Berichten over Hemel

Berichten met "Hemel"

  1. Als de hemel opengaat

    23 februari 2016 - door Peter A. Slagter

    Labels: , ,

    Opvallend is, dat in de Bijbel nergens het beeld gegeven wordt van een schier oneindig heelal met welhaast onmetelijke afstanden. Toen de Heere Jezus ten hemel voer, zagen Zijn discipelen Hem gaan, totdat een wolk hun uitzicht belemmerde. Volgens Hebreeën 4 is Jezus toen 'de hemelen doorgegaan'. Vervolgens is Hij in de derde hemel, de hemel der hemelen, terechtgekomen om daar plaats te nemen 'ter rechterhand Gods'. 

    Lees meer over "Als de hemel opengaat"