Minister De Jonge: ‘Coronavaccin is een gave uit Gods hand’

Minister De Jonge: ‘Coronavaccin is een gave uit Gods hand’

In een interview met het Nederlands Dagblad riep zorgminister Hugo de Jonge mensen met gewetensbezwaren op die nogmaals te wegen en hun bezwaren niet te vermengen met ‘wazige antivaxverhalen’.

De Jonge (foto) stelde ronduit dat mensen die nog geen prik hebben gehaald voor de keus staan van óf vaccineren, óf ziek worden. Hij noemde het coronavaccin ‘een gave uit Gods hand’. “Er is één manier om dit virus de pas af te snijden, en dat is vaccinatie. Ik kan het vaccin niet anders zien dan als een goede gave uit Gods hand,” zei De Jonge. 

Eenzijdige uitspraken
Onderzoeker Anne Borkent vindt de uitspraken van de minister eenzijdig. Over die ‘gaven uit Gods hand’ zei hij in een CIP-Podcast: “Er is ook onderzoek gedaan naar medicijnen, zoals ivermectine. In sommige landen, zoals India, is corona veel minder heftig geweest omdat dit medicijn op grote schaal is toegepast. En daar wordt niks over gezegd omdat dit niet in het belang is van de farmaceutische industrie. Die belangen moeten we in mijn ogen niet onderschatten.”
Borkent vroeg zich af: “Waarom accepteren we het ene middel wel als Gods gave en het andere niet? Dan wordt er met die gaven heel selectief omgegaan.”

Naastenliefde
De Jonge zei verder dat vaccineren ‘een daad van naastenliefde’ is. Ook die uitspraak vindt Borkent eenzijdig. “Iedere geneeskundestudent leert dat je een vaccin in eerste instantie voor jezelf neemt. Vaccineren helpt de klachten bij jezelf te reduceren, maar de transmissie wordt er niet mee teruggedrongen. (klik hier) Ook als gevaccineerde kun je corona doorgeven,” zei hij in de podcast. Eerder noemde ook staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid vaccineren een vorm van naastenliefde.

Vrijheid
Dergelijke taal van overheidsdienaren heeft als consequentie dat mensen die zich niet (willen) laten vaccineren, om hen moverende redenen, het gevaar lopen als paria’s te worden gezien. Terwijl toch iedereen baas is over zijn of haar eigen lichaam. Veel mensen hebben terechte twijfels over de werking en de bijwerkingen van de vaccins, die zich grotendeels nog altijd in een experimentele fase bevinden. Je doet dus mee aan een medisch experiment. Reden genoeg om voorzichtig te zijn. Maar… laat ieder vrij zijn om een eigen afweging te maken en laten we ieders keuze gewoon respecteren.

Interessant is een video op Blckbx.tv van Flavio Pasquino met Dr. Wendy Mittemeijer Ooteman, senior consultant medical affairs & pharma ethics. Ze vindt dat de Rijksvaccinatiecampagne medisch ethisch en communicatief volledig uit de rails loopt en doelt daarmee op de gedragscode geneesmiddelenreclame en de wet. Samen met twee juristen praat zij over het wettelijk kader waar binnen de overheid mag opereren om een vaccin te stimuleren. Zie hier.

Israël
Volgens De Jonge is er maar één keus: óf vaccineren, óf ziek worden. Onzin, want de jongste cijfers tonen aan, dat je ook als gevaccineerde ziek kunt worden. Het Reformatorisch Dagblad berichtte op 21 augustus j.l.: “In Israël, het land dat met zijn vaccinatiecampagne wereldwijd het voortouw nam, neemt het aantal besmettingen fors toe (…) Opvallend is dat er inmiddels meer gevaccineerde dan ongevaccineerde Covidpatiënten in Israëlische ziekenhuizen liggen: 347 versus 254. Het merendeel van hen zijn 60-plussers met onderliggend lijden, die vijf maanden of langer geleden een vaccin hebben gehad. Vaccinatie is blijkbaar onvoldoende effectief om een patiëntenstroom te voorkomen.” Bron: RD.nl. Zie ook het artikel van immunoloog Dr. Ir. Carla Peeters in HPDeTijd van 9 september 2021.
The Times of Israël berichtte eerder al dat Israëli’s die al een derde (booster)prik gehad hebben toch Covid-19 bleken te hebben. Je kunt dus nog steeds ziek worden als je gevaccineerd bent, én je kunt het virus ook nog steeds overdragen. M.a.w. je kunt nog steeds besmettelijk zijn. En dit is geen nepnieuws, maar dit zijn gewoon de feiten, ook in ‘hoog-gevaccineerde landen’, zoals Israël, Engeland, Malta, IJsland, e.a. Zie ook hier. De premier van Israël zei onlangs dat degenen die dubbel gevaccineerd zijn momenteel de meest kwestbare mensen zijn en daarom zo spoedig mogelijk een derde vaccin moeten nemen. Zo blijf je dus aan de gang.

