Nieuwe kabinet zet het mes in giftenaftrek

Nieuwe kabinet zet het mes in giftenaftrek

Ook christelijke kerken en organisaties de dupe.
Geven aan een goed doel wordt fiscaal veel minder aantrekkelijk. De giftenaftrek gaat voor de helft op de schop.

Mensen die jaarlijks hun giften opgeven bij de Belastingdienst zullen hun belastingvoordeel zien halveren. Ook zullen mkb-bedrijven giften niet meer van de belasting mogen aftrekken. Verder zullen de voordelen van een periodieke gift verdwijnen.
Dat volgt uit het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB zijn overeengekomen. In de financiële bijlage van het akkoord staat dat het volgende kabinet 250 miljoen euro gaat besparen op de giftenaftrek. Vanaf 2025 staat er een bezuiniging ingeboekt van 100 miljoen euro, die uiteindelijk oploopt tot 250 miljoen euro.
Daarmee wordt de giftenaftrek voor meer dan de helft versoberd. De giftenaftrek kost de overheid jaarlijks ca. 460 miljoen euro.
Officieel is er tussen de nieuwe regeringspartijen nog niet afgesproken hoe de besparing op de giftenaftrek precies zal worden gerealiseerd. Het gesloten akkoord is een hoofdlijnenakkoord; de toekomstig staatssecretaris van Financiën −verantwoordelijk voor fiscale zaken− zal de verdere uitwerking voor zijn rekening nemen.
Bron: Ref. Dagblad – rd.nl

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'