Weblog

AMEN weblog

 1. Almachtige God

  26 juli 2016 - door Peter A. Slagter

  Labels: , , , , ,

  We leven in een turbulente wereld. Rampen volgen elkaar in rap tempo op. En je kunt zomaar getroffen worden door het geweld. Door toedoen van mensen: terreur, oorlog, etc. En ook zonder menselijke inbreng: aardbevingen, overstromingen, noem maar op. 

  Lees verder

 2. De twaalfde apostel en Paulus

  29 april 2016 - door Peter A. Slagter

  Labels: , ,

  Tussen hemelvaart en pinksteren namen de apostelen tijd om hun twaalftal (weer) aan te vullen. De plaats van Judas was immers opengevallen (zie Handelingen 1). In onze optiek was het misschien logisch geweest dat de Heere God Paulus alvast zou oproepen, maar dat is niet gebeurd. 

  Lees verder

 3. Vissers en jagers: Breng de Joden thuis?

  30 maart 2016 - door Peter A. Slagter

  Labels: , ,

  Op 29 maart zond de EO een documentaire uit: 'Breng de Joden thuis'. Een actie van Christenen voor Israël (CvI) die al jarenlang loopt. De insteek is dat God vissers en jagers zendt om Joden, vooral uit het 'Noorden' (= Oekraïne, Rusland), terug te (laten) brengen naar het beloofde land, Israël. Is dat inderdaad wat de Bijbel zegt?

  Lees verder

 4. JC is overleden: Feest!

  24 maart 2016 - door Peter A. Slagter

  Labels: , , ,

  Hij was van eenvoudige komaf. Opgegroeid in een gewoon gezin en toch ook heel bijzonder. Hij had iets wat anderen niet hadden. Zijn talent bleef niet onopgemerkt. Hij verwierf in korte tijd een grote schare fans. Lyrisch waren ze! Hij presteerde dingen die niemand anders kon doen. Het land stond op z’n kop. Hij werd landelijk bekend, later zelfs in de hele wereld. Hij kon het. Hij deed het. Wonderschoon! Hij werd El Salvador genoemd, de Verlosser. En toen kwam de dood, onverbiddelijk. Velen in shock. Jammer, want dat hoeft niet. Integendeel zelfs. Het is juist tijd om feest te vieren!

  Lees verder

 5. Prof. Van Wolferen over de politieke rol van Amerika

  16 maart 2016 - door Peter A. Slagter

  Labels: , , ,

  Van Wolferen verwerpt de wereldwijde politieke rol van de VS sinds de jaren 90 en bekritiseert - vooral in de Oekraïne crisis - het gebrek aan objectiviteit en onafhankelijkheid van de Europese landen. 

  Lees verder

 6. Als de hemel opengaat

  23 februari 2016 - door Peter A. Slagter

  Labels: , ,

  Opvallend is, dat in de Bijbel nergens het beeld gegeven wordt van een schier oneindig heelal met welhaast onmetelijke afstanden. Toen de Heere Jezus ten hemel voer, zagen Zijn discipelen Hem gaan, totdat een wolk hun uitzicht belemmerde. Volgens Hebreeën 4 is Jezus toen 'de hemelen doorgegaan'. Vervolgens is Hij in de derde hemel, de hemel der hemelen, terechtgekomen om daar plaats te nemen 'ter rechterhand Gods'. 

  Lees verder

 7. D66: Weg met Gods genade!

  8 januari 2016 - door Peter A. Slagter

  Labels: , , , ,

  Vandaag, 8 januari, dient D66 een voorstel in om de woorden ‘bij de gratie Gods’ te schrappen, want zo wordt gezegd, de soevereiniteit ligt in Nederland bij de mensen, niet bij een God.

  Lees verder

 8. Politiek theater: Doorgaan!

  17 december 2015 - door Peter A. Slagter

  Labels: , ,

  ‘Zo, dat hebben we ook weer gehad’, moet Mark Rutte gedacht hebben toen hij gisteravond laat nog maar es een goed glas wijn dronk en met zichzelf toostte: ‘op de goede afloop’.

  Lees verder

 9. Dit Is Niet Normaal!

  8 december 2015 - door Peter A. Slagter

  Labels: , , ,

  In de talkshow van Humberto Tan, RTL Late Night, werd gisteravond (7 dec. 2015) aandacht besteed aan een video, waarin Nederlanders wijsgemaakt werd dat ze uit de Koran lazen, terwijl het eigenlijk de Bijbel betrof. Onzinnig zou je denken, en dat was het ook. Vooral als je ziet met wat voor onbenulligheid de Bijbel wordt geciteerd, ja soms volstrekt ONJUIST!  

  Lees verder

 10. Een luipaard en een geitenbok

  27 november 2015 - door Peter A. Slagter

  Labels: , ,

  Geen goeie combinatie zou je denken. Maar de Bijbel zegt dat die twee het ooit goed zullen vinden met elkaar. Maar dat kan toch niet! Nou, wacht even... misschien toch wel!

  Lees verder