Barack Obama: Yes, I can?

Barack Obama: Yes, I can?

12 november 2014 - door Peter A. Slagter

Labels: , ,

De kiezer heeft Obama afgewezen. De overwinning van de Republikeinen zorgt voor een machtsverschuiving in Washington. De president heeft twee escapes om niet geheel ten onder te gaan en toch nog iets voor elkaar te krijgen.

President Obama heeft in eigen huis een verwachte maar toch pijnlijke nederlaag geleden tijdens de zgn. ‘midterm’-verkiezingen op 4 november j.l. Die heten zo omdat ze gehouden worden precies in het midden van de termijn van de zittende president. Het zijn parlementsverkiezingen, waarbij het gaat om alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden, de Tweede Kamer van de VS. Ook een derde van de 100 zetels in de machtige Senaat worden vervangen. De uitkomst is dramatisch voor de Democraten, omdat ze nog veel slechter is dan voorspeld. Zowel in het HvA als in de Senaat zijn de Republikeinen nu in de meerderheid. Niet prettig voor een Democratische president als hij nog twee jaar verder moet. Want de Republikeinen kunnen nu o.a. bepalen welke wetten er worden aangenomen, welke rechters op posten worden benoemd en waar het belastinggeld naartoe gaat. Het kan zelfs zo zijn dat zij gaan proberen de inmiddels beruchte zorgwet ‘Obamacare’ terug te draaien.

De kiezer heeft Obama afgewezen. De overwinning van de Republikeinen zorgt voor een machtsverschuiving in Washington. Naar verluidt zal Obama met leiders van beide partijen een overleg hebben om te kijken hoe hij verder moet en kan. Als de Republikeinen willen, kunnen ze elk initiatief van de president de grond in boren.

Ontsnappingsmogelijkheden
De president heeft twee escapes om niet geheel ten onder te gaan en toch nog iets voor elkaar te krijgen. De eerste is verankerd in de bevoegdheden van de president van de USA. Hij kan namelijk zijn veto uitspreken over belangrijke kwesties en via Executive Orders nog het een en ander uitvoeren. Uiterst onwenselijk natuurlijk, maar goed, het geeft hem nog wat legale mogelijkheden.
De tweede escape is van geheel andere orde en heeft niets te maken met bevoegdheden of legale mogelijkheden. Althans in eerste instantie. Ik doel op zoiets als een grote terroristische aanslag, van het kaliber Nine Eleven of misschien nog groter. Kan me voorstellen dat u nu even de wenkbrauwen fronst. Maar bedenk wel, dat van de aanslag op die beruchte 11e september 2001 inmiddels wel vaststaat dat het een zgn. False Flag of Inside Job is geweest. Lees hier meer.

Op internet gonst het al enige tijd van geruchten over een op handen zijnde catastrofe. Zouden daar redenen voor zijn dan? Jazeker. Ik noem er een paar:

