De elite is gek geworden? Dan is de ommekeer nabij!

De elite is gek geworden? Dan is de ommekeer nabij!

5 november 2015 - door Peter A. Slagter

Labels: , ,

img349_size2

Thierry Baudet bestempelde in een tweet onze elites als "...totale dwazen, wereldvreemde dromers, ongelofelijke sukkels." Tja, dit gevoel leeft bij steeds meer mensen vandaag. En dat is te begrijpen als je ziet wat er allemaal gebeurt. Baudet noemt dit een "apocalyptisch scenario". Zou dat kunnen, dat (wereld)leiders gewoon gek worden? Nou, in de Bijbel staat dat ze op enig moment zelfs bezeten zullen zijn! Maar... als het zover is, grijpt de God van hemel en aarde in!

Als je daarover nadenkt, bekruipt je misschien een gevoel van ongeloof, verbazing of scepsis... is dat echt zo?

Zullen grote leiders, wier namen wij misschien nu al kennen, totaal uit hun bol gaan?

In het boek Openbaring, de Apokalyps, kun je lezen dat er in de toekomst iets bijzonders aan de hand zal zijn met de elites in deze wereld.
Om daar wat meer inzicht in te krijgen gaan we naar Openbaring 16, waar we lezen over de zesde engel, die zijn schaal uitgiet.
“En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen. En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God” (vers 12-14)

Bezeten
Deze zesde toornschaal kondigt de manifestatie van duivelse geesten aan, die de elite in de eindtiijd he-le-maal gek maken. Het gaat hier over oorlogvoering in het Midden Oosten tegen de almachtige God. Daarover spreekt ook Psalm 2. Dat laat ik even voor wat het is. Het gaat er nu om dat die duivelse geesten alle (!) leiders in de wereld zullen beinvloeden. Dus ook de Obama's, de Merkels en de Ruttes van die tijd. Horrific!
Die demonische geesten worden vergeleken met kikvorsen (vs. 13). Deze amfibieën houden zich bij voorkeur op in troebel water en poelen, maar ook op het land. Het zijn onreine dieren en worden in Leviticus 11:10-12 zelfs een gruwel genoemd, in het licht van de heiliging die het volk lsraël opgelegd was in het kader van de Wet. De vorsen hadden een verdervende macht in Egypte (Ps. 78:45) en zij kwamen tot in de binnenste vertrekken van de koningen (Ps. 105:30). Met deze kenmerken wordt geillustreerd dat deze met vorsen vergeleken duivelse machten onontwijkbaar zullen zijn en overal kunnen doordringen. Waarschijnlijk kunnen wij in deze dieren ook zinnebeelden zien van opgeblazenheid, grote monden en hoogmoedig gekwek. Hoe indringend en alomtegenwoordig de demonie zal zijn die van de duivelse macht zal uitgaan, wordt treffend uitgebeeld in Exodus 8:3, waar letterlijk alles vol met kikvorsen zit, tot zelfs de bedden en de baktroggen toe! Er is geen ontkomen aan.

Als Jezus Christus terugkomt, zal Hij orde op zaken stellen in deze wereld!

De eindtijd is de tijd van de leugen, die (ongelovige) mensen zullen geloven (vgl. 2 Thess. 2:8-11). Het zal de tijd zijn van list en bedrog! Zoals bijvoorbeeld in Daniël 8:24 e.v. geschreven wordt over een koning, die machtigen verderft. Een sluwe bedrieger, die zelfs zal optreden tegen de Vorst der vorsten!

De machthebbers en koningen in de eindtijd, in onze taal de elites, kunnen niet meer 'normaal' denken en handelen. Zij zijn bezeten en worden misleid, zodanig, dat zij zelfs denken te kunnen strijden tegen de Allerhoogste, met hun eigen middelen. Het is de hoogmoed ten top! En... het zal niet lukken. Integendeel, het zijn de laatste stuiptrekkingen van de mondiale regeerders. Zij zullen het onderspit delven tegen de ware Heerser, Die Zich zal openbaren en werkelijke vrede en gerechtigheid zal brengen.

Is de elite gek? Ach, laat ieder het zijne ervan denken. Maar één ding staat vast, het kan altijd nog gekker, vooral als de apocalyptische tijden echt aanbreken!

Ommekeer
Als Jezus Christus terugkomt, en ja, die dag komt steeds dichterbij, zal Hij orde op zaken stellen in deze wereld. Pfff… eindelijk! Mogendheden worden ontwapend, machthebbers ter verantwoording geroepen. Het economische en financiële wereldsysteem gaat volledig op de schop, over ‘big reset’ gesproken!
Er zal een wereldomvattende reset komen op allerlei niveaus met als resultaat: vrede, rust en veiligheid. Geen oorlogen meer, geen terrorisme, geen schuldendwangbuis, geen corrupte overheden, enzovoort (zie bijv. Jesaja 2). Ook de chaos die door migratiestromen is ontstaan, wordt opgeruimd. Mensen krijgen weer (hun eigen) plek om te leven, te genieten.
Het klinkt te mooi om waar te zijn. Klopt, maar de Bijbel zegt het en alles wat tot nu toe is geprofeteerd, is tot in detail vervuld. Dat zal voor de komende tijd niet anders zijn. God spreekt de waarheid en je kunt Hem altijd op Zijn Woord geloven…!

Deel dit bericht