‘Jezus keert terug op aarde’

‘Jezus keert terug op aarde’

Antoinette Hertsenberg is ervan overtuigd dat Jezus terugkeert op aarde. 

De 56-jarige presentatrice van het populaire tv-programma Radar weet niet zeker of dat tijdens haar leven nog gebeurt. “Dat weet ik echt niet.”

Het zal veel mensen verbazen dat de immer achterdochtige Antoinette Hertsenberg heilig gelooft in Jezus. Ze is een zevendedagsadventist. 

‘Jezus keert terug!’
Antoinette is heilig overtuigd van het idee dat Jezus terugkeert op aarde. “Denkt u dat Jezus ooit terugkeert op aarde?”, vroeg Johnny de Mol haar onlangs in zijn talkshow. Zij antwoordde daarop zeer stellig, zonder na te denken: “Ja.”
Op de vraag van Johnny ‘of ze dat nog gaat meemaken’, reageerde Antoinette verward. Ze keek verbaasd op en was secondenlang stil. “Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet”, aldus de presentatrice.
Het is overigens een verrassing dat Antoinette in de talkshow over haar geloof wilde praten, want liever laat ze dat achterwege. “Als ik me, als bekend presentatrice met een goed leven, uitlaat over mijn geloof, stuit dat op wantrouwen.”

Wonder
Hoe kan het in vredesnaam dat zo’n sceptisch iemand als Antoinette gelooft in Jezus, vroeg De Telegraaf zich ooit af: “Als een organisatie of bedrijf de consument benadert met het verhaal ‘we hebben een man die over water loopt en alle mensen gaat redden’, dan kan ik me voorstellen dat jullie van Radar daar een kritisch onderzoek tegenaan gooien.”
Antoinette toen: “Zéker! Dat zou ik absoluut doen. Ik teken meteen in voor dat onderwerp. Maar als je accepteert dat iets een wonder is, dan accepteer je ook dat je daarvan geen wetenschappelijke verklaring kunt overleggen.” (Bron: Mediacourant.nl)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

De richteren

De betekenis van hun namen met betrekking tot Christus

De richterentijd omvat een periode van circa vierhonderdvijftig jaar waarin zich allerlei bekende en minder bekende gebeurtenissen afspeelden. Vaak zijn deze geschiedenissen een schaduwbeeld van Gods handelen met Israël. In dit boekje wordt aan sommige daarvan aandacht besteed, maar gaat het vooral om de betekenissen van de namen van de richteren. Deze namen wijzen naar de Persoon van de Heere Jezus Christus en diverse facetten van Zijn verlossingswerk met betrekking tot Israël.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De richteren'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'