  1. De steeds sterker worden oppositie tegen Obama en het gebrek aan vertrouwen onder de bevolking en ook onder andere (wereld)leiders. “De president, die zichzelf graag afschildert als een fatsoenlijk man die moet opboksen tegen rijke belangengroepen en asociale beroepspolitici, blijkt aan het hoofd te staan van een ongekende machine die alles en iedereen in de gaten houdt”, zei Amerika-correspondent Erik Mouthaan vorig jaar al. Bedoeld wordt hier het schandaal van wereldwijde de afluisterpraktijken van de NSA. Frau Merkel was not amused
  2. De peilingen lopen uiteen, maar vast staat dat Obama minder populair is dan ooit. In juli berichtte de Washington Post dat Obama ‘de slechtste president is sinds WO II’. Slechter nog dan de Republikeinse president George W. Bush van wie men ook bepaald geen hoge dunk had. ‘Yes, we can’ riep Obama destijds luid, maar het tegendeel bleek waar.
  3. Onder Obama’s heerschappij ging de economie onderuit gegaan en de staatsschuld stijgt momenteel met zo’n 45.000 dollar per… seconde! De meter staat nu op ruim 19 biljoen dollar (d.i. 19 met 12 nullen). Ter vergelijking: in Nederland stijgt die schuld met 480 euro per seconde. Volgens steeds meer deskundigen is dit probleem niet meer op ‘normale’ wijze op te lossen. Vorig jaar werd ternauwernood een oplossing gevonden tussen de Democraten en de Republikeinen: tijdelijke (!) verhoging van het schuldplafond. Men zou in ieder geval tot 17 februari 2014 weer geld mogen lenen.  Maar Obama heeft in december 2013 gezegd dat hij er niet meer over zou onderhandelen met het Congres en ziedaar: het wettelijk vastgestelde plafond van 16.699 miljard dollar is inmiddels dus geruisloos verhoogd tot ruim 19.000 miljard. Hoezo illegaal?
  4. Amerika leeft feitelijk op de pof en de vraag is hoe groot de tolerantie van de geldschieters nog is. Want het ongenoegen groeit met de dag. Het tijdschrift Forbes heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar Vladimir Putin uitgeroepen tot de machtigste man ter wereld. En juist de Russische president is volgens Obama c.s. de kwade genius achter een beweging die Amerika ernstig in het nauw kan brengen: de oprichting van een alternatief voor de in zijn ogen corrupte ‘dollar-alliantie’. Het IMF en de Wereldbank krijgen concurrentie van de NDB, New Development Bank, opgezet door de zgn. BRICS -landen: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Bedenk wel: er wonen zo’n 3 miljard mensen in de BRICS-landen, bijna de helft (41%) van de wereldbevolking. Eén van de doelstelling van deze federatie is om los te komen van de dollar als wereld(reserve)munt. En daar zit men in Washington en omstreken bepaald niet op te wachten. Integendeel, alles zal in het werk gesteld worden om deze ‘bedreiging’ het hoofd te bieden.
  5. Tenslotte de acties van Obama in het Midden-Oosten. Niet alleen is daar een complete chaos aangericht, maar ook is de vijandschap enorm toegenomen. Denk aan terreurgroep IS. President Putin weet het wel: “President Obama sprak over de Islamitische Staat als reële dreiging... Maar wie heeft ze bewapend in de strijd tegen Assad in Syrië? Wie creëerde een gunstig politiek en informatief klimaat voor hen? Wie zorgde voor de wapenleveranties?” 

En dan hebben we het nog niet over de dreigende Ebola-epidemie, het immigrantenprobleem in de VS en andere gevoelige kwesties.

Aanslag
Dus… het zou zomaar kunnen dat zich binnen afzienbare tijd een heftige gebeurtenis voordoet. Eentje van de buitencategorie zeg maar. Waar moeten we dan aan denken? Opnieuw een aanslag met een vliegtuig en/of een aanslag met nucleair materiaal? Zie hier (verdwenen raketten met kernkoppen), hier (met de MH 370?) en hier (via terreurgroep ISIS).

Meer dan honderd keer per jaar raakt er ergens in de wereld nucleair of radioactief materiaal kwijt, duikt het op, of wordt het zelfs gestolen, blijkt uit cijfers van het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA). De kans dat dit materiaal in handen van terreurgroepen komt (of al is) wordt steeds groter. Ook met een aanval middels biologische of chemische wapens moet serieus rekening gehouden worden. 

Kortom, mogelijkheden genoeg. Mocht er zich zo’n catastrofe voordoen, dan kan dat reden zijn voor de president van de VS om de noodtoestand uit te roepen en dan treedt de krijgswet (Martial Law) in werking. De bevoegdheden van de president zijn dan vrijwel ongelimiteerd. Volgens velen liggen de plannen daarvoor allang klaar. Er moet alleen een aanleiding voor zijn om ze daadwerkelijk uit te voeren. Gaat dat gebeuren dan is er zelfs een website die de Amerikaanse burgers vertelt, hoe ze dat kunnen overleven!

Het is waarachtig te hopen dat het allemaal loos alarm is, maar een nieuwe ramp mag zeker niet worden uitgesloten. Mocht het zover komen, dan heeft de president van de VS vrij spel, met of zonder support van parlement of bevolking. Dan verandert ’Yes, we can’ gewoon in: ‘Yes, I can’!

Deel dit bericht