Berichten geschreven door Peter A. Slagter

window.location.pathname

 1. De Bijbel is Gods Woord!

  18 mei 2021 - door Peter A. Slagter

  Labels: , ,

  Dit is niet alleen een titel, maar ook een stelling. Hoewel daar bij menigeen twijfels over zijn, kunnen er wel degelijk bewijsgronden worden aangevoerd om deze stelling te onderbouwen. 

  Lees meer over "De Bijbel is Gods Woord!"

 2. Almachtige God

  26 juli 2016 - door Peter A. Slagter

  Labels: , , , , ,

  We leven in een turbulente wereld. Rampen volgen elkaar in rap tempo op. En je kunt zomaar getroffen worden door het geweld. Door toedoen van mensen: terreur, oorlog, etc. En ook zonder menselijke inbreng: aardbevingen, overstromingen, noem maar op. 

  Lees meer over "Almachtige God"

 3. Vissers en jagers: Breng de Joden thuis?

  30 maart 2016 - door Peter A. Slagter

  Labels: , ,

  Op 29 maart zond de EO een documentaire uit: 'Breng de Joden thuis'. Een actie van Christenen voor Israël (CvI) die al jarenlang loopt. De insteek is dat God vissers en jagers zendt om Joden, vooral uit het 'Noorden' (= Oekraïne, Rusland), terug te (laten) brengen naar het beloofde land, Israël. Is dat inderdaad wat de Bijbel zegt?

  Lees meer over "Vissers en jagers: Breng de Joden thuis?"

 4. JC is overleden: Feest!

  24 maart 2016 - door Peter A. Slagter

  Labels: , , ,

  Hij was van eenvoudige komaf. Opgegroeid in een gewoon gezin en toch ook heel bijzonder. Hij had iets wat anderen niet hadden. Zijn talent bleef niet onopgemerkt. Hij verwierf in korte tijd een grote schare fans. Lyrisch waren ze! Hij presteerde dingen die niemand anders kon doen. Het land stond op z’n kop. Hij werd landelijk bekend, later zelfs in de hele wereld. Hij kon het. Hij deed het. Wonderschoon! Hij werd El Salvador genoemd, de Verlosser. En toen kwam de dood, onverbiddelijk. Velen in shock. Jammer, want dat hoeft niet. Integendeel zelfs. Het is juist tijd om feest te vieren!

  Lees meer over "JC is overleden: Feest!"

 5. Als de hemel opengaat

  23 februari 2016 - door Peter A. Slagter

  Labels: , ,

  Opvallend is, dat in de Bijbel nergens het beeld gegeven wordt van een schier oneindig heelal met welhaast onmetelijke afstanden. Toen de Heere Jezus ten hemel voer, zagen Zijn discipelen Hem gaan, totdat een wolk hun uitzicht belemmerde. Volgens Hebreeën 4 is Jezus toen 'de hemelen doorgegaan'. Vervolgens is Hij in de derde hemel, de hemel der hemelen, terechtgekomen om daar plaats te nemen 'ter rechterhand Gods'. 

  Lees meer over "Als de hemel opengaat"

 6. D66: Weg met Gods genade!

  8 januari 2016 - door Peter A. Slagter

  Labels: , , , ,

  Vandaag, 8 januari, dient D66 een voorstel in om de woorden ‘bij de gratie Gods’ te schrappen, want zo wordt gezegd, de soevereiniteit ligt in Nederland bij de mensen, niet bij een God.

  Lees meer over "D66: Weg met Gods genade!"

 7. Politiek theater: Doorgaan!

  17 december 2015 - door Peter A. Slagter

  Labels: , ,

  ‘Zo, dat hebben we ook weer gehad’, moet Mark Rutte gedacht hebben toen hij gisteravond laat nog maar es een goed glas wijn dronk en met zichzelf toostte: ‘op de goede afloop’.

  Lees meer over "Politiek theater: Doorgaan!"

 8. Dit Is Niet Normaal!

  8 december 2015 - door Peter A. Slagter

  Labels: , , ,

  In de talkshow van Humberto Tan, RTL Late Night, werd gisteravond (7 dec. 2015) aandacht besteed aan een video, waarin Nederlanders wijsgemaakt werd dat ze uit de Koran lazen, terwijl het eigenlijk de Bijbel betrof. Onzinnig zou je denken, en dat was het ook. Vooral als je ziet met wat voor onbenulligheid de Bijbel wordt geciteerd, ja soms volstrekt ONJUIST!  

  Lees meer over "Dit Is Niet Normaal!"

 9. Een luipaard en een geitenbok

  27 november 2015 - door Peter A. Slagter

  Labels: , ,

  Geen goeie combinatie zou je denken. Maar de Bijbel zegt dat die twee het ooit goed zullen vinden met elkaar. Maar dat kan toch niet! Nou, wacht even... misschien toch wel!

  Lees meer over "Een luipaard en een geitenbok"

 10. ‘Marco Borsato is bang voor de dood’

  24 november 2015 - door Peter A. Slagter

  Labels: , ,

  Aldus de titel van een bericht (n.a.v. een interview met AD Magazine) in De Telegraaf, dat begint met: ‘Marco Borsato werd vorig jaar getroffen door een tia. Sindsdien kan hij naar eigen zeggen wakker liggen van de kwetsbaarheid van het leven’. Borsato zelf over zijn angst: ‘Ik wil nog lang niet dood. Ik hou veel te veel van het leven’. 

  Lees meer over "‘Marco Borsato is bang voor de dood’"