Website AMEN.nl geheel vernieuwd

Website AMEN.nl geheel vernieuwd

Gezien en gehoord worden op het internet, dat is belangrijk tegenwoordig. De ontwikkelingen zijn razendsnel gegaan de afgelopen jaren. Naast de oude vertrouwde media als radio en tv, krant en tijdschrift, heeft de website z’n plaats definitief ingenomen. En hoe! Werk aan de winkel dus, ook voor AMEN…

Inhaalrace
Was een website tot voor kort nog een toegevoegde waarde voor media, overheden en bedrijven, nu niet meer. Het internet komt steeds meer op de eerste plaats. Niet alleen als het gaat om kopen en verkopen, maar ook als het nieuws en entertainment betreft. De jongere generatie is er volkomen mee vertrouwd en heeft steeds minder met het lezen van een krant of tijdschrift.

Het Engelse Office of Communications (kortweg: Ofcom) publiceerde in april 2014 haar jaarlijkse rapport over mediagebruik onder volwassenen – ‘Adults’ Media Use and Attitudes Report 2014’. Daarin komt duidelijk naar voren dat moderne middelen als laptops, smartphones en tablets steeds meer terrein winnen. Een voorbeeld: het aantal volwassenen in Engeland dat een tablet (zoals bijv. een I-pad) gebruikt om online te gaan is in een jaar tijd bijna verdubbeld (16% in 2012 en 30% in 2013).

De grafiek hiernaast is het resultaat van de vraag wat men het meest zou missen. De eerste staaf geeft het totale plaatje weer. In de leeftijd van 16 tot 75+ zou 42% de tv het meest missen, 22% de smartphone, 15% de PC, laptop, e.d., 7% de radio en slechts 2% krant of tijdschrift.
De tweede en derde staaf laten zien, dat kranten en tijdschriften voor lui van 16-34 jaar helemaal niet relevant meer zijn. Vooral het gebruik van de smartphone neemt in die leeftijdsgroep een belangrijke plaats in (47 en 36% zou dit apparaat het meest missen).

Wie het complete rapport leest, zal ontdekken dat het gebruik van moderne communicatiemiddelen als smartphone en tablet hand over hand toeneemt. Er heeft een enorme inhaalrace plaatsgevonden. In de (nabije) toekomst zal het lezen van nieuws, artikelen en allerlei andere informatie via het beeldscherm, van welke afmeting ook, de gewoonste zaak van de wereld zijn. Reden genoeg dus om daar rekening mee te houden, ook voor een magazine als AMEN.

AMEN Online
Al geruime tijd is AMEN op het internet aanwezig middels de website amen.nl. Tot voor kort was dat een ‘gewone’ site, zoals er vele zijn. Zo’n website is goed te lezen op een wat groter scherm, maar ongeschikt voor kleinere, zoals op smartphone en tablet.
Door het goede werk van Procurios is de AMEN-site helemaal vernieuwd.  De  achterliggende techniek is geoptimaliseerd en ook qua lay-out is er veel veranderd. De website van AMEN is nu helemaal bij de tijd! Geschikt voor de PC én ook voor andere apparaten, van welke afmeting dan ook. Het formaat van de site past zich automatisch aan. De artikelen zijn nu dus ook prima te lezen op smartphone en tablet. Knap stukje werk!

Met gepaste trots constateren we, dat AMEN daarmee vooraan loopt als het gaat om christelijke websites. Elke abonnee kan nu zelf een account aanmaken op de website en zo toegang krijgen tot alle artikelen. Dat gaat heel eenvoudig, via de website: linksboven op ‘Menu’ klikken en dan naar ‘Abonnementen’. De rest wijst zich vanzelf. U ontvangt via de administratie een bevestigingsmail en kunt aan de slag.

Inmiddels staan er meer dan 1000 artikelen op de website van AMEN. Zo is er een schat aan informatie beschikbaar. Handig als naslag, voor Bijbelstudie, preken of lezingen, werkstukken, et cetera.
Op de site is een speciale knop ‘Zoek in alle artikelen’. Deze zoekfunctie geeft de mogelijkheid om in al die artikelen middels een woord, een tekst, of wat dan ook, alles te vinden wat men wil. Elk nieuw nummer van AMEN wordt op de site gezet, dus het aantal artikelen breidt zich gestaag uit!

AMEN kent een paar abonnementsvormen:
1. alleen het (papieren) blad,
2. het blad ontvangen én online lezen,
3. alleen online
En dat allemaal voor minimaal één vrije gift per jaar!

AMEN Actueel
In het blad is de rubriek AMEN Actueel opgenomen. De bedoeling daarvan is om actuele zaken te belichten in kerk en wereld. Alleen… het is voor een tweemaandelijks magazine natuurlijk lastig om actueel te kunnen zijn. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Bovendien is AMEN in de eerste plaats een Bijbelmagazine, waarin het gaat om het getuigenis van Gods Woord. En dat willen we vóór alles zo houden!
Reden dus om de actualiteit in het blad beperkt te houden en daar op de website meer mee te doen. Regelmatig worden er items geplaatst en zo nodig later voorzien van updates als de actualiteit dat vereist.
Immers, we kunnen - ook als christenen - niet om de actualiteit heen. We leven er middenin. Ja maar, zegt iemand, daar hebben we toch de media voor, tv en krant. Dat klopt, alleen er is iets gruwelijk mis in de reguliere media (en dat geldt helaas ook vaak voor media van christelijke of evangelische signatuur!): het ware verhaal wordt niet verteld, hooguit ten dele.

