Kinderen worden klaargestoomd voor transhumane agenda

Kinderen worden klaargestoomd voor transhumane agenda

Wonen in een slimme stad waarin je alles doet met gezichtsherkenning. Gechipt bij je geboorte. Volgens lesmateriaal in lijn met het World Economic Forum en VN Agenda 21, zal dit de toekomst zijn. De Nederlandse koninklijke familie zet zich actief in om het lesmateriaal te promoten.

Kinderen hebben de toekomst en als het aan de politieke elite ligt, worden zij klaargestoomd voor de Great Reset en het transhumanisme. In de afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in lesmateriaal om kinderen warm te maken voor deze agenda van het World Economic Forum (WEF), de club van machtige zakenlieden en politieke leiders. Dit blijkt uit het uitgebreide lespakket de Nationale AI-cursus (junior) en het daaraan gekoppelde lesmateriaal van de stichting FutureNL, voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs. FutureNL, waar onder meer prins Constantijn, zijn vrouw Laurentien van Oranje en de Postcode Loterij bij betrokken zijn, baseert zich rechtstreeks op het gedachtegoed van het WEF.

Koningin Máxima
Tijdens de lancering in september 2019 van de Nationale ¬AI-cursus (‘artificiële intelligentie’) Junior bezocht koningin Máxima verschillende scholen om het lesmateriaal van FutureNL (futurenl.org) te promoten.

Nu, bijna drie jaar later, is het materiaal uit de serie Digi-doener enorm uitgebreid. Doel is kinderen “digitale vaardigheden” bij te brengen, maar wel met als insteek dat kunstmatige intelligentie, geïmplanteerde chips en transhumanistische technologie “superhandig” zijn.

Chip
Zo krijgen in de les ‘Klooien met lichamen’ (lessonup.com) kinderen bijgebracht dat chipimplantaten de normaalste zaak van de wereld zijn, met stellingen als “Je kunt slimmer worden met een chip in je hersenen” en “Met een USB-chip in je vinger heb je altijd en overal je bestanden bij je”.

In het lesmateriaal presenteert men de gechipte toekomst als een voldongen feit. “Over 20 jaar zijn ov-chipkaarten verleden tijd. Wil je met het openbaar vervoer reizen, dan moet je een chip in je arm laten plaatsen. Wil je dat niet, dan kun je geen gebruik meer maken van trein, tram, metro en bus.” En: “Over vijftien jaar worden alle baby’s meteen na de geboorte gechipt. De overheid ziet dat als noodzakelijk…”
Inmiddels ontvangen zo’n 4000 basisscholen en 600 middelbare scholen wekelijks de Digi-doener lessen. Bronnen: Deanderekrant.nl; futurenl.org; lessonup.com

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'