Onthoofding in uitzending van Pauw

Onthoofding in uitzending van Pauw

4 november 2015 - door Peter A. Slagter

Labels: , , ,

Dimitri_Verhulst_OT

Ophef op internet over de uitzending van Pauw (dinsdagavond 3 nov.). Daarin de Belgische schrijver Dimitri Verhulst over diens nieuwste uitgave. In Bloedboek herschrijft hij de eerste vijf Bijbelboeken in zijn eigen taal. Bijbelverhalen waarin het bloed rijkelijk vloeit.

Terwijl gastheer Jeroen Pauw zich verkneukelde bij zulk ongenuanceerd, vulgair gespui van deze gast, sprak de gezichtsuitdrukking van Erica Terpstra boekdelen: verbazing en afschuw. Mocht u de uitzending gemist hebben, dan is die nog wel terug te zien op internet, zoals hier op de site van CIP.nl.

Gruwelijk
Pauw las een stukje voor uit het boek naar aanleiding van Deuteronomium: “Wanneer mannen met elkaar vechten en de vrouw van de een naderbij komt om haar man te bevrijden uit de hand van degene die hem slaat, en zij haar hand uitsteekt en hem bij zijn geslachtsdelen grijpt, dan moet u haar hand afhakken. Laat uw oog haar niet ontzien!” (25: 11-12 - HSV). Pittige tekst, maar voor Verhulst niet pittig genoeg. Hij herschreef de heilige tekst op zijn eigen abjecte wijze en plakte er en passant nog maar wat wreedheden aan vast: Hand wordt handen, gebruikt ze haar voet, dan dient die te worden afgehakt en wanneer zij bijt “moeten de rechters zich uitspreken over hetzij onthoofding, hetzij het kapot bonken van haar gebit met vuist of stok”. Jeroen Pauw, de overige gasten en de kijkers, van wie de meesten geen idee hebben van wat er staat in Deuteronomium, moeten de Bijbel nu wel een gruwelijk, vrouwonvriendelijk, bloederig, boek vinden. En fascistisch bovendien, aldus de auteur. 
Afgezien dat die toevoeging van de schrijver gewoon nonsens is, komt onthoofding in de eerste vijf Bijbelboeken helemaal niet voor en is derhalve dus ook geen voorschrift van God. Twee keer is er sprake van onthoofding in de Bijbel. David onthoofdde de reus Filistijnse reus Goliath (1 Samuël 17) en Johannes de Dopers hoofd werd op bevel van koning Herodes in de gevangenis onthoofd (Markus 6). That’s it. 
Tja, daar ga je dan. Opnieuw krijgt een verwarde schrijver de gelegenheid op tv zijn onzin uit te kramen. Opnieuw een ferme trap in het gelaat van al die oprechte, gelovige christenen. Makkelijk, want zij grijpen de wapenen toch niet, indachtig Bijbelwoorden als: ‘Vergeldt geen kwaad met kwaad’ en ‘Hebt uw vijanden lief’. Nota bene nam een sympathieke PVDA-er “ik ben geen gelovige” Hans Spekman het nog enigszins op voor goedwillende gelovigen.

Hoofd
Zo proberen mensen als Verhulst, Pauw (die beiden vanuit hun jeugd wel kennis hadden van God en de Bijbel) en vele anderen, om welke redenen dan ook, de Bijbel onderuit te halen en de God van de Bijbel bespottelijk te maken. Zonder het in de gaten te hebben, tonen zij de waarheid van de Bijbel juist aan: “Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd”, zegt Paulus in Romeinen 1:21. Zij laten nou exact zien dat het waar is wat de Bijbel zegt, dat mensen leven “…in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is…”, zoals het in Efeze 4:17-18 staat.
Aangezien zij de Schepper van hemelen en aarde niet (meer) als Hoofd over alles beschouwen en evenmin over hun eigen leven, zijn zij dus ont-hoofd. En daar kun je eigenlijk alleen maar medelijden mee hebben.

Liefde
En weet u wat zo mooi is? De God die zij onteren en belasteren, heeft hen van harte lief! Als het in de Bijbel gaat om bloed, kom je vanzelf terecht bij de Verlosser, Jezus Christus, de Zoon van God. Juist ook voor Dimitri en Jeroen, voor Erica en Hans en voor zovele anderen, bracht Hij het offer dat hen bevrijdt van de zonde en ook voor hen de weg baant tot waarachtig leven, overwinning, vrede en glorie. 
Een oud lied met als titel ‘Geprezen zij God op Zijn heilige troon’ zegt: “Geen zondaar te snood en geen zonde te groot, het bloed van Gods Zoon redt van d' eeuwige dood” (Joh. de Heer 854).

En ja, Jeroen Pauw: ‘Zonder al die godsdiensten zou de wereld er een stuk beter uitzien’. Helemaal mee eens. Weg ermee dus! 
Houden we alleen God over en Zijn Woord, de Bijbel, waaruit nog één citaat:

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” 
Johannes 3:16

Deel dit bericht