Steeds een stapje verder: Nieuw DNA-vaccin

Steeds een stapje verder: Nieuw DNA-vaccin

De Indiase autoriteiten hebben een noodautorisatie verleend aan het allereerste DNA-vaccin ter wereld. Het Zydus Cadilla Covid vaccin (ZyCoV-D) zal volgens het Departement Biotechnologie (DBT) aan kinderen van 12 jaar en ouder worden gegeven.

Het ZyCoV-D-vaccin is 's werelds eerste plasmide DNA-vaccin voor menselijk gebruik, wat inhoudt dat er een DNA-streng in zit waarmee genetische informatie van andere organismen en soorten in het menselijk lichaam wordt gebracht. Kunstmatige plasmiden worden in de BioTech industrie gebruikt voor genetische modificatie en manipulatie. Met plasmiden kunnen kenmerken aan onze cellen worden toegevoegd en veranderd.

Verschil met mRNA
In het geval van Covid-19 zijn spike-eiwitten de sleutelinformatie die het plasmide-vaccin in de kern van een cel wil afleveren. Wanneer het plasmide succesvol is, moet het in staat zijn het lichaam ertoe te brengen delen van het spike-eiwit aan te maken dat in het nieuwe coronavirus wordt aangetroffen, en vervolgens het immuunsysteem van het lichaam ertoe aan te zetten antilichamen te produceren, als een goed uitgevoerde brandoefening.
Het DNA-vaccin lijkt op de nu al gebruikte mRNA-vaccins. Het verschil is dat de mRNA-vaccins het immuunsignaal naar verluidt niet tot in de celkern brengen.

Geen prik meer
Het vaccin, ZyCoV-D, wordt toegediend met een naaldvrij injectiesysteem. Het is een technologie waarbij vloeistof onder hoge druk wordt voortgestuwd om vaccins door de huid af te geven, dus zonder gebruik van naalden. Zie deze video. Bronnen: Archytele.com; Niranjanasra; Quarz India.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Op weg naar de eindtijd

De titel van dit boekje zegt dat we nog niet in de eindtijd leven. De wereldgeschiedenis beweegt zich echter wel in die richting. Het is mooi om te zien dat God Zijn plan door middel van Zijn Woord bekendgemaakt heeft. Meer en meer zien we dat actuele ontwikkelingen om ons heen een plek lijken te krijgen in hoe de (nabije) toekomst zal gaan verlopen. Daarom is het belangrijk om te weten wat God zegt in Zijn Woord. Hoe het ook zal gaan, we weten dat God het Begin is én het Einde. En daartussenin is Hij bij ons.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Op weg naar de eindtijd'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord (3)

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 3