Hoop

Hoop

30 oktober 2015 - door Peter A. Slagter

Labels: ,

what-makes-people-happy1

´Een mens kan enkele weken zonder eten, enkele dagen zonder water, een paar minuten zonder lucht, maar geen seconde zonder hoop´.

Het leven is meer dan ademhalen, drinken, eten en geld opmaken. Leven is: de tijd ondergaan, gebeurtenissen meemaken, dingen doen en nalaten, succes hebben en tegenslagen incasseren, deel uitmaken van een samenleving, groeien, peinzen, lachen, huilen, pijn hebben, strijden en overwinnen...
Daarin speelt het woord hoop een hele belangrijke rol. Hoop spreekt van verwachting, iets om naar uit te zien, verlangen naar iets beters, licht zien in de duisternis en zo meer.
Hoop is je uitstrekken naar de toekomst. En naarmate je meer verwacht van die toekomst hoe hoopvoller je bestaan. De Frans schrijver en dichter Antoine de Rivarol zei het zo: “Hoop is een voorschot op toekomstig geluk.”
Een andere vraag is in dit verband ook nog van groot belang: Is het leven beperkt tot ons korte verblijf hier op aarde, of is er meer?
Een mens is niet slechts materie, hij is een geestelijk wezen, lichaam en geest. Daarom kan het bestaan niet ophouden als het lichaam niet meer kan functioneren. Er is méér, en elk mens weet dat diep in z’n hart!

Bijbel
Het woord hoop komt heel wat keren in de Bijbel voor. Daarin is het altijd verbonden met de beloften van God. Gods Woord spreekt zelfs over de ‘God van de hoop’ (Rom. 15:13). De Bijbel laat zien, dat God een plan heeft met deze wereld, met mensen, jong en oud. Hij heeft de aarde voor de mens bestemd tot een woonplaats van vrede, harmonie en welzijn. Daar is tot op heden nog niet zoveel van gebleken, maar dat komt mede door het falen van de mens en de werkzaamheid van de tegenstander. Maar… er is hoop!
God heeft mens en wereld niet voor altijd aan zonde en hopeloosheid overgegeven. Integendeel, Hij heeft een oplossing gebracht en een weg gebaand naar een veilige en heilzame toekomst. Die oplossing gaf Hij in Zijn Zoon, Jezus Christus. Hij was zo´n 2000 jaar geleden op aarde als Verlosser.

Nieuw leven
Hij betaalde de prijs door voor ons te sterven en bracht nieuw leven aan het licht door Zijn opstanding uit de dood. Jezus sprak destijds: “Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven” (Joh. 11:25). Is dat niet de ultieme vorm van hoop? Te weten dat je leven nu een doel heeft voor God en met God, en dat je toekomst is verzekerd?
Een hoopvol perspectief tekent zich af, dat reikt tot ver over de grens van dit leven. Het is een uitzicht op eeuwige vreugde, gefundeerd in de heerlijke rijkdom van God.

Hoop betekent in de Bijbel vooral zekerheid, omdat Gods Woord de basis is. Hij heeft het beloofd en Hij zal het waarmaken.
Iemand heeft eens gezegd: “Een christen is een optimist bij de gratie Gods”. Hoop geeft het leven kleur. Temidden van alles wat hij in dit leven meemaakt, mag een kind van God vol verwachting uitzien naar een glorieuze toekomst!

Er is hoop, hoop voor de toekomst,
Kom ga mee en wandel in het licht;
Er is hoop, je hoeft niet meer te twijf’len,
Er is hoop als je je ogen op Jezus richt!

Deel dit bericht