Andere gaven
Fijn dat er zulke gelovige mensen in het kabinet zitten, die mensen wijzen op de goede gaven uit Gods hand, e.d. En ja, als iemand dat zo wil zien, prima! Maar hoe zit het dan met eventuele andere gaven? Daar hoor je niemand over. Sterker nog, De Jonge is ook op Twitter en verstuurde op 30 augustus j.l. de volgende tweet: “Wie niet gevaccineerd is, loopt de levensgrote kans om ziek te worden. Nepnieuws en desinformatie ondermijnen het vertrouwen in vaccinatie. Laat je goed informeren!” En hij blijft maar roepen, dat vaccins veilig zijn, terwijl dat pertinent niet zo is (zie info onder dit artikel).
Het advies ‘Laat je goed informeren’ is een hele goeie, alleen daarvoor kun je bij de overheid niet terecht. De overheden (wereldwijd) kennen maar één mantra: vaccineren! In het kader daarvan heeft de WHO op 27 augustus j.l. een handleiding voor de invoering van vaccinatiecertificaten gepubliceerd.
Je moet dus zelf op zoek gaan naar informatie, die gelukkig te vinden is in de ‘alternatieve’ media en de laatste tijd ook mondjesmaat meer in reguliere media.

Geneesmiddelen 
De vraag is waarom er vanuit de overheden niet ook aangestuurd wordt op het voorkomen en genezen van corona. Nou ja, eerlijk gezegd is dat niet echt een vraag, want hier speelt uiteraard de enorme invloed van de Big Pharma mee, voor wie vaccineren natuurlijk een gigantisch verdienmodel is. Maar toch, waarom geen onderzoek naar en voorlichting over alternatieven?
In april van dit jaar hebben 220 wetenschappers en artsen uit 33 landen, onder wie 115 professoren, in een open brief aangedrongen op het wereldwijd verstrekken van vitamine D om Covid-19 te bestrijden. Uit bijna 200 wetenschappelijke onderzoeken is namelijk een onlosmakelijk verband gebleken tussen de vatbaarheid voor corona, de ernst van Covid-19, en een te laag gehalte vitamine D in het bloed, waar bijna driekwart van de wereldbevolking aan lijdt.
Ook worden voedingssupplementen als Vitamine C, selenium, zink en quercetine aangeraden. Dit zijn allemaal natuurproducten -over gaven van God gesproken- en veilige middelen die kunnen helpen corona te voorkomen.
Daarnaast zijn er talloze getuigenissen van artsen die hun patiënten ‘alternatieve’ geneesmiddelen hebben gegeven, met succes. De Roemeense longarts mevrouw Flavia Groşan, bijvoorbeeld, zegt 100% van zo’n 1000 corona patiënten te hebben genezen met behulp van simpele en goedkope medicijnen.
Bekende middelen zijn in dit verband: ivermectine (ook te verkrijgen onder de naam: stromectol) en hydroxychloroquine (HCQ). Dit zijn beproefde middelen (bijwerkingen te vergelijken met bijv. paracetamol) die bij andere aandoeningen (bijv. malaria) hun effect hebben bewezen.

