Hydroxychloroquine effectief tegen COVID-19

Hydroