Kinderen worden klaargestoomd voor transhumane agenda

Kinderen worden klaargestoomd voor transhumane agenda

Wonen in een slimme stad waarin je alles doet met gezichtsherkenning. Gechipt bij je geboorte. Volgens lesmateriaal in lijn met het World Economic Forum en VN Agenda 21, zal dit de toekomst zijn. De Nederlandse koninklijke familie zet zich actief in om het lesmateriaal te promoten.

Kinderen hebben de toekomst en als het aan de politieke elite ligt, worden zij klaargestoomd voor de Great Reset en het transhumanisme. In de afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in lesmateriaal om kinderen warm te maken voor deze agenda van het World Economic Forum (WEF), de club van machtige zakenlieden en politieke leiders. Dit blijkt uit het uitgebreide lespakket de Nationale AI-cursus (junior) en het daaraan gekoppelde lesmateriaal van de stichting FutureNL, voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs. FutureNL, waar onder meer prins Constantijn, zijn vrouw Laurentien van Oranje en de Postcode Loterij bij betrokken zijn, baseert zich rechtstreeks op het gedachtegoed van het WEF.

Koningin Máxima
Tijdens de lancering in september 2019 van de Nationale ¬AI-cursus (‘artificiële intelligentie’) Junior bezocht koningin Máxima verschillende scholen om het lesmateriaal van FutureNL (futurenl.org) te promoten.

Nu, bijna drie jaar later, is het materiaal uit de serie Digi-doener enorm uitgebreid. Doel is kinderen “digitale vaardigheden” bij te brengen, maar wel met als insteek dat kunstmatige intelligentie, geïmplanteerde chips en transhumanistische technologie “superhandig” zijn.

Chip
Zo krijgen in de les ‘Klooien met lichamen’ (lessonup.com) kinderen bijgebracht dat chipimplantaten de normaalste zaak van de wereld zijn, met stellingen als “Je kunt slimmer worden met een chip in je hersenen” en “Met een USB-chip in je vinger heb je altijd en overal je bestanden bij je”.

In het lesmateriaal presenteert men de gechipte toekomst als een voldongen feit. “Over 20 jaar zijn ov-chipkaarten verleden tijd. Wil je met het openbaar vervoer reizen, dan moet je een chip in je arm laten plaatsen. Wil je dat niet, dan kun je geen gebruik meer maken van trein, tram, metro en bus.” En: “Over vijftien jaar worden alle baby’s meteen na de geboorte gechipt. De overheid ziet dat als noodzakelijk…”
Inmiddels ontvangen zo’n 4000 basisscholen en 600 middelbare scholen wekelijks de Digi-doener lessen. Bronnen: Deanderekrant.nl; futurenl.org; lessonup.com

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'