Steeds een stapje verder: Nieuw DNA-vaccin

Steeds een stapje verder: Nieuw DNA-vaccin

De Indiase autoriteiten hebben een noodautorisatie verleend aan het allereerste DNA-vaccin ter wereld. Het Zydus Cadilla Covid vaccin (ZyCoV-D) zal volgens het Departement Biotechnologie (DBT) aan kinderen van 12 jaar en ouder worden gegeven.

Het ZyCoV-D-vaccin is 's werelds eerste plasmide DNA-vaccin voor menselijk gebruik, wat inhoudt dat er een DNA-streng in zit waarmee genetische informatie van andere organismen en soorten in het menselijk lichaam wordt gebracht. Kunstmatige plasmiden worden in de BioTech industrie gebruikt voor genetische modificatie en manipulatie. Met plasmiden kunnen kenmerken aan onze cellen worden toegevoegd en veranderd.

Verschil met mRNA
In het geval van Covid-19 zijn spike-eiwitten de sleutelinformatie die het plasmide-vaccin in de kern van een cel wil afleveren. Wanneer het plasmide succesvol is, moet het in staat zijn het lichaam ertoe te brengen delen van het spike-eiwit aan te maken dat in het nieuwe coronavirus wordt aangetroffen, en vervolgens het immuunsysteem van het lichaam ertoe aan te zetten antilichamen te produceren, als een goed uitgevoerde brandoefening.
Het DNA-vaccin lijkt op de nu al gebruikte mRNA-vaccins. Het verschil is dat de mRNA-vaccins het immuunsignaal naar verluidt niet tot in de celkern brengen.

Geen prik meer
Het vaccin, ZyCoV-D, wordt toegediend met een naaldvrij injectiesysteem. Het is een technologie waarbij vloeistof onder hoge druk wordt voortgestuwd om vaccins door de huid af te geven, dus zonder gebruik van naalden. Zie deze video. Bronnen: Archytele.com; Niranjanasra; Quarz India.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'