De christelijke filosoof en theoloog Prof. Dr. Georg Huntemann schreef het al in 1983: De massamedia “…bouwen dag aan dag een beeld op van de werkelijkheid, dat echter niet een weergave hiervan is, maar een vervorming” (pag. 13 van De onpersoonlijke mens, Uitg. De Vuurbaak).

Vandaag leven wij in een wereld waarin de leugen regeert. Ook in de media. Voorbeelden te over waaruit blijkt, dat nieuws wordt gemanipuleerd of er zelfs ronduit leugens worden verteld.
Daarom is het goed en belangrijk om verder te kijken dan je neus lang is en niet alles voor zoete koek te slikken. De mensheid wordt steeds meer gevangen in het anti-christelijke systeem dat in de Bijbel bekend staat onder de naam ’Babylon’. Babel wordt bestuurd én gestuurd door degene die genoemd wordt ‘de vader der leugen’ (Joh. 8:44). Enerzijds hoeven we dus in zo’n wereld niets anders te verwachten dan list, leugen en bedrog. Anderzijds is het daarom soms ook goed de leugen te ontmaskeren en op zoek te gaan naar de waarheid... 

Zie onderaan dit artikel 'Media: waarheidsvinding of propaganda'.

Twitter
Eén van de moderne communicatiekanalen is Twitter.
In 2013 maakten 3,3 miljoen Nederlanders gebruik van Twitter, bijna de helft daarvan dagelijks (bron: marketingfacts.nl).
Middels een Twitter-account kun je korte berichtjes doorgeven aan mensen die je volgen. En die volgers kunnen dat dan weer ‘retweeten’, doorgeven aan anderen die hen volgen…

En ja, we hebben inmiddels ook een Twitter-account aangemaakt: @AMEN_Actueel. Telkens als er iets wordt toegevoegd aan de AMEN-site of als we iets belangrijk vinden uit andere media om door te geven, zullen we dat via Twitter doen. Dus: volg ons op Twitter en stuur onze tweets zoveel mogelijk door naar anderen!

Media: waarheidsvinding of propaganda

De tijd dat het nieuws in de media nog gewoon een weergave was van de werkelijkheid ligt inmiddels ver achter ons. Meer en meer blijkt, dat de reguliere media tegenwoordig eerder propagandakanalen zijn dan objectieve berichtgevers over actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen.
En dat gaat het niet alleen over Amerikaanse media of Russische nieuwskanalen, maar ook over ons eigen ‘vertrouwde’ NOS, waarvan het ‘achtuur-journaal’ nog altijd dagelijks door zo’n anderhalf tot 2 miljoen kijkers gezien wordt.
Het (Westerse) wereldnieuws wordt hoofdzakelijk door een paar grote persbureaus zoals Reuters (GB), Associated Press (USA) en Agence France Presse (FR). Zij leveren in een constante stroom nieuwsberichten aan kleinere nieuwsorganisaties, zoals het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Het ANP dient dan weer als voornaamste bron van nieuws voor Nederlandse media.
Gevolg daarvan is, een nieuwsbericht op verschillende zenders en ook in diverse landen exact hetzelfde is.
Als er dus ergens in het begin van de nieuwsvoorziening onjuistheden zijn in de berichtgeving of manipulatie of regelrechte leugen, dan werkt dat door naar alle media die dat bericht gebruiken.
Journalisten, nieuwslezers, ze zijn – goede uitzonderingen daargelaten – verworden tot papegaaien, napraters. Terwijl de belangrijkste vraag voor een journalist zou moeten zijn: ‘Klopt het wat er gezegd wordt’?

Doorgeefluik van leugen
Op YouTube is kort college te zien, gegeven door de theoloog en mediadeskundige prof. dr. Cees Hamelink, (emeritus) hoogleraar media, religie en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam.

Aan de hand van diverse voorbeelden laat hij zien, dat je niet alles moet geloven wat de media ons voorschotelen: “Wij worden voortdurend om de tuin geleid”. Op 10 oktober 1990 zorgt de emotionele getuigenis van het Koeweitse meisje Nayirah voor de start van de eerste Golfoorlog. Nayirah verklaart dat Iraakse soldaten in Koeweit baby's uit de couveuses halen en ze op de koude ziekenhuisvloer voor dood achterlaten. De getuigenis blijkt achteraf nep. Nayirah is ingehuurd door een pr-agentschap uit de Verenigde Staten. In dit college vertelt professor Hamelink waarom de waarheid altijd als eerste sneuvelt in een oorlog.

En dat er gelogen wordt uit allerlei (politiek) overwegingen is één ding, aldus de professor, maar dat de media dat doorgeven. De media als een soort doorgeefluik van professionele leugenaars! Niet dat journalisten telkens liegen, maar ze laten zich wel te snel leiden door lieden die de leugens bedachten.
"Er zijn veel meer propagandisten en spindoctors in de wereld dan journalisten. Journalisten zijn in de minderheid ten opzichte van mensen die leugens construeren. De leugens worden buitengewoon bekwaam in elkaar gezet." Kijk zelf naar de boeiende video (16 minuten): klik hier.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'