Kinderen worden klaargestoomd voor transhumane agenda

Kinderen worden klaargestoomd voor transhumane agenda

Wonen in een slimme stad waarin je alles doet met gezichtsherkenning. Gechipt bij je geboorte. Volgens lesmateriaal in lijn met het World Economic Forum en VN Agenda 21, zal dit de toekomst zijn. De Nederlandse koninklijke familie zet zich actief in om het lesmateriaal te promoten.

Kinderen hebben de toekomst en als het aan de politieke elite ligt, worden zij klaargestoomd voor de Great Reset en het transhumanisme. In de afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in lesmateriaal om kinderen warm te maken voor deze agenda van het World Economic Forum (WEF), de club van machtige zakenlieden en politieke leiders. Dit blijkt uit het uitgebreide lespakket de Nationale AI-cursus (junior) en het daaraan gekoppelde lesmateriaal van de stichting FutureNL, voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs. FutureNL, waar onder meer prins Constantijn, zijn vrouw Laurentien van Oranje en de Postcode Loterij bij betrokken zijn, baseert zich rechtstreeks op het gedachtegoed van het WEF.

Koningin Máxima
Tijdens de lancering in september 2019 van de Nationale ¬AI-cursus (‘artificiële intelligentie’) Junior bezocht koningin Máxima verschillende scholen om het lesmateriaal van FutureNL (futurenl.org) te promoten.

Nu, bijna drie jaar later, is het materiaal uit de serie Digi-doener enorm uitgebreid. Doel is kinderen “digitale vaardigheden” bij te brengen, maar wel met als insteek dat kunstmatige intelligentie, geïmplanteerde chips en transhumanistische technologie “superhandig” zijn.

Chip
Zo krijgen in de les ‘Klooien met lichamen’ (lessonup.com) kinderen bijgebracht dat chipimplantaten de normaalste zaak van de wereld zijn, met stellingen als “Je kunt slimmer worden met een chip in je hersenen” en “Met een USB-chip in je vinger heb je altijd en overal je bestanden bij je”.

In het lesmateriaal presenteert men de gechipte toekomst als een voldongen feit. “Over 20 jaar zijn ov-chipkaarten verleden tijd. Wil je met het openbaar vervoer reizen, dan moet je een chip in je arm laten plaatsen. Wil je dat niet, dan kun je geen gebruik meer maken van trein, tram, metro en bus.” En: “Over vijftien jaar worden alle baby’s meteen na de geboorte gechipt. De overheid ziet dat als noodzakelijk…”
Inmiddels ontvangen zo’n 4000 basisscholen en 600 middelbare scholen wekelijks de Digi-doener lessen. Bronnen: Deanderekrant.nl; futurenl.org; lessonup.com

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Op weg naar de eindtijd

De titel van dit boekje zegt dat we nog niet in de eindtijd leven. De wereldgeschiedenis beweegt zich echter wel in die richting. Het is mooi om te zien dat God Zijn plan door middel van Zijn Woord bekendgemaakt heeft. Meer en meer zien we dat actuele ontwikkelingen om ons heen een plek lijken te krijgen in hoe de (nabije) toekomst zal gaan verlopen. Daarom is het belangrijk om te weten wat God zegt in Zijn Woord. Hoe het ook zal gaan, we weten dat God het Begin is én het Einde. En daartussenin is Hij bij ons.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Op weg naar de eindtijd'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord (3)

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 3