Modern

Modern

16 oktober 2014 - door Peter A. Slagter

Labels: , ,

Regelmatig komen we dit woord tegen. We spreken over de moderne samenleving, over moderne kleding, de moderne cultuur, over de moderne wetenschap en over moderne mensen. Het woordenboek geeft als betekenis: hedendaags, nieuwerwets, terwijl het woord ‘moderniseren’ betekent: naar de heersende smaak of stijl vernieuwen. 

De Bijbel en modern. Kan dat samengaan of is dat per definitie met elkaar in tegenspraak?

Het is maar hoe je het bekijkt. Bij veel moderne mensen leeft de idee, dat de Bijbel een ouderwets boek is, met misschien mooie en stichtelijke woorden, maar niet meer van deze tijd. En dat terwijl men de inhoud van de Bijbel vaak nauwelijks kent. In de praktijk blijkt, dat je niet kunt spreken over de Bijbel in termen van ouder- of nieuwerwets. In samenkomsten en op lezingen in het land ontmoet je inderdaad soms zo op het oog wat ouderwets aandoende mensen, maar ook veel moderne mensen, in moderne kleren en met moderne beroepen: Een timmerman, een winkelier, een jurist, een arts, een zakenman, een directeur, een computerprogrammeur, een beroepsmusicus, een student informatica of geneeskunde, een huisvrouw, een alleenstaande moeder, een makelaar, een financiële man van een multinational, een... ga zo maar door. Kortom, moderne mensen van allerlei pluimage.

In die samenkomsten of studieavonden hebben ze allemaal maar één doel: medegelovigen ontmoeten en bezig zijn met de dingen van God. Zingen, bidden, de Bijbel lezen en bestuderen... En wat blijkt dan? De Bijbel is allerminst ‘ouderwets’, maar uitermate actueel en boeiend. Ja, z’n tijd zelfs ver vooruit! Immers, in welk (godsdienstig) boek vindt je zoiets als het ‘profetisch Woord’? In geen enkele. Alleen in de Bijbel, maar ja dat is dan ook het Woord van God. En ook op het punt van profetieën heeft de Bijbel z’n betrouwbaarheid bewezen. Alles wat van tevoren geschreven was, is exact zo vervuld in het verleden. “Ja, Ik heb gesproken, Ik zal het ook doen komen”  (Jes. 46:11).

Voor Bijbelse profetieën geldt: in het verleden behaalde resultaten zijn een garantie voor de toekomst!

God doet niet mee met elke modegril, verandert niet om de haverklap van mening of zo. De Heere ligt, met eerbied gesproken, ook niet wakker van het hautaine gedrag van sommige wetenschappers, het extravagante gebazel van zogenaamde intellectuelen, en raakt ook niet onder de indruk van het geestdodende, uitermate oppervlakkige, smakeloze entertainment van hedendaagse (big) brothers en sisters. Is God dan helemaal niet ‘modern’? Jawel, meer dan dat zelfs. Hij is onze tijd ver vooruit! Onverstoorbaar werkt de Heere aan Zijn machtig plan en de tijd komt steeds dichterbij, dat het resultaat van Zijn werk zichtbaar zal worden…

En de moderne gelovigen? Zij zijn overtuigd van de houdbaarheid en de kwaliteit van de Bijbel. Zij mogen als moderne mensen God dienen en moderne middelen gebruiken om het Evangelie te verkondigen. Of, zoals dat tegenwoordig heet, te ‘communiceren naar de medemens’. Want al doet God niet mee met de escapades van moderne mensen, Hij heeft hen wel van harte lief! Wie die mens ook is, waar hij ook woont en werkt, wat zijn of haar status ook is. Sterker nog, elk mens heeft God nodig... om vrede te vinden en te overleven. Laten wij daarom die ouderwetse Bijbelse boodschap, die z’n kracht en z’n waarde door de eeuwen heen bewezen heeft in de levens van ontelbaar veel mensen,  uitdragen... ook met moderne middelen... ook aan moderne mensen!

Deel dit bericht