Eén dollar per dag
In de JerusalemPost zei een Israëlische wetenschapper dat COVID-19 behandeld kan worden voor minder dan 1 dollar per dag. Het gaat hierbij om ivermectine, een geneesmiddel dat wordt gebruikt om parasieten in derdewereldlanden te bestrijden. Dit zou, volgens recent onderzoek door Sheba Medical Center in Tel Hashomer, kunnen helpen de duur van de infectie te verkorten voor mensen die het coronavirus oplopen. Prof. Eli Schwartz, oprichter van het Centrum voor Reisgeneeskunde en Tropische Ziekten bij Sheba, voerde een gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde proef uit van 15 mei 2020 tot eind januari 2021 om de effectiviteit van ivermectine te evalueren bij het verminderen van virale uitscheiding onder niet-gehospitaliseerde patiënten met milde tot matige COVID-19.
Ivermectine is sinds 1987 goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration. De ontdekkers van het geneesmiddel kregen in 2015 de Nobelprijs voor de geneeskunde voor de behandeling van onchocerciasis, een ziekte die wordt veroorzaakt door infectie met een parasitaire rondworm.
In de loop der jaren is het ook voor andere indicaties gebruikt, waaronder schurft en hoofdluis. Bovendien is in het afgelopen decennium in verschillende klinische studies begonnen met het aantonen van de antivirale werking tegen virussen variërend van HIV en griep tot Zika en West-Nijl. Bron: JerusalemPost, jpost.com. Sheba Medical Centre
Onlangs raadde de voorzitter van een artsenvakbond in Tokio alle artsen aan ivermectine te gebruiken in de strijd tegen Covid-19. Dr. Haruo Ozaki zei tijdens een persconferentie: “Als we landen in Afrika die eens per jaar ivermectine uitdelen, vergelijken met landen die geen ivermectine uitdelen… Ik bedoel, ze delen geen ivermectine uit om corona te voorkomen, maar tegen parasitaire ziektes… Hoe dan ook, als we kijken naar de coronacijfers in landen die ivermectine verstrekken, bedraagt het aantal gevallen 134,4 per 100.000 en het aantal overlijdens 2,2 per 100.000. In Afrikaanse landen die geen ivermectine verstrekken: 950,6 gevallen per 100.000 en 29,3 overlijdens per 100.000. Het verschil is duidelijk.”

Welnu, het proberen waard, zou je zeggen. En wat doen de autoriteiten? Die ontmoedigen het alleen maar. Sterker nog, ze beboeten artsen die dit soort medicijnen voorschrijven. In Nederland staan er boetes op tot 150.000 euro. In Australië zelfs vier jaar gevangenisstraf. Daar is maar één woord voor: absurd. En als het dan toch over goede gaven van God gaat: God geve, dat de ogen van Hugo de Jonge en vele anderen opengaan voor deze mogelijke alternatieven!

* Veiligheid vaccins
Als het om de veiligheid van vaccins gaat, onderscheiden we twee hoofdzaken:
1. Bijwerkingen van/na de vaccinatie
2. Uitwerkingen van vaccinaties op termijn

Ad. 1
Gebleken is uit inmiddels vele onderzoeken, dat de bijwerkingen na vaccinatie met de Covid-19 vaccins ver boven gemiddelden van ‘gewone’ vaccins uitstijgen.

  • Eerder schreven we in AMEN Actueel bijvoorbeeld wat Tucker Carlson van Fox News in een uizending zei: “Vooropgesteld: men zegt dat de officiële cijfers nog lang niet het werkelijke aantal weergeven (…) Normaliter zijn vaccins niet zo gevaarlijk. Elk seizoen ontvangen in Amerika zo’n 160 miljoen mensen een griepvaccin. En elk jaar leidt dat tot een aantal doden: bijv. 203 in 2019, 119 in 2018 en 85 in 2017. Maar wat blijkt nu uit de officiële cijfers? Tussen eind december 2020 en eind april 2021 zijn er 3.362 doden geregistreerd na het ontvangen van het Covid-vaccin, ofwel ongeveer 30 mensen per dag (…) dat zijn meer doden na vaccinatie dan van alle vaccinaties bij elkaar in de periode van 1997 tot 2013 (…)” Zie AMEN 157 (juli 2021).
  • In Europa zijn per 11 september 2021 door EudraVigilance de volgende cijfers bekendgemaakt: 24.526 doden en 2.317.495 bijwerkingen, waarvan ongeveer de helft ernstig. Bron: healthimpactnews.com
  • Zie op de website van Swiss Policy Research een overzicht van diverse bijwerkingen.
  • FDA-experts stemmen tegen vrijgeven boostervaccins
    onthullen dat de Covid-19-vaccins minstens 2 mensen doden voor elk leven dat ze redden.
    In een live-uitzending op 17 september 2021 kwam de adviescommissie voor vaccins van de Food and Drug Administration (FDA) bijeen om te debatteren en te stemmen over de aanvraag van Pfizer en BioNTech om boostershots aan het grote publiek aan te bieden. De bijeenkomst duurde meer dan 8 uur en bevatte enkele schokkende onthullingen. Er is een gebrek aan langetermijngegevens en de risico’s wegen niet op tegen de voordelen omdat de Covid-19-vaccins dodelijk zijn: 2 mensen voor elk 1 gered leven. Men stemde in overgrote meerderheid (16 – 2) tegen het vrijgeven van boostervaccins.
    Bron: TheExpose.uk. Zie ook hier (Ned.)

