Einde van de wereld?

Einde van de wereld?

7 oktober 2015 - door Peter A. Slagter

Labels: , , ,

Weblog 7okt2015-the-end-of-the-world

Regelmatig verschijnen berichten in de (christelijke) media, dat het einde van de wereld nabij zou (kunnen) zijn. Zo ook onlangs weer, toen Chris McCann, leider van de ‘eBible Fellowship’, aankondigde dat het einde zou plaatsvinden op 7 oktober 2015.

Uiteraard levert dat uiteenlopende reacties op. In de reguliere media zijn die reacties meestal cynisch (op z’n zachtst gezegd). Het (Belgische) Nieuwsblad 
schreef: “Eigenlijk had de wereld vorige week al moeten vergaan, toen de superbloedmaan aan de hemel stond. Volgens heel wat religieuze leiders zou die speciale maan een apocalyps veroorzaken die onze planeet finaal naar de vernieling zou helpen. Maar vreemd genoeg gebeurde er niets.
Logisch ook, want eigenlijk is onze teloorgang pas voor morgen gepland. ‘Volgens de Bijbel zal de wereld op zeven oktober vergaan en zal onze planeet overspoeld worden door vuur’, zegt Chris McCann van eBible. ‘God heeft ooit de eerste aarde vernietigd door die planeet te laten overstromen. Hij heeft toen beloofd dat zijn volgende vernietiging niet meer met water zou zijn, maar met vuur’, verduidelijkt McCann”.
Het blad besluit met: “Toch laat de McCann ook ruimte voor twijfel, ‘want er is natuurlijk ook een kleine kans dat er helemaal niets gebeurt.’
Wetenschappers hebben gelukkig iets meer precieze studies over het tijdstip wanneer onze planeet zou vergaan. De meest gangbare theorie is dat de zon de komende eeuwen zodanig zal opwarmen, dat ze de aarde zal verschroeien. Maar geen paniek, dat zou pas binnen 7,6 miljard jaar gebeuren. En dus niet morgen”.

Vuur
Los van de kletskoek die deze ‘all-round God expert’ ookte berde brengt, heeft hij gelijk als hij zegt dat hemelen en aarde in de toekomst zullen vergaan door vuur. De Bijbel: “Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel…” (2 Petr. 3:7 HSV). Het zijn (profetische) woorden van Petrus, die er ook nog bij zegt, “…dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag”. Het betreft hier namelijk een betoog over de ‘Dag des Heeren’, waarover in het Oude Testament al veelvuldig wordt gesproken (info hier) aan het einde waarvan “…de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan…”.

Openbaring
Over duizend jaar gesproken, in het laatste Bijbelboek wordt erover geschreven! Dat boek handelt over alles wat zich afspeelt met betrekking tot die ‘Dag des Heeren’. Dat staat in hoofdstuk 1, vers 10 (info hier).
In hoofdstuk 20 ‘ziet’ de schrijver Johannes dat er een engel uit de hemel neerdaalt: “En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten” (Openb. 20:1-3 HSV).
Deze duizendjarige periode volgt op een tijd van oordelen die over de wereld komen, uitgevoerd door de Schepper, de almachtige God. Dit in het kader van een mondiaal programma met de bedoeling tot een herstructurering te komen van het leven op aarde. Jezus sprak ook over die periode, bijvoorbeeld in Mattheüs 24. Die tijd wordt -in onze vertalingen- de ‘voleinding der wereld’ genoemd. Het woord ‘wereld’ komt hier niet van het Griekse kosmos, maar van aioon.

Wereld / eeuw
De kosmos is de (geschapen) wereld: aarde en hemelen, zon, maan, sterren, de fysieke wereld zeg maar. Het woord aioon ware in plaats van met ‘wereld’ beter vertaald met ‘eeuw’, zoals in sommige andere teksten (o.a. Matth. 12:32, Joh. 9:32, 1 Tim. 1:17). Het wijst op de toestand waarin de wereld (kosmos) gedurende een bepaalde tijd bestaat. De Bijbel laat zien dat er een ‘plan der eeuwen’ is. Met andere woorden: het aanzien van de wereld verschilt van tijd tot tijd omdat God een plan heeft met deze wereld dat Hij in de loop der tijd uitvoert (uitgebreide info hier). In Zijn toespraak over de ‘laatste dingen’ spreekt Jezus dan ook niet over het einde van de kosmos, maar over het einde (voleinding) van de huidige eeuw (aioon). Het is dan ook een tamelijk wijdverbreid misverstand te denken (en te zeggen!) dat de wereld spoedig vergaat. Nee lieve mensen, dat duurt in ieder geval nog 1000 jaar!

Nieuwe hemel en aarde
Het boek Openbaring zegt dat Christus c.s. na eerdergenoemde opsluiting van de satan, die gedurende deze tegenwoordige eeuw de macht heeft over de wereld (zie 2 Korinthe 4:4), zal regeren voor een periode van duizend jaar. En hoewel Zijn wederkomst ingrijpende gevolgen zal hebben in verband met het herstel van alle dingen (Handelingen 3:21), betekent dat nog niet het ‘einde van de wereld’. Sorry Chris McCann e.a.
Pas na alle gebeurtenissen zoals hierboven kort beschreven, inclusief die duizend jaren, zegt Johannes in Openbaring 21: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan”.
Dáár zal dat plan van God c.q. het plan der eeuwen op uitlopen, dat er een compleet nieuwe wereld (kosmos) tevoorschijn komt.

Ommekeer
Die duizend jaren zou je een voorproefje kunnen noemen voor de vernieuwing van hemelen en aarde. Als Jezus Christus terugkomt, en ja, die dag komt steeds dichterbij, zal Hij orde op zaken stellen in deze wereld. Pfff… eindelijk! Mogendheden worden ontwapend, machthebbers ter verantwoording geroepen. Het economische en financiële wereldsysteem gaat volledig op de schop, over ‘big reset’ gesproken!
Er zal een wereldomvattende reset komen op allerlei niveaus met als resultaat: vrede, rust en veiligheid. Geen oorlogen meer, geen terrorisme, geen schuldendwangbuis, geen corrupte overheden, enzovoort (zie bijv. Jesaja 2). Ook de chaos die door migratiestromen is ontstaan, wordt opgeruimd. Mensen krijgen weer (hun eigen) plek om te leven, te genieten.
Het klinkt te mooi om waar te zijn. Klopt, maar de Bijbel zegt het en alles wat tot nu toe is geprofeteerd, is tot in detail vervuld. Dat zal voor de komende tijd niet anders zijn. God spreekt de waarheid en je kunt Hem altijd op Zijn Woord geloven…!

Deel dit bericht