Gekke wereld

Gekke wereld

Een verpleegkundige zei onlangs tegen me: “het lijkt wel of iedereen gek aan het worden is”. We hadden het over, u raadt het al, Covid, de maatregelen, het leven anno 2022. Het is nog steeds Covid voor en Covid na. En het wordt steeds duidelijker dat deze pandemie omgeven is met propaganda, leugen en censuur.

Propaganda
Onlangs werd Mark Sharman, voormalige baas van ITV en Sky News, geïnterviewd en daarin ging het ook over het melden van vaccinatieschade. Hij legt uit hoe de mainstream media hun morele kompas zijn kwijtgeraakt. Door zich zo sterk te richten op het verhaal van de regering hebben zij hun publieke plicht verzaakt om álle kanten van het zich ontvouwende Covid-verhaal te onderzoeken en er eerlijk verslag van uit te brengen. Hij waarschuwt voor de rol die journalisten en nieuwsmakers zullen spelen door hun stilzwijgen, hun nalatigheid om indringende vragen te stellen en uit te nodigen tot een open debat op dit belangrijke moment in onze geschiedenis. Zie video hieronder. Bron: againstvaccinepassports.com.

We hebben het al eerder in AMEN gezegd: Er is wel wat aan de hand in de wereld rondom ons. Eerlijk gezegd, wie nu nog niet door heeft, dat er achter de schermen veel meer loos is dan ervoor, is (nog) niet goed bij de les. Op zich niet zo vreemd, want in het nieuws en van overheidswege wordt telkens weer dezelfde plaat afgedraaid, alsof er maar één waarheid is, namelijk die van de overheid en de talkshow- en mediagasten. Altijd weer dezelfde gezichten en stemmen van politici, journalisten en deskundigen.
En ja, er zijn gelukkig uitzonderingen. Zo laten bijvoorbeeld mensen als Marianne Zwagerman, Leon de Winter en Wierd Duk (foto) regelmatig een wat ander geluid horen op Twitter en langs andere kanalen.
Maar voor de rest moeten de vragen die door de reguliere media niet worden gesteld, noodgedwongen dus wel op andere platformen aan de orde komen. En daar zijn journalisten, wetenschappers, e.a., die soms scherpe analyses maken van en kritische vragen stellen over het hoe en waarom van overheidsbeleid, gezondheidsraden, vaccinaties, coronamaatregelen, de Great Reset, en nog veel meer. En dat is soms heel interessant om te volgen, want dat zie en hoor je dus niet in het NOS-journaal, bij Nieuwsuur en in talkshows.

Die propaganda heeft natuurlijk alles te maken met de niet aflatende druk van Big Pharma om alles en iedereen te vaccineren, terwijl inmiddels wel vaststaat dat dit niet de oplossing is van het pandemieprobleem. Zij hebben slimme contracten gesloten met overheden wereldwijd die – hoe gek ook – strikt geheim gehouden worden, waarin zij naar verluidt o.a. bedongen hebben niet verantwoordelijk te mogen worden gesteld voor eventuele vaccinatieschade. De Food and Drug Administration (FDA) in Amerika heeft de rechter gevraagd er 75 jaar (!) over te mogen doen om alle Pfizer-data te publiceren (zie ook hier).

In diverse landen wordt actie ondernomen om vaccinatie verplicht te stellen, ook in Europa, hoewel het Europese Hof vorig jaar verplichte vaccinatie illegaal heeft verklaard. De 47 lidstaten van de Raad van Europa is gezegd vóór vaccinatie te melden dat het niet verplicht is en dat niet-gevaccineerde mensen niet mogen worden gediscrimineerd. Bron: systeembug.wordpress.com

  • Update: Inmiddels heeft de (grote) Deense krant Ekstra Bladet de lezers excuses aangeboden voor het kritiekloos volgen van de overheidspropaganda over corona. 

Leugen
Die manifesteert zich bijvoorbeeld in het gedraai en gelieg van o.a. politici. De voormalige minister van volksgezondheid, die herhaaldelijk op camera met klem verklaarde dat er geen vaccinatiepaspoort of zoiets zou komen, was ondertussen bezig iets dergelijks op te zetten in de vorm van het CTB, het coronatoegangsbewijs. De minister-president die voor de camera zegt: “… eerst is de (cruciale) vraag of je besmettelijk bent als je gevaccineerd bent, want je hebt natuurlijk weinig aan zo’n certificaat als je nog steeds anderen kan besmetten” (zie fragment). Wat is dat voor gekte? En als het aan het kabinet ligt, zijn we nog lang niet van de coronamaatregelen af. De mondkapjesplicht, thuisonderwijs en ook lockdowns zullen de komende jaren waarschijnlijk niet verdwijnen, getuige het langetermijnplan voor ‘Coronaproof samenleven’. Bron: metronieuws.nl

