Uit het nieuws

Uit het nieuws

In Duitsland is 2003 het Jaar van de Bijbel. Taschen Verlag heeft dit feit aangegrepen om in twee dikke delen - samen bijna 2000 pagina's - een antieke Lutherbijbel nieuw leven in te blazen.

Duits 'Jaar van de Bijbel'

Lutherbijbel uit 1534 opnieuw uitgegeven

Het doorbladeren van de overvloedig met felgekleurde houtsneden geïllustreerde Lutherbijbel uit 1534, een van de prachtigste exemplaren ooit gemaakt, geeft een soort sensatiegevoel.
Waarom? Het is alsof je toestemming hebt gekregen zomaar in een middeleeuws archief te mogen rondneuzen. Deze ervaring wordt niet bereikt door het al lang bestaande procédé van de fotografische herdruk - in feite een zeer veredelde kopie - maar zit in de gebruikte digitale kopieertechniek. Die maakt dat werkelijk íedere oneffenheid op een bladzijde te zien is. Je voelt de neiging in je opkomen met je vingers te tasten of het echt is. Om er dan achter te komen dat iedere bladzijde even glad is, zelfs die bladzijden waarop iemand een stuk as uit zijn pijp heeft laten vallen. Er is een gat in gebrand.

Hoewel het oud-Duits in deze bijbel moeilijk te lezen is, zal de uitgever juist vanwege het kunstzinnige gehalte ervan het project hebben aangedurfd. De circa 130 ingekleurde houtsneden die de heilsgeschiedenis aan het oog voorbij doen gaan, zijn werkelijk subliem en lijken niet onder te doen voor de originelen. "Alsof ze door engelen gemaakt zijn'', laat een recensent van de Duitse editie van de Financial Times enthousiast weten. "Je voelt je in het paradijs terugkeren.''

De Lutherbijbel is niet zomaar een boek. Het heeft ongeveer dezelfde functie gehad als ooit onze Nederlandse Statenvertaling. De door Luther vanuit het Latijn in het Duits vertaalde bijbel heeft mee een volkstaal helpen vormen, er een stempel op gedrukt. Luthers vertaalprincipes waren ook vrij revolutionair voor die tijd. Hij verzette zich tegen het uitgangspunt van de 'letterlijken' die het schriftwoord hoger aansloegen dan zijn betekenis. Zo vertaalde hij niet letterlijk uit het Latijn: 'Uit de overvloed van de mond spreekt het hart', maar meer pakkend: 'Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over'. Bekend zijn ook zijn rijmwoorden, bijvoorbeeld: 'Rat und Tat (Spreuken 8 : 14) en 'Singen und Klingen' (Prediker 39 : 20).

Het gebeurde meer dan eens dat hij over een enkel woord discussieerde met figuren als Melanchton, en maandenlang deed over de vertaling van een paar regels. Zijn vertaling wordt krachtig, poëtisch en beeldrijk genoemd. De Lutherbijbel is als een 'literaire paukenslag', zoals een recensent het uitdrukte. Na vijf eeuwen heeft zijn taalgebruik weinig aan kracht ingeboet.

Bron: www.oneway.nl

Predikant start apologetisch centrum

Er is onder Nederlandse christenen te weinig aandacht voor apologetiek, vindt Batteau. Bij de Evangelische Omroep ziet de vrijgemaakt-gereformeerde predikant in Den Haag vooral verkondigende programma's. De intellectuele confrontatie mist hij. "Er is te weinig discussie over het geloof.''

Batteau constateert dat Nederlanders steeds vaker zeggen: 'Leuk dat jij gelooft, maar ik geloof niet'. Met getuigende programma's bereik je dan niet zoveel. Dat deze niet-gelovigen het christelijke geloof afwijzen komt omdat ze bepaalde (soms onbewuste) vooronderstellingen hebben, aldus Batteau. "Ze wijzen het geloof niet zomaar af. Deze vooronderstellingen moeten christenen naar boven brengen en daar met de niet-gelovige over praten.'' Batteau is zelf in de Verenigde Staten daardoor tot geloof gekomen. Een spreker analyseerde de cultuur en "ik ontdekte wat mijn eigen vooroordelen tegen het christelijke geloof waren." Met als gevolg dat Batteau tot geloof kwam.

De vrijgemaakte predikant, die samen met zijn collega ds. R. IJbema het centrum is gestart, wil bescheiden beginnen. De website keepthefaith.nl moet binnen enkele weken beschikbaar zijn. Daarnaast heeft hij de Amerikaanse hoogleraar dr. William Edgar uitgenodigd. De eerste bijeenkomst was in mei en is georganiseerd in samenwerking met ds. Wim Rietkerk van stichting l'Abri. Rietkerk is bezig met de oprichting van een apologetisch netwerk. Batteau sluit niet uit dat hij zich daarbij aansluit, maar wil eerst weten wat de precieze bedoelingen zijn van de andere deelnemers. Hij verwacht in elk geval dat de twee initiatieven elkaar kunnen "helpen en aanvullen."

