Steeds een stapje verder: Nieuw DNA-vaccin

Steeds een stapje verder: Nieuw DNA-vaccin

De Indiase autoriteiten hebben een noodautorisatie verleend aan het allereerste DNA-vaccin ter wereld. Het Zydus Cadilla Covid vaccin (ZyCoV-D) zal volgens het Departement Biotechnologie (DBT) aan kinderen van 12 jaar en ouder worden gegeven.

Het ZyCoV-D-vaccin is 's werelds eerste plasmide DNA-vaccin voor menselijk gebruik, wat inhoudt dat er een DNA-streng in zit waarmee genetische informatie van andere organismen en soorten in het menselijk lichaam wordt gebracht. Kunstmatige plasmiden worden in de BioTech industrie gebruikt voor genetische modificatie en manipulatie. Met plasmiden kunnen kenmerken aan onze cellen worden toegevoegd en veranderd.

Verschil met mRNA
In het geval van Covid-19 zijn spike-eiwitten de sleutelinformatie die het plasmide-vaccin in de kern van een cel wil afleveren. Wanneer het plasmide succesvol is, moet het in staat zijn het lichaam ertoe te brengen delen van het spike-eiwit aan te maken dat in het nieuwe coronavirus wordt aangetroffen, en vervolgens het immuunsysteem van het lichaam ertoe aan te zetten antilichamen te produceren, als een goed uitgevoerde brandoefening.
Het DNA-vaccin lijkt op de nu al gebruikte mRNA-vaccins. Het verschil is dat de mRNA-vaccins het immuunsignaal naar verluidt niet tot in de celkern brengen.

Geen prik meer
Het vaccin, ZyCoV-D, wordt toegediend met een naaldvrij injectiesysteem. Het is een technologie waarbij vloeistof onder hoge druk wordt voortgestuwd om vaccins door de huid af te geven, dus zonder gebruik van naalden. Zie deze video. Bronnen: Archytele.com; Niranjanasra; Quarz India.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Met behulp van dit boekje willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Belangrijke dagen in de Bijbel'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'