Nieuw WHO-pandemieverdrag: dictatuur?

Nieuw WHO-pandemieverdrag: dictatuur?

Wellicht is het u niet ontgaan dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bezig is met een nieuw pandemieverdrag.

Op 1 december 2021 stemden de 194 leden van de WHO ermee in om tot een internationaal pandemieverdrag te komen. Eind mei is dit verdrag deels bekrachtigd.
Half mei gaf de (nieuwe) Tweede Kamer de minister van Volksgezondheid de opdracht om de wijzigingen namens Nederland (nog) niet te ondertekenen. Inmiddels groeit in meer landen de weerstand tegen het verdrag, ‘omdat het de WHO in een ongewenste machtspositie brengt’.
Het voorgestelde pandemieverdrag is een poging om de 194 lidstaten hun nationale soevereiniteit aan de WHO over te dragen. Het liefst via een juridisch bindend verdrag dat de WHO ongekende macht zou geven om het zgn. ‘One Health’ pandemiebeleid aan de hele wereld op te leggen. Daarmee zou de WHO het nationale beleid van afzonderlijke landen kunnen overrulen, met bijvoorbeeld verplichte lockdowns, vaccinaties of andere (medische) maatregelen. Critici vrezen dat de WHO hiermee wereldwijde, dictatoriale macht ontvangt.
Eén quote uit de Engelse Dailymail: “We moeten vechten tegen dit huiveringwekkende complot van de WHO – een niet-gekozen orgaan dat in de ban is van China – om de macht over natiestaten te grijpen bij toekomstige pandemieën.” 
Ook dwingt het pandemieverdrag elke lidstaat om (veel) geld te investeren in ‘pandemiepreventie’ en verplicht hen bijvoorbeeld om alvast een voorraad vaccins aan te leggen. Dit terwijl steeds meer duidelijk wordt dat de mRNA-vaccins die tegen COVID gebruikt werden, grote schade hebben veroorzaakt en nog steeds veroorzaken. Op internet is daar van alles over te vinden.

Big Farma: 500 miljard
Het is inmiddels ook helder geworden, dat de farmaceutische industrie er miljarden aan verdiend hebben. En nog is dat het einde niet. 
In een video vat de Duitse advocate en politica Beatrix von Storch in slechts drie minuten samen hoe handig farmacie & co. als eenzijdige winnaars uit het nieuwe pandemieverdrag tevoorschijn zouden komen, als die overeenkomst niet wordt tegengehouden.
In de video (zie op de AMEN-site) zegt Storch (lid van de Duitse Bondsdag) o.a.:
“De pandemiewaanzin van de WHO gaat nu heel actueel in de volgende ronde (…)Het is niet te onderschatten, want het gaat over veel geld. Het komt erop neer dat de WHO-staten, de lidstaten, zich ertoe verbinden vijf procent van hun uitgaven voor gezondheidszorg te investeren in pandemiepreventie. Vijf procent van de uitgaven voor gezondheid. De meeste mensen realiseren zich niet hoe veel dit is. Gemiddeld besteedt elk land van de wereld tien procent van zijn bruto binnenlands product – zijn BBP - aan gezondheid. Het wereldwijde BBP van alle landen is 100 biljoen dollar. Dus tien procent daarvan is tien biljoen. En vijf procent daarvan moet nu naar pandemiepreventie stromen. Dat is 500 miljard per jaar (…) In de praktijk is dit een onvoorwaardelijk basis- inkomen van miljarden voor farmaceutische bedrijven. En we weten niet eens of we de vaccins nodig hebben of niet. Het geld stroomt desondanks in de kas van Pfizer en BioNTec …”

Bronnen: Mediaplatform X en KLA.tv

Voor meer info:
Acht punten van grote zorg
‘Vechten tegen dit complot’
Europarlemantariër Rob Roos over WHO in Amerikaanse senaat

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'