Ad. 2
Naast (in)directe schade van vaccinatie met de Covid-vaccins, is er ook gevaar voor uitwerkingen op langere termijn.
Dr. Geert Vanden Bossche, onafhankelijk viroloog en vaccinatieexpert, voorheen in dienst van GAVI en de Bill & Melinda Gates Foundation, waarschuwt voor de huidige vaccins: “Zoals gezegd ben ik niet tegen vaccinatie. Integendeel, ik kan u verzekeren dat elk van de gangbare vaccins ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd zijn door briljante en competente wetenschappers. Echter, dit soort profylactische vaccins zijn totaal misplaatst, en zelfs zeer gevaarlijk, wanneer ze gebruikt worden bij massa vaccinatiecampagnes tijdens een virale pandemie. Vaccinologen, wetenschappers en dokters worden verblind door de positieve korte termijn resultaten bij individuele patiënten, maar schijnen zich niet druk te maken over de desastreuze gevolgen voor onze gezondheid wereldwijd.”
Lees hier het hele artikel of hier de samenvatting.

Zie hier een interview met Vanden Bossche

Ook Dr. Robert Malone, (mede)uitvinder van de mRNA-technologie schrijft en spreekt over de gevaren van, zoals hij het noemt, de ‘Covid-19 gen-therapie-vaccins’.
Zie bijv. dit artikel in The Epoch Times.  
Zie hier een interview met Dr. Malone.
Zie ook deze video: https://www.bitchute.com/video/jHcDEhJgn3y6/

INTERNATIONAL COVID SUMMIT 2021 - Robert Malone - Declaration of Physicians and Medical Scientists.

Situatie in Israël (voorloper op het gebied van vaccinatie)
Israëli’s na 3e vaccin toch Covid.
Dramatische oplopen van Covid onder gevaccineerden
Premier van Israël: ‘De meest vatbare mensen in de populatie, zijn nu de dubbel gevaccineerden…
95% van ernstig zieken in hospitaals zijn gevaccineerd
Israël: hoogste infectiegraad ter wereld
Kim Iversen Show 16 september 2021: 'Data Israël shocking'

Smadar is een Nederlandse die woonachtig is in Israël en zij gaat regelmatig met camera op stap. Tijdens het Loofhuttenfeest geeft zij vanuit haar hutje een korte indruk over de situatie in Israël, met als titel: Burgeroorlog? Zie: https://www.facebook.com/390979494741701/videos/1175919126228346/

Situatie in Engeland
Tweederde van doden door Delta-variant zijn dubbel gevaccineerde mensen.
Zie ook dit bericht van DowningStreet.

Kijk hier naar een college over (mRNA) vaccins, bijwerkingen, etc. op Freechoice.tv

Meer info:
National Geographic
https://www.c19vaxreactions.com/analysis.html
https://stichtingvaccinvrij.nl/
https://www.medischethischcontact.nl/
https://www.artsenvoorwaarheid.nl/
https://www.artsenvoorvrijheid.be/
https://overnu.nl/vaccins-en-bijwerkingen-overwegingen-over-causale-relaties/
https://www.lareb.nl/bijwerkingen-coronavaccins

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'