Berichten over profetie

Berichten met "profetie"

 1. De Bijbel is Gods Woord!

  18 mei 2021 - door Peter A. Slagter

  Labels: , ,

  Dit is niet alleen een titel, maar ook een stelling. Hoewel daar bij menigeen twijfels over zijn, kunnen er wel degelijk bewijsgronden worden aangevoerd om deze stelling te onderbouwen. 

  Lees meer over "De Bijbel is Gods Woord!"

 2. Vissers en jagers: Breng de Joden thuis?

  30 maart 2016 - door Peter A. Slagter

  Labels: , ,

  Op 29 maart zond de EO een documentaire uit: 'Breng de Joden thuis'. Een actie van Christenen voor Israël (CvI) die al jarenlang loopt. De insteek is dat God vissers en jagers zendt om Joden, vooral uit het 'Noorden' (= Oekraïne, Rusland), terug te (laten) brengen naar het beloofde land, Israël. Is dat inderdaad wat de Bijbel zegt?

  Lees meer over "Vissers en jagers: Breng de Joden thuis?"

 3. Als de hemel opengaat

  23 februari 2016 - door Peter A. Slagter

  Labels: , ,

  Opvallend is, dat in de Bijbel nergens het beeld gegeven wordt van een schier oneindig heelal met welhaast onmetelijke afstanden. Toen de Heere Jezus ten hemel voer, zagen Zijn discipelen Hem gaan, totdat een wolk hun uitzicht belemmerde. Volgens Hebreeën 4 is Jezus toen 'de hemelen doorgegaan'. Vervolgens is Hij in de derde hemel, de hemel der hemelen, terechtgekomen om daar plaats te nemen 'ter rechterhand Gods'. 

  Lees meer over "Als de hemel opengaat"

 4. Een luipaard en een geitenbok

  27 november 2015 - door Peter A. Slagter

  Labels: , ,

  Geen goeie combinatie zou je denken. Maar de Bijbel zegt dat die twee het ooit goed zullen vinden met elkaar. Maar dat kan toch niet! Nou, wacht even... misschien toch wel!

  Lees meer over "Een luipaard en een geitenbok"

 5. De elite is gek geworden? Dan is de ommekeer nabij!

  5 november 2015 - door Peter A. Slagter

  Labels: , ,

  Thierry Baudet bestempelde in een tweet onze elites als "...totale dwazen, wereldvreemde dromers, ongelofelijke sukkels." Tja, dit gevoel leeft bij steeds meer mensen vandaag. En dat is te begrijpen als je ziet wat er allemaal gebeurt. Baudet noemt dit een "apocalyptisch scenario". Zou dat kunnen, dat (wereld)leiders gewoon gek worden? Nou, in de Bijbel staat dat ze op enig moment zelfs bezeten zullen zijn! Maar... als het zover is, grijpt de God van hemel en aarde in!

  Lees meer over "De elite is gek geworden? Dan is de ommekeer nabij!"

 6. Einde van de wereld?

  7 oktober 2015 - door Peter A. Slagter

  Labels: , , ,

  Regelmatig verschijnen berichten in de (christelijke) media, dat het einde van de wereld nabij zou (kunnen) zijn. Zo ook onlangs weer, toen Chris McCann, leider van de ‘eBible Fellowship’, aankondigde dat het einde zou plaatsvinden op 7 oktober 2015.

  Lees meer over "Einde van de wereld?"