De alom bekende IC-arts Diederik Gommers veroorzaakte onlangs ophef door op een thema-avond van het Amsterdamse debatcentrum De Balie tegen jongelui te zeggen, dat Covid peanuts is. Hij heeft dat een dag later weer genuanceerd, want hij zei het ‘in de context van het klimaat’. Mwah, in zekere zin klopt dat ook wel, maar ’t is toch gek. Hij zei letterlijk het volgende: “Het milieuprobleem is vele malen groter dan de Covid, en we maken ons druk om Covid, ik vind dat echt peanuts. De hele Covid is peanuts.” Waarom dan toch gek? Omdat hij vervolgens verklaart waarom het een klein probleem is, oftewel peanuts: “Alle jongeren worden er helemaal niet ziek van, jongens, waar hebben we het over. Als we nou een ander virus hadden gehad, dáár hadden we ons zorgen… maar dit is toch een virus van niks eigenlijk… ik bedoel… we sluiten elkaar op, maar we worden er eigenlijk helemaal niet ziek van, of bijna niet, dus…” Zie video (vanaf 18:27).
Gommers zei: “Waar hebben we het over?” Wel, hierover: Covid-19 is een ziekte, die heel vervelend kan zijn en ernstige problemen kan veroorzaken, zelfs dodelijk kan zijn. Die problemen doen zich echter vooral voor bij oudere mensen en wanneer hun immuunsysteem niet meer helemaal top is, kan dat ernstige gevolgen hebben. Of jongere mensen met onderliggende aandoeningen, voor hen kan het ook grote problemen opleveren.
Echter… wereldwijd gezien ligt de IFR (Infection Fatality Rate = percentage van de mensen, die besmet zijn met het virus, en er aan overlijden) ergens tussen de 0,1 en 0,25 procent. Dat betekent dus dat gemiddeld 99,83 procent van de mensen die de ziekte oplopen er niet aan overlijden. Let op: dit is gemiddeld. Voor ouderen is het percentage (veel) hoger dan voor jongeren. Bijvoorbeeld: Bij personen boven de 90 is dat cijfer groter dan 15 procent. Bij personen onder de 35 jaar is het kleiner dan 0,0025 procent (1 op 25.000 besmette personen). Bij kinderen is het percentage zelfs verwaarloosbaar. Bron: Mauricedehond.zendesk.com
En dan wordt dus de hele samenleving op slot gedaan, terwijl de grote meerderheid van de mensen geen of nauwelijks gevaar loopt. Waarom niet vooral de risicogroepen beschermen? Gek.
Inmiddels zijn er onderzoeken die aantonen dat die lockdowns per saldo nog veel meer schade toebrengen aan het welzijn en de gezondheid van – vooral de jongere – mensen dan Covid.

Censuur
Dit wordt o.a. zichtbaar in de weigering om alternatieve geluiden te laten horen in de media. Kritische wetenschappers worden gecensureerd, aangevallen en gedreigd met uitsluiting en inkomstenderving. Heel gek om te zien dat hoe meer men, ook al zijn het gerespecteerde wetenschappers, dichter bij de waarheid komt, des te groter de kans dat men gecensureerd wordt c.q. van sociale media wordt verwijderd.
Zo heeft bijvoorbeeld Dr. Robert Malone de laatste tijd veel van zich laten horen, vooral via Twitter, waaruit blijkt dat hij kritisch staat tegenover het gebruik van mRNA-vaccins. Bijzonder, want Malone is, zoals hij zelf aangeeft, uitvinder van de mRNA-techniek (hij is in ieder geval een van de grondleggers-red.) en werkte z’n hele professionele leven aan vaccins en het voorkomen van infectieziekten. Hij heeft gaandeweg tijdens de corona-pandemie vraagtekens gezet bij de vaccinatiestrategie. Hoewel mRNA een geweldige techniek is, vindt hij het gebruik ervan in deze vaccins dubieus. Ook het woord ‘vaccin’ is in dit geval twijfelachtig, want eigenlijk is het een vorm van gen-therapie. Geruststellend is dat de geïnjecteerde stof niet doordringt tot de celkern en dus geen invloed heeft op het DNA van mensen. Maar het feit dat een boodschapper (de ‘m’ van mRNA is van het Engelse messenger = boodschapper) wordt ingebracht die de lichaamscellen activeert om zelf het zgn. spike-eiwit te produceren om zodoende een (verdedigings)reactie van het immuunsysteem uit te lokken, is discutabel. Wat dat voor bij-effecten heeft in het menselijk lichaam is volgens Malone onvoldoende onderzocht en er zijn aanwijzingen – hij is over het algemeen zeer voorzichtig in zijn uitspraken – dat het (ernstige) schade kan veroorzaken. Is het niet op korte, dan wel op langere termijn.
De angst voor het gebruik van deze ‘vaccins’ en de strategie van massa-vaccinatie (zie ook artikel in Trouw, 12 dec. 2021) deelt Dr. Malone overigens met veel meer andere gerenommeerde wetenschappers, zoals bijvoorbeeld Dr. Geert Vanden Bossche, Dr. Theo Schetters, Prof. dr (em.) Pierre Capel, Dr. Peter McCullough.

