JC is overleden: Feest!

JC is overleden: Feest!

24 maart 2016 - door Peter A. Slagter

Labels: , , ,

JC-2

Hij was van eenvoudige komaf. Opgegroeid in een gewoon gezin en toch ook heel bijzonder. Hij had iets wat anderen niet hadden. Zijn talent bleef niet onopgemerkt. Hij verwierf in korte tijd een grote schare fans. Lyrisch waren ze! Hij presteerde dingen die niemand anders kon doen. Het land stond op z’n kop. Hij werd landelijk bekend, later zelfs in de hele wereld. Hij kon het. Hij deed het. Wonderschoon! Hij werd El Salvador genoemd, de Verlosser. En toen kwam de dood, onverbiddelijk. Velen in shock. Jammer, want dat hoeft niet. Integendeel zelfs. Het is juist tijd om feest te vieren!

Zoals gezegd: Hij kon het. Hij deed het. Duizenden, en later miljoenen fans, over de hele wereld. Hij was onnavolgbaar in woorden en daden. Hij sprak mensen aan, jong en oud, arm en rijk, eenvoudigen en intellectuelen. Allemaal waren ze onder de indruk. Hij was ook aanspreekbaar voor iedereen. Niemand was te groot of te klein. Hij had het goede voor met mensen, kwam sympathiek over en veroverde zo de harten van velen. Hij had -naar eigen zeggen- een missie. Tuurlijk waren er ook critici, vijanden zelfs, ja, tegenstanders in overvloed. Hij trok zich er niets van aan. Hij kende hun spel, ontweek hun tackles en ging altijd voortvarend te werk. Totdat… het plotseling minder ging. De grote vijand diende zich aan. De voortekenen waren luguber. Mensen zagen het voor hun ogen gebeuren, maar konden weinig meer uitrichten. Het leek alsof het noodlot had toegeslagen. Geen ontkomen meer aan. Het werd donker. En ja, toen gebeurde het echt: Hij is overleden. En nu?

Feest!
Normaal gesproken natuurlijk geen reden tot blijdschap. Maar dit is niet normaal. Híj is niet normaal.
Hij is: Jezus Christus, de Zoon van God, de Verlosser. Duizenden volgden Hem. Hij gaf hen te eten. Onnavolgbaar was Hij in de woorden die Hij sprak en de dingen die Hij deed. Hij had al gezegd dat Hij zou moeten lijden en sterven. Hij was gekomen om Zijn leven te geven als een losprijs voor velen. En daarom is er reden om blij te zijn. Zo was het immers de bedoeling geweest van de Allerhoogste. Hij kwám juist om te sterven en zodoende verzoening te brengen tussen God en mensen. Ja, waarachtig, Hij is de Verlosser.
Drie dagen na Zijn dood, bleek het graf leeg te zijn. Hij was opgestaan. De dood was overwonnen. De ergste vijand uitgeschakeld. De weg vrij naar nieuw, onvergankelijk leven. Het zal nooit meer zijn zoals het was, want het mooie is: wie in Hem gelooft, heeft deel aan dat leven. Die mag zich verheugen in Gods nabijheid, altijd en overal. Zelfs bij het naderen van de dood, zal Hij volkomen uitkomst geven. Een gelovige weet: de dood is niet het einde, maar de weg naar een nieuw begin. En dan verder naar een nieuwe wereld, naar het grote feest. Het feest van de overwinning, van de triomf over de vijand, van het bereikte doel, waar elk mens naar verlangt.

Johan Cruyff, afkomstig uit de Amsterdamse wijk Betondorp, heeft ooit gezegd:

“Ik geloof niet omdat ik dus niet gelovig ben maar ik denk wel dat er iets anders is, maar daardoor geloof ik datgene wat ik dus denk dat er is.”

En ja, er is zeker iets anders, ook voor mannen met de naam Johan (= de Heer is genadig). En ook voor al die anderen (m/v). Meer nog: er is Iemand, die de duurste prijs heeft betaald en de hoogste prijs heeft behaald. Aan Hem kan zelfs de grootste onder de mensen niet tippen. Hij is de Koning van alle koningen en de Heer van alle heren. Hem zij alle lof en eer!

Deel dit bericht