Bron: www.oneway.nl

Creationisten VS bouwen museum over schepping

Het museumgebouw wordt ongeveer 35.000 vierkante meter groot. Er komt een zaal waarin bezoekers wordt getoond hoe de wereld er voor de zondeval uitgezien zou kunnen hebben. Volgens de website van "Answers in Genesis" zal het museum de evolutionaire wereldbeschouwing rechtstreeks uitdagen. De gedachte dat het heelal miljoenen jaren oud is, zal worden bestreden.

Tijdens hun rondgang door het museum krijgen bezoekers het bijbelse wereldbeeld op een dynamische manier gepresenteerd, met veel interactie.

Bron: Ref. Dagblad

Tornado’s teisteren de Verenigde Staten

Volgens de Amerikaanse meteorologische dienst trokken er in een periode van slechts zeven dagen maar liefst 375 verwoestende tornado's, 535 zware stormen en 1350 hagelstormen over de zuidelijke staten van de VS. Dit noodweer kostte meer dan 44 mensen in de staten Kansas, Georgia, Missouri, Oklahoma, Illinois, Arkansas en Tennessee het leven. De schade was enorm en veel Amerikanen zagen hun huizen in luttele seconden in een puinhoop veranderen. Nu zijn tornado's in het centrale deel van de Verenigde Staten geen zeldzaamheid. Jaarlijks komen er gemiddeld zo'n 1000 tornado's voor! Maar wat er begin mei is gebeurd is volgens Rich Thompson van het Storm Prediction Center van de National Weather Service in de plaats Norman (Oklahoma), wel heel erg extreem.

Bill Koenig de president van Koenig International News sevice en co-auteur van het boek "Israël, the Blessing or the Curse" zei in een interview op CBN-News van mening te zijn dat de genoemde weersomstandigheden te maken hebben met de Amerikaanse druk op Israël om een Palestijnse staat te accepteren in delen van Israëls thuisland Samaria en Judea. Koenig gelooft dat wanneer de Amerikanen hiermee door blijven gaan, de gevolgen groot zullen zijn voor Amerika. De geschiedenis heeft geleerd dat Amerikaanse druk op Israël nooit zonder gevolgen blijft. De orkaan Andrew deed zijn verwoestende werk toen Amerika een lening van 10 miljard dollar aan Israël blokkeerde omdat het naar de zin van de voormalige president George Bush sr. niet snel genoeg akkoord ging met vredesonderhandelingen met de bandiet Arafat.

Op 3 mei 1999 raasde een zwerm tornado's over Kansas met windsnelheden die nog nooit eerder zijn waargenomen. Dat was op de dag dat Arafat de Palestijnse staat uitriep met Jeruzalem als hoofdstad. Dit gebeurde naar aanleiding van een brief die hij had ontvangen van de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton waarin hij Arafat aanmoedigde zijn aspiraties voor een eigen staat niet op te geven. Clinton schreef dat de Palestijnen recht hebben hun toekomst te bepalen in hun eigen land en dat zij het verdienen om "vrij te leven, vandaag, morgen en voor eeuwig."

Op zondag 28 april 2002 riep de Amerikaanse president George Bush Israël op de ‘bezetting’ van Arafats kantoor in Ramallah op te heffen. Op dezelfde dag teisterden een serie tornado's het zuid-oosten van de staat Missouri, Illinois en het westen van Kentucky. Op 30 april trof een tornado de staat Maryland. Deze tornado was een "F5-tornado" op de Fujita Tornado Damage Scale, en werd een "verschrikkelijk monster" genoemd. Het was de krachtigste tornado die Maryland ooit heeft getroffen.

Op zondag 10 november 2002 was David Satterfield, assistent-secretaris van staat, op weg naar het Midden-Oosten om druk op Israël uit te oefenen m.b.t de Roadmap. In het weekeinde van 10-11 november 2002 trokken er maar liefst 88 tornado’s over 13 staten van de VS. Daarbij vonden 35 mensen de dood en raakten er 200 gewond. Alleen al in de staat Tennessee werden 100 huizen totaal verwoest en 1000 beschadigd.

Op zaterdag 3 mei 2003 was Colin Powell in Syrië voor een gesprek met de Syrische dictator Bashar Assad. Powell zei dat ook Syrië en Libanon bij het vredesoverleg betrokken zullen worden waarbij tevens de Golan hoogvlakte punt van bespreking zal vormen. Op zondag 4 mei trok er een dodelijke zwerm van 83 tornado’s over Kansas, Missouri, Arkansas en Tennessee. Hierbij vielen 38 doden en werd enorme schade aangericht aan huizen en andere gebouwen.

Koenig is ervan overtuigd dat wanneer Amerika door gaat met het uitoefenen van druk op Israël, de VS nog een aantal dramatische catastrofes te wachten staat. "Zodra mensen zich met Israël gaan bemoeien en menen het recht te hebben om Gods land zomaar te verdelen en niet omzien naar de waarschuwingen van de God van de Bijbel, dan wacht hen vroeg of laat een oordeel."

Bron: Koenigs International News
Uit: Nieuwsbrief 'Hij komt!' (Franklin ter Horst)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'