Steeds een stapje verder: Nieuw DNA-vaccin

Steeds een stapje verder: Nieuw DNA-vaccin

De Indiase autoriteiten hebben een noodautorisatie verleend aan het allereerste DNA-vaccin ter wereld. Het Zydus Cadilla Covid vaccin (ZyCoV-D) zal volgens het Departement Biotechnologie (DBT) aan kinderen van 12 jaar en ouder worden gegeven.

Het ZyCoV-D-vaccin is 's werelds eerste plasmide DNA-vaccin voor menselijk gebruik, wat inhoudt dat er een DNA-streng in zit waarmee genetische informatie van andere organismen en soorten in het menselijk lichaam wordt gebracht. Kunstmatige plasmiden worden in de BioTech industrie gebruikt voor genetische modificatie en manipulatie. Met plasmiden kunnen kenmerken aan onze cellen worden toegevoegd en veranderd.

Verschil met mRNA
In het geval van Covid-19 zijn spike-eiwitten de sleutelinformatie die het plasmide-vaccin in de kern van een cel wil afleveren. Wanneer het plasmide succesvol is, moet het in staat zijn het lichaam ertoe te brengen delen van het spike-eiwit aan te maken dat in het nieuwe coronavirus wordt aangetroffen, en vervolgens het immuunsysteem van het lichaam ertoe aan te zetten antilichamen te produceren, als een goed uitgevoerde brandoefening.
Het DNA-vaccin lijkt op de nu al gebruikte mRNA-vaccins. Het verschil is dat de mRNA-vaccins het immuunsignaal naar verluidt niet tot in de celkern brengen.

Geen prik meer
Het vaccin, ZyCoV-D, wordt toegediend met een naaldvrij injectiesysteem. Het is een technologie waarbij vloeistof onder hoge druk wordt voortgestuwd om vaccins door de huid af te geven, dus zonder gebruik van naalden. Zie deze video. Bronnen: Archytele.com; Niranjanasra; Quarz India.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

De richteren

De betekenis van hun namen met betrekking tot Christus

De richterentijd omvat een periode van circa vierhonderdvijftig jaar waarin zich allerlei bekende en minder bekende gebeurtenissen afspeelden. Vaak zijn deze geschiedenissen een schaduwbeeld van Gods handelen met Israël. In dit boekje wordt aan sommige daarvan aandacht besteed, maar gaat het vooral om de betekenissen van de namen van de richteren. Deze namen wijzen naar de Persoon van de Heere Jezus Christus en diverse facetten van Zijn verlossingswerk met betrekking tot Israël.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De richteren'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'