‘Jezus keert terug op aarde’

‘Jezus keert terug op aarde’

Antoinette Hertsenberg is ervan overtuigd dat Jezus terugkeert op aarde. 

De 56-jarige presentatrice van het populaire tv-programma Radar weet niet zeker of dat tijdens haar leven nog gebeurt. “Dat weet ik echt niet.”

Het zal veel mensen verbazen dat de immer achterdochtige Antoinette Hertsenberg heilig gelooft in Jezus. Ze is een zevendedagsadventist. 

‘Jezus keert terug!’
Antoinette is heilig overtuigd van het idee dat Jezus terugkeert op aarde. “Denkt u dat Jezus ooit terugkeert op aarde?”, vroeg Johnny de Mol haar onlangs in zijn talkshow. Zij antwoordde daarop zeer stellig, zonder na te denken: “Ja.”
Op de vraag van Johnny ‘of ze dat nog gaat meemaken’, reageerde Antoinette verward. Ze keek verbaasd op en was secondenlang stil. “Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet”, aldus de presentatrice.
Het is overigens een verrassing dat Antoinette in de talkshow over haar geloof wilde praten, want liever laat ze dat achterwege. “Als ik me, als bekend presentatrice met een goed leven, uitlaat over mijn geloof, stuit dat op wantrouwen.”

Wonder
Hoe kan het in vredesnaam dat zo’n sceptisch iemand als Antoinette gelooft in Jezus, vroeg De Telegraaf zich ooit af: “Als een organisatie of bedrijf de consument benadert met het verhaal ‘we hebben een man die over water loopt en alle mensen gaat redden’, dan kan ik me voorstellen dat jullie van Radar daar een kritisch onderzoek tegenaan gooien.”
Antoinette toen: “Zéker! Dat zou ik absoluut doen. Ik teken meteen in voor dat onderwerp. Maar als je accepteert dat iets een wonder is, dan accepteer je ook dat je daarvan geen wetenschappelijke verklaring kunt overleggen.” (Bron: Mediacourant.nl)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'