MH 17 en MH 370 - De impact van een aanslag

MH 17 en MH 370

De impact van een aanslag

Nasleep vliegramp MH17
Nog elke dag is er bij veel landgenoten, onder wie ook geloofsgenoten, veel verdriet om het plotselinge verlies van hun dierbaren. Niet alleen omdat ze er ineens niet meer zijn, maar ook om de reden daarvan. Het feit dat deze ramp een regelrechte aanslag was, maakt het des te erger en roept te midden van het verdriet intense vragen op: wat is er precies gebeurd en wie is/zijn verantwoordelijk?

Nationale herdenking
De ramp met vlucht MH17 wordt op 10 november herdacht in de RAI te Amsterdam. Dat heeft premier Rutte gezegd na een bijeenkomst voor de nabestaanden op dinsdag 26 augustus j.l.
Die avond had ten doel, aldus Rutte, “de nabestaanden door deskundigen te laten bijpraten over de stand van zaken voor wat betreft de repatriëring, het onderzoek naar de oorzaak, het opsporingsonderzoek, maar ook de stand van zaken voor wat betreft de identificatie…” Naast de dankbaarheid van de nabestaanden voor het medeleven in Nederland, was er volgens de premier ook veel behoefte aan die nadere informatie over zaken, die het onderzoek betreffen. En dat is te begrijpen. Rouwverwerking vereist dat je precies wil weten hoe het zit: het hoe, het waarom en door wie..? Antwoord op die vragen is wel het minste. De feiten, daar gaat het om. Hoe zit het daarmee?

MH370
In AMEN 114 (mei/juni) berichtten we over de mysterieuze verdwijning van een Maleisisch vliegtuig, de MH370, op 8 maart van dit jaar, met 239 mensen aan boord. Uiteraard konden we toen niet bevroeden, dat er vier maanden daarna een afschuwelijk ramp zou plaatsvinden met een ander toestel van dezelfde maatschappij, waarbij maar liefst 196 landgenoten zijn omgekomen.
De zoektocht naar de verdwenen MH370 dat enige tijd heeft stilgelegen, wordt in deze maand hervat, zo heeft de Australische premier Tony Abbott op 20 augustus j.l. gezegd.
Het Nederlandse bedrijf Fugro gaat daarvoor twee schepen inzetten die een gebied in de oceaan ter grootte van ongeveer 60.000 vierkante kilometer onderzoeken.
Bron: AD.nl 

De officiële lezing is nog altijd dat het toestel ergens is neergestort en op de zeebodem moet liggen. Ondertussen wordt die lezing door velen in twijfel getrokken. Wat er gebeurde met vlucht MH370 is nog steeds een raadsel. Hoe langer het vliegtuig van Malaysia Airlines vermist blijft, des temeer alternatieve lezingen er opduiken, waarbij niet zelden gedacht wordt aan een complot.
Op de AMEN-site is op 23 mei een update geplaatst onder het artikel met een overzicht van de 17 meest in het oog springende ‘complottheorieën’. Nabestaanden zijn inmiddels een actie begonnen om de waarheid boven tafel te krijgen. Ze willen 5 miljoen dollar inzamelen om het mysterie op te lossen.
De ‘Reward MH370'-campagne is bedoeld om een klokkenluider over te halen de benodigde informatie te onthullen. 'Wij zijn ervan overtuigd dat iemand, ergens, iets weet. Met dit geld willen wij diegene aansporen naar buiten te treden", zei Ethan Hunt, die het project leidt. Aldus de Britse krant The Guardian

Geland op een eiland?
Op internet zijn een aantal websites te vinden waarop uitvoerig uiteengezet wordt, dat de MH 370 geland is op Diego Garcia, een klein eilandje in het midden van de Indische Oceaan. Het behoort officieel toe aan Groot-Brittannië, maar het wordt ‘gehuurd’ door de VS, die er een luchtmachtbasis heeft gevestigd. 
Het toestel, dat bestuurd werd door twee moslims, Captain Zaharie Ahmad Shah en co-piloot Fariq Abdul Hamid, zou daar mét passagiers geland zijn (zie video hieronder). En de vraag is opnieuw: waar of niet waar? We zullen het vroeger of later ontdekken…

