderhalf jaar over en gelukkig beginnen nu ook andere uitvaartondernemers een patroon te herkennen. Plotseling (zonder voorafgaand ziektebeeld) overleden, waarna een donkere verkleuring begint vanuit de nek (vooral rechterkant) gevolgd door opzwelling van de lippen (inclusief nek en gezicht), bloed uit de neus. In sommige gevallen is de overledene na 2 dagen onherkenbaar. Omdat ik binnen mijn bedrijf een enorme toename zie (259% t.o.v. de eerste 8 maanden in 2021) van deze opzwellende overledenen, ga ik binnenkort samen met een bekende patholoog kijken of het juridisch haalbaar is (en met toestemming van de nabestaanden) het bloed en weefsel van deze overledenen nader te onderzoeken.”
Op zijn website is te lezen wat hij verder aantreft, zoals: “Witte slierten in het bloed, dat zwart lijkt van kleur en stroperiger is dan ik ooit heb gezien.”

Klinkt luguber, maar het is bittere werkelijkheid, zo beamen ook andere deskundigen. Waarom deze realistische ontboezemingen? Spieard geeft het antwoord: “Omdat de aantallen zo enorm zijn toegenomen, zou ik graag willen weten waardoor dit wordt veroorzaakt.”
En ja, dat willen De Winter en Omtzigt vast ook, en ongetwijfeld nog vele anderen… Bronnen: Telegraaf.nl, Linkedin.com, Twitter en Specialdeathcare.nl

Zie ook:

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'