Rust en vrede te midden van alle geweld

Rust en vrede te midden van alle geweld

16 januari 2015 - door Peter A. Slagter

Labels: , , ,

Parijs-aanslagen

Het lijkt wel of we overspoeld worden door geweld. Niet alleen het Midden-Oosten staat in brand, ook op ons eigen Europese continent slaat her en der de vlam in de pan. De angst onder de mensen neemt toe. Is er nog ergens rust te vinden?  

Weeën
In Zijn toespraak over de eindtijd (Matt. 24) spreekt Jezus over verleidingen, (geruchten van) oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, volkeren en koninkrijken die tegen elkaar opstaan, e.d. En midden in Zijn betoog klinkt ineens het advies: “…pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.” De zaken die de Heere noemt, hebben te maken met het einde. Je zou denken, dat je daar toch wel zorgen om mag hebben. Dat mag ook wel, maar je hoeft er niet ´verschrikt´ van te zijn. Waarom niet? Vooral omdat ´het einde´ niet betekent: het vergaan van de wereld of zoiets. Het gaat hier om de ´voleinding der wereld (lett.: eeuw)´. De Heere zegt: “Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën” (vs. 8). Dat veronderstelt een aanstaande geboorte (de laatste weeën vinden we in het boek Openbaring). En dat zet de gebeurtenissen in de wereld in een ander perspectief. Niet dat van de ondergang, maar van een nieuw begin! Deze dingen moeten plaatsvinden, maar het leidt uiteindelijk wel tot iets moois: een nieuwe tijd van vrede, welvaart en harmonie, onder de gezegende regering van Christus.

Dat geeft de burger moed, te midden van alle geweld.

Niet de mensen of hun leiders, noch terroristen of de boze machten hebben het laatste woord, maar de almachtige God!
De dichter van Psalm 91 zegt: “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.” Wat er ook gebeurt, als gelovige mogen we te allen tijde weten, dat we veilig zijn bij Jezus, in leven en dood. Daarom: word niet verschrikt!

Lamp
God heeft ons willen informeren over de toekomst, opdat wij waakzaam zouden zijn en de vervulling van de profe¬tieën ons niet als een volslagen verrassing overkomt. De Bijbel is geen twijfelachtig boek. Christenen zijn geen twijfelgevallen! Als ze tenminste ook echt geloven wat de Bijbel zegt. Dan weten zij waar ze aan toe zijn, als inge¬wijden in het geopenbaarde Woord van God. En dat is rustgevend, zoals de Heere Jezus destijds al aangaf: wie tot Mij komt, zal rust vinden!
Niet alleen voor het heden, met alle spanningen rondom ons, maar ook als het gaat om toekomstige gebeurtenissen, die groots en spectaculair zijn, luidt het advies van de Heer: “…pas op, word niet verschrikt…”
Het appèl van het profetisch Woord is: niet twijfelen aan Gods beloften, maar gericht zijn op de verschijning van de Heere Jezus Christus. Gelovigen zijn voluit optimistische mensen. Mensen van de toekomst!
De Bijbel is het Woord van God: “...een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” (Ps. 119:105). De Bijbel is het enige boek ter wereld, dat niet alleen de oorzaak van de huidige toestand aangeeft, maar ook dui¬delijk laat zien wat de uitkomst ervan zal zijn. Een betrouwbaar antwoord op vele vragen, zoals: “Wat gaat er gebeuren?” en: “Waar loopt het op uit?” is alleen te vinden in het Woord van God.

Wetenschappers, filosofen, futurologen, e.a. kunnen slechts ’gissen’. Gelovigen kunnen ‘weten’!

God liegt niet, Hij spreekt de waarheid. Talrijke gebeur¬tenissen in de bijna 6000 jaar oude, menselijke ge¬schiedenis hebben de waarheid en de betrouwbaarheid van de Bijbel afdoende bewezen.

Rust en vrede
Natuurlijk, er kan ons (ook als gelovigen) in dit leven van alles overkomen. We zijn niet gevrijwaard van het geweld om ons heen. Rampen kunnen ons treffen, ongelukken en aanslagen evenzo. Toch mogen we te midden van alle geweld rust en vrede vinden bij onze hemelse Vader. Al zou ons leven ook met geweld beëindigd worden, dan nog hebben we niets te vrezen. Jezus heeft gezegd: “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven” (Joh. 11:25). En net als al het andere dat in de Bijbel staat, hoeven wij hier ook niet aan te twijfelen. Wat is dat toch fantastisch om zo in het leven te (kunnen) staan. In die onverbrekelijke relatie met God, Die ons elke dag omringt met Zijn liefde, genade en trouw. Laat ik het eens mogen zeggen met de woorden van een oud lied:

O, dan vreest mijn ziel geen kwaad,
Waar mijn weg ook henen gaat.
Ik wil volgen, zonder vragen,
Waar mijn Meester gaat of staat!
(185 Joh. de Heer)

Ja, waarachtig, in Jezus Christus, Gods Zoon, vind ik rust en vrede vandaag, en omdat Hij leeft, ben ik (ook) niet bang voor morgen!

Deel dit bericht