Update 21 september 2023
Tijdens een hoorzitting in de senaat van South Carolina (USA) gaf Dr. Phillip Buckhaults een uiteenzetting over de mRNA-vaccins, die ook invloed hebben op het DNA.
Buckhaults is biochemicus en moleculair bioloog aan de Universiteit van South Carolina.
Hier een samenvatting van zijn betoog met Nederlandse ondertiteling: https://twitter.com/i/status/1704760804526993814

‘Laat de kinderen tot mij komen’
Deze uitspraak van de Heere Jezus kwam voorbij in een tweet waarbij het ging om kindervaccinatie. Uiteraard cynisch bedoeld, want tegenwoordig zijn er artsen die dit – bij wijze van speken – zeggen als zij kinderen uitnodigen zo’n mRNA-vaccin te nemen. Daarop heeft Dr. Malone in een korte videoboodschap gereageerd en ouders opgeroepen om hun kinderen vooral NIET te laten vaccineren. Zie video (Ned. ondertiteld). Hieronder een paar citaten:
“Mijn naam is Robert Malone en ik spreek tot u als vader, grootvader, arts en wetenschapper.
Voordat u uw kind laat injecteren– een beslissing die onomkeerbaar is – wilde ik u de wetenschappelijke feiten laten weten over dit genetische vaccin, dat is gebaseerd op de mRNA-technologie die ik heb gemaakt.

Er zijn drie hoofdzaken die ouders moeten begrijpen:
● 1: er wordt een viraal gen in de cellen van uw kinderen geïnjecteerd.
Dit gen dwingt het lichaam van uw kind om giftige spike-eiwitten te maken. Deze eiwitten veroorzaken vaak blijvende schade aan de kritieke organen van kinderen, waaronder hun hersenen en zenuwstelsel, hart en bloedvaten, inclusief bloedstolsels, hun voortplantingssysteem. En, heel belangrijk: dit vaccin kan fundamentele veranderingen in hun immuunsysteem veroorzaken.
● 2: deze nieuwe technologie is niet voldoende getest.
We hebben minimaal 5 jaar testen/onderzoek nodig voordat we de risico’s echt kunnen begrijpen. Schade en risico’s van nieuwe medicijnen komen vaak pas vele jaren later aan het licht. Vraag jezelf af of je wilt dat je eigen kind deel uitmaakt van dit meest radicale experiment in de menselijke geschiedenis.
● 3: de reden die men geeft om je kind te vaccineren is een leugen!
Uw kinderen vormen geen gevaar voor hun ouders of grootouders; het is eigenlijk het tegenovergestelde. Hun immuniteit, na het krijgen van COVID, is van cruciaal belang om uw gezin, zo niet de wereld, te redden van deze ziekte.

Tot zover Malone (zie ook Dr. Geert Vanden Bossche op blckbx.tv; hij noemde het injecteren van kinderen met dit mRNA-vaccin een doodzonde).
Het kan geen toeval zijn, dat enige tijd later het account van Malone (meer dan 500.000 volgers) zonder opgaaf van redenen door Twitter is verwijderd! Hij is nu te volgen via Telegram.

WEF
Op social media is momenteel ook veel te doen over de invloed van het World Economic Forum (WEF) op de politieke besluitvorming van overheden. Vooraanstaande politici hebben (soms nauwe) banden met het WEF. Als gevolg van WOB-aanvragen zijn documenten openbaar geworden waaruit heel duidelijk de relatie van de Nederlandse overheid, in casu politici en ambtenaren, met het WEF blijkt. De minister-president probeerde dit eerst te ontkennen en gaf vervolgens aan dat de topman van het WEF, Klaus Schwab, de debatten in het parlement nauwgezet volgt. Gek hè? 
De fractieleider van de ChristenUnie zei op Twitter desgevraagd het WEF niet te kennen, terwijl hij – gek genoeg – even later omslachtig duidelijk maakte dat het slechts een onbeduidend ‘praatclubje’ is, dat niets te betekenen heeft. Kijk op hun website weforum.org en oordeel zelf. Lees ook dit artkel: 'De tentakels van het WEF reiken tot ver in de Nederlandse staat'.

Tenslotte
Om even op de inleiding terug te komen: het lijkt niet zo, het is zo! Het wordt steeds gekker, althans in de optiek van gewone mensen zoals u en ik, met gezond verstand, een dosis nuchterheid en hoogachting voor de waarheid. En het kan niet anders of er is in 2022 wat al deze zaken betreft, nog veel te beleven! Gode zij dank dat we ons als gelovigen te midden van dit alles mogen richten op de Heere en Zijn Woord, dat licht geeft in donkere tijden. Of, om het met de woorden van David te zeggen: “De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting” (Ps. 18:3).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'