Dit Is Niet Normaal!

Dit Is Niet Normaal!

8 december 2015 - door Peter A. Slagter

Labels: , , ,

RTL Late Night

In de talkshow van Humberto Tan, RTL Late Night, werd gisteravond (7 dec. 2015) aandacht besteed aan een video, waarin Nederlanders wijsgemaakt werd dat ze uit de Koran lazen, terwijl het eigenlijk de Bijbel betrof. Onzinnig zou je denken, en dat was het ook. Vooral als je ziet met wat voor onbenulligheid de Bijbel wordt geciteerd, ja soms volstrekt ONJUIST!  

Een poosje geleden schreef ik iets over het optreden van Dimitri Verhulst in het programma Pauw.
In zijn nieuwste boek heeft hij diverse Bijbelteksten ‘hertaald’ om daarmee aan te tonen dat het om een gruwelijk, vrouwonvriendelijk, bloederig, boek gaat. En fascistisch bovendien, aldus de schrijver. Hij sprak over onthoofding als straf op een bepaalde zonde, terwijl die straf in de hele Bijbel niet voor komt! Enfin, abject gekraai van een gefrustreerde ex-katholiek, die met instemmende glimlach van Jeroen Pauw podium kreeg om onzinnige dingen te zeggen over de Bijbel.

RTL Late Night
Gisteravond stelde Humberto Tan zijn bühne ter beschikking aan een paar opgeschoten jongens van sociaal mediaplatform ‘Dit Is Normaal’ om hetzelfde te doen. Hij interviewde hen kort naar aanleiding van een video die op YouTube inmiddels ruim 4 miljoen keer is bekeken. Zie hier interview. 
Uitgangspunt is de volgende verklaring: “De laatste tijd ligt de Islam enorm onder vuur. Wij vroegen ons af... is dat wel terecht? In deze video namen we de proef op de som door een Bijbel te vermommen als Koran en te kijken in hoeverre we in het Westen bevooroordeeld zijn over verschillende religies”.
U raadt de bedoeling al: islamkritiek is niet terecht, want in de Bijbel staan even afschuwelijke dingen.

Bekijk hier de video (3:30 min) en let dan vooral op wat er gezegd wordt na 50 seconden:

Dus:

“Ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft... dan moet u haar hand afhakken, laat uw oog haar niet ontzien…”

Met een beschamende onbenulligheid citeren de boys een tekst van Paulus in 1 Timotheüs 2:12 en plakken er dan in één zin een deeltekst uit Deuteronomium 25:12 aan vast.
Nu lijkt het dus dat als een vrouw onderwijs geeft, haar de hand moet worden afgehakt. Ja, zo lusten we er nog een paar.
Ik ga nu niet inhoudelijk op genoemde teksten in deze video in. Dat vergt langere tijd. Naar aanleiding van de uitzending van Pauw heb ik er al iets over gezegd (hier)  en ook anderen hebben daar al over geschreven, zoals hier en hier bijvoorbeeld. 

De Bijbel kennen
Net als bij Pauw was het ook in Humberto’s talkshow weer jammer, dat er geen ‘deskundige’ aanwezig was, die er iets over kon zeggen. Bijvoorbeeld dat de Bijbel helemaal niet zegt, dat die onderwijzende vrouw voortaan met één hand door het leven moet gaan.
Humberto Tan, afkomstig uit de Evangelische Broeder Gemeente, had die opmerkzaamheid ook niet. Ooit gaf Tan in een interview met EO-gids Visie antwoord op de vraag: ‘Welke figuur uit de Bijbel spreekt je het meest aan?’ en zei: “Ik vind dat ik voor mijn algemene ontwikkeling de Bijbel beter had moeten leren kennen. Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan vind ik wel mooi.”
Inderdaad, als hij de Bijbel beter zou gekend hebben, had hij adrem kunnen reageren, in de trant van: ‘Ja maar dit is NIET normaal. Jullie citeren de Bijbel verkeerd’. Maar helaas, niets van dat alles.
Bij al dit soort gepraat over en kritiek op de Bijbel, blijkt telkens weer de onkunde over wat Bijbelwoorden en –gedeelten eigenlijk betekenen. Teksten worden uit hun context gehaald, onvolledig of foutief geciteerd, en ga zo maar door. En ja, dan is het makkelijk scoren. Want ondanks bepaalde ‘moeilijke’ teksten is en blijft de Bijbel gewoon een mooi boek, net als dat verhaal over die Barmhartige Samaritaan.

Juist de Barmhartige Samaritaan laat zien dat godsdiensten en religies (de christelijke incluis!) hopeloos falen.

Liefde
Iemand van wie de Joden het destijds niet zouden verwachten en wiens Naam vandaag bespot en gehoond wordt in de wereld, blijkt de Naaste te zijn van degene die hulp nodig heeft. Die Naaste, Humberto, is Jezus, de Zoon van God. Goed om nog eens over na te denken als je straks weer van de (vrije) kerstdagen geniet.
Het leven van Jezus dat begon in Bethlehem, eindigde na een lange weg van strijd, verwerping, spot en hoon, op een kleine heuvel, Golgotha. Daar stierf Hij om de zonden der wereld en liet daarin de wereldomvattende liefde van God zien! En vlak voordat Hij stierf sprak Hij gedenkwaardige woorden: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” (Lukas 23:34).
Laten we het daar maar op houden. Mooi boek, die Bijbel. God vergeeft veelvuldig en verklaart Zijn liefde aan alle mensen. Dat is niet normaal, maar wel waar!

Deel dit bericht