George Soros: onruststoker in het Westen

George Soros: onruststoker in het Westen

Het is opvallend dat bij grote crises superrijke mensen, de rijke elite van deze wereld, betrokken zijn (vgl. Openb. 18:23!). Speelt miljardair Bill Gates bijvoorbeeld een grote (lees: sturende) rol in de farmaceutische industrie, de WHO en climate change, een andere miljardair, George Soros, doet dat vooral op sociaal-maatschappelijk en politiek terrein.

Eerder schreven we al uitvoerig over Soros (zie AMEN 134, september 2017). Even om het geheugen op te frissen: George Soros werd geboren als György Schwartz in Boedapest op 12 augustus 1930 en is van Joods-Hongaarse afkomst. Zijn geld verdiende hij met zijn werk als effectenhandelaar en diverse hedgefondsen. Hij staat bekend als filantroop. Als hij geld doneert via zijn Open Society Foundation (OSF) laat hij zich leiden door zijn ideologie. Overal waar links geweld uitbreekt, vind je de vingerafdrukken van George Soros. De radicaal-linkse multimiljardair steunt vele honderden linkse en progressieve organisaties, zoals Black Lives Matter, Extinction Rebellion, ProDemos, Human Rights, e.a.

Naar aanleiding van de verkoop van zijn Tesla-aandelen in mei 2023 vergeleek Elon Musk hem met de superheld Magneto uit de strips van Marvel Comics en zei in een interview over hem: “Hij heeft een moeilijke jeugd gehad (…) maar ik denk dat hij de mensheid fundamenteel haat.” Kinnesinne van Musk natuurlijk, maar toch.
Met de vele miljarden die Soros verdiende heeft hij onder andere abortus gepromoot, het atheïsme, de legalisering van drugs, euthanasie, het feminisme, globalisering, het homohuwelijk en andere radicale ontwikkelingen. Dit alles in het kader van de creatie van een nieuwe wereld orde (NWO).

Anti-christelijk?
Hoe dan ook, Soros is een bijzondere figuur, zoals bijvoorbeeld ook blijkt uit een beschrijving van zijn leven op de website mtsprout.nl en tal van artikelen die over hem verschenen zijn.
De website Cultuurondervuur.nl maakt gewag van zijn afkeer van christelijke waarden en normen die voortvloeit uit de marxistische doctrine:

  • “Het moge duidelijk zijn dat Soros met zijn steun aan extreemlinkse groepen aanstuurt op versnelde Verelendung (= het in steeds slechtere sociale omstandigheden geraken – red.) van de maatschappelijke situatie, in het blinde geloof dat uit de daaropvolgende crisis een stralende nieuwe linkse wereld geboren zal worden. De eindeloze reeks mislukte revoluties, totalitaire regimes en Goelags van de afgelopen eeuw heeft aan dat marxistische geloof niets kunnen veranderen. Maar volgens diezelfde marxistische doctrine kan van die nieuwe wereld geen sprake zijn, zolang niet de traditionele christelijke ondergrond van de Westerse samenlevingen is vernietigd. Dat is de reden waarom Soros allereerst daarop inzet en extreemlinkse NGO’s en actiegroepen op zijn steun kunnen rekenen.”

Migratie: Orbán versus Soros
De laatste tijd brengt de Hongaarse president Victor Orbán Soros in verband met de ongebreidelde migratie naar Europa. Hij wijst daarbij op het plan dat Soros eerder (2015) al bekendmaakte om de migratiestroom naar Europa te ‘reguleren’. Daarin adviseerde hij o.a. dat Europa jaarlijks minsten een miljoen asielzoekers moet opnemen en de EU (lees: de lidstaten) zou aan elk individu de eerste twee jaar € 15.000, - per jaar moeten verstrekken. Een doorn in het oog van de Hongaarse premier die in Brussel o.a. zei: “We vechten tegen een georganiseerde groep die het Soros-imperium wordt genoemd (…) Het Soros-imperium betaalde civiele organisaties om het Hongaarse rechtssysteem aan te vallen en voerde onwettige activiteiten uit tegen Hongarije.” Premier Orbán zei dat de manier waarop de Amerikaanse zakenman George Soros erbij betrokken raakte aantoonde hoe de EU opereerde. “Dit is tegen ons en gaat over hoe we Europa kunnen veranderen; en hoe we ons kunnen ontdoen van christelijke, conservatieve, nationale politieke leiders en kiezers, en hoe we ze onbeduidend kunnen maken.” 
In 2017 waarschuwde Hongarije voor een lijst met uitgelekte documenten “met honderden EU-parlementsleden die door het George Soros-netwerk als ‘betrouwbare bondgenoten’ worden beschouwd.” Dit zou in heel Europa de alarmbellen moeten doen rinkelen, zei Hongarije.
Voor de Hongaarse premier Viktor Orbán is filantroop en liberaal George Soros staatsvijand nummer één, aldus een artikel in Trouw (4 april 2017).

Oekraïne
Ook hier duikt de naam van Soros regelmatig op. In een document uit 1993 beveelt hij aan dat de NAVO oorlog voert tegen Rusland met behulp van de Oost-Europese bevolking.
Veel later, op 2 juni 2014, verklaarde Soros dat hij (o.a. als sponsor van activisten tijdens de Euromaidanrellen in Kiev – red.) medeverantwoordelijk is voor het omverwerpen van de regering van de Russisch gezinde Viktor Yanukovich in Oekraïne, hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot de huidige confrontatie van de Oekraïne/NAVO met Rusland.
Feit is, dat de rol van de NAVO momenteel steeds groter wordt, daartoe aangespoord door de VS. In AMEN 171 (nov. 2023) schreven we over een opmerkelijk betoog van Dr. Jeffrey D. Sachs, professor en directeur van het Center for Sustainable Development aan de Columbia University, en tot 2016 adviseur van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Op 28 mei j.l. legde Sachs in een maar liefst 2½ uur durend gesprek met de Amerikaanse journalist Tucker Carlson nog maar eens uitgebreid uit wat er precies aan de hand is met de VS, de NAVO, de oorlog Rusland-Oekraïne. Zeer de moeite waard om de video te bekijken.

Ondertussen waarschuwt de Russische president Poetin voortdurend dat de inmenging van de NAVO in de oorlog ernstige gevolgen zal hebben, ook voor ‘kleine landen met een dichte bevolking’. We zijn dus gewaarschuwd!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'