MH17
Overigens hebben de Australiërs het er maar druk mee, want zij verloren niet alleen landgenoten bij de verdwijning van de MH370, zij betreuren ook slachtoffers bij de ramp met de MH17, die op 17 juli boven Oekraïne werd neergehaald.
Hun reactie daarop was, samen met die van de Nederlanders, er een van verbijstering en afschuw.
Vrijwel onmiddellijk na die aanslag (op CNN al na een uur!) waren de daders al ‘bekend’: pro-Russische separatisten hadden met een Russisch lanceerapparaat het vliegtuig uit de lucht geschoten. En… vandaag, zo’n twee maanden verder, is dat nog steeds de officiële lezing en die wordt in de media dan ook telkens herhaald. Althans, in de Westerse media. Nu weten wij langzamerhand wel dat die media (een enkele uitzondering daargelaten) hun reputatie van betrouwbaarheid al lang verspeeld hebben. Hoewel vaak met overtuiging gebracht, is het bewijs voor die officiële lezing flinterdun. In een persbriefing verwees woordvoerster Marie Harf van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een journalist van nieuwsbureau Associated Press (AP) naar de social media, zoals Facebook en YouTube.

Krankzinnig natuurlijk, vooral als je bedenkt dat de USA via satellieten zo ongeveer alles in hemel en op aarde kan waarnemen, maar zo gaat dat dus tegenwoordig.

Poetin
Overigens, de kwade genius achter dit alles is volgens Amerika en bondgenoten Vladimir Poetin. Daarom zijn er onmiddellijk extra sancties ingesteld tegen Rusland, waarop natuurlijk een tegenreactie te verwachten was: een boycot van land- en tuinbouwproducten. Nu blijkt de wijze uitspraak van JC ook hier weer helemaal waar: ‘elk nadeel, hep se voordeel’, want dankzij Rusland heeft de voedselbank in Arnhem op 27 augustus j.l. zo’n 4000 kilo ‘boycot’-tomaten dankbaar in ontvangst genomen, aldus de NOS

Als de Russen hier daadwerkelijk de hand in hebben gehad, zou dat Amerika c.s. goed uitkomen, want Poetin vormt in toenemende mate een bedreiging voor Obama en de (financiële) elite. Op YouTube zijn diverse toespraken te zien van Poetin, waarin hij Amerika aanwijst als de agressor van de afgelopen decennia, die op diverse plekken onrust, geweld, oorlog in gang gezet heeft uit eigen belang. Denk aan het Irak van Saddam Hoessein, het Lybië van Gadaffi (beiden hadden o.a. plannen om de verkoop van olie in dollars af te schaffen), Afghanistan, Syrië, etc.

Om die reden heeft Poetin de laatste jaren hard gewerkt voor de oprichting van een alternatief voor de in zijn ogen corrupte ‘dollar-alliantie’. Inmiddels is het zover: Het IMF en de Wereldbank krijgen concurrentie van de NDB, New Development Bank, opgezet door de zgn. BRICS-landen: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Bedenk wel: er wonen zo’n 3 miljard mensen in de BRICS-landen, bijna de helft (41%) van de wereldbevolking. Eén van de doelstelling van deze federatie is om los te komen van de dollar als wereld(reserve)munt. En daar zit men in Washington en omstreken bepaald niet op te wachten. Integendeel, alles (!) wordt in het werk gesteld om deze ‘bedreiging’ het te elimineren.

UPDATE 29 sept. 2014:  Lees in 'Alarmerende berichten uit de denktank van Poetin' hoe de Russen tegen de crisis in Oekraïne aankijken.

Visie Moskou
Ondertussen hebben de Russen zelf ook persconferenties gehouden, waarin zij op basis van hun satellietinfo in de richting van de Oekraïners zelf wezen. Zij zouden, en dan waarschijnlijk met een straaljager (die ook is waargenomen door getuigen op de grond) de MH17 met kogels hebben bestookt. Als dat de waarheid zou zijn, dat Oekraïne zelf achter de aanslag zou zitten, dan zet dat de ramp in een totaal ander licht.

Oorverdovende stilte
Maar het moet gezegd, net als bij de mysterieuze verdwijning van de MH370 wemelt het – vooral op internet - rond het drama van de MH17 van geruchten, vermoedens, complottheorieën, en wat dies meer zij. Dringend nodig dus om opheldering te krijgen
Echter…in de reguliere media is het inmiddels heel stil geworden met de berichtgeving over de aanslag. Vooral in het buitenland (lees: Amerika en Europa). Terwijl Obama een dag na de aanslag al beloofde zo snel mogelijk alle informatie te verzamelen omtrent de oorzaak c.q. daders, horen of lezen we er hoegenaamd niets meer over…

Vragen
Uiteraard geeft dat stilzwijgen te denken en voedt het speculaties. Hoewel, de feiten liegen er ook niet om. Gebruikmakend van alle feiten die tot nu toe boven tafel gekomen zijn, heeft James Corbett van The Corbett Report een video-verslag gemaakt van de feiten zoals die van dag één tot nu toe bekend zijn. Engelstalig maar goed te volgen. Duurt ruim een uur en is gespeend van sensatiezoekerij. Boeiend en toch ook schokkend. Bron: corbettreport.com


Er komen steeds meer argumenten om op z’n minst argwanend te zijn ten opzichte van de ‘officiële lezing’, zoals die meestal in de reguliere media worden gepresenteerd. Niet alleen zijn die te vinden in genoemd documentaire, maar op tal van internetsites. Gewoon even op MH17 googelen.

Premier Rutte verklaarde vlak na de ramp vastberaden: ‘De daders worden gepakt’. Hij zou niet rusten voordat onderste steen boven is gebracht. “Laat één ding glashelder zijn: we willen de onderste steen boven krijgen. Als duidelijk wordt dat dit een aanslag was, dan zal ik mij er persoonlijk voor inzetten dat de daders worden opgespoord en hun gerechte straf krijgen. Eerder zullen we niet rusten. Dat zijn we de onschuldige slachtoffers en nabestaanden verplicht”, zei de minister-president (bron: De Telegraaf 18 juli 2014).

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid
Op 9 september j.l. heeft de OvV een rapport van eerste bevindingen over de crash gepubliceerd. Het heeft hoegenaamd niets opgeleverd wat al niet bekend was! Het woord 'aanslag' wordt niet gebruikt; men zegt: "De Boeing 777-200 van Malaysia Airlines is tijdens vlucht MH17 in stukken gebroken, vermoedelijk als gevolg van structurele schade aan het toestel veroorzaakt door een groot aantal objecten dat met hoge snelheid het toestel heeft doorboord". Maar hoe is dat precies gebeurd en wie heeft het gedaan? Deze belangrijke vragen (ook voor de nabestaanden) blijven onbeantwoord. Gesprekken van de Voicerecorder zijn niet vrijgegeven. Satellietgegevens van de dagen na de crash worden onderzocht, maar die van het moment van de crash zijn niet beschikbaar. Vreemd. Het is overigens lang niet zeker of alle prangende vragen die er nog zijn überhaupt worden beantwoord. Op 29 augustus werd namelijk bekend dat al op 7 augustus Oekraïne, Nederland, Australië en België (Maleisië heeft merkwaardig genoeg -nog- niet getekend!) een zgn. non-disclosure overeenkomst hebben ondertekend waarin naar verluidt o.a. afgesproken is dat uitkomsten uit het onderzoek naar MH17 voorlopig geheim (kunnen) worden gehouden. Pas als alle onderzoeksuitkomsten bekend zijn, mag informatie openbaar gemaakt worden, staat in het document. Bovendien mag alleen informatie naar buiten komen als de vier landen er consensus over bereikt hebben. Elk land heeft het recht een veto uit te spreken over haar informatieverstrekking zonder verdere toelichting. Zie hier het bericht op nos.nl en hier het officiële (Engelstalige!) persbericht op de site van het Openbaar Ministerie.

Naar aanleiding van dit rapport herhaalde premier Rutte op zijn Facebookpagina (8 september) nog eens de noodzaak tot verder onderzoek: "Maar het boek is natuurlijk nog lang niet dicht. Het onderzoek van het OM naar de vraag wie voor deze ramp verantwoordelijk is, loopt ook nog volop...We zijn het aan de nabestaanden verplicht het uiterste te doen om stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen te bergen, om helderheid te bieden over de toedracht en om schuldigen ter verantwoording te roepen".

We moeten het gewoon (weer) afwachten. Het definitieve rapport van de OvV zou nog wel een jaar op zich kunnen laten wachten. Daarnaast loopt er dus ook nog een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie, dat zich vooral bezighoudt met de schuldvraag. Daarover zijn nog niet veel mededelingen gedaan. Op 12 september 2014 was er een persconferentie waarin de pers is bijgepraat: is er niet zeker van dat het de daders van de aanslag op vlucht MH17 kan achterhalen, maar het "verwacht heel ver te komen", aldus hoofdofficier van Justitie Fred Westerbeke. Zie hier het persbericht. Het is te hopen dat het wachten toch niet al te lang meer duurt. Bijzonder voor de nabestaanden, want die willen graag antwoord op hun vragen, duidelijkheid. En dat laatste willen we, voor zover mogelijk, allemaal. Want, en dat hebben we inmiddels al in de gaten, de impact van de aanslag op de MH17 is heel groot… misschien nog wel veel groter dan we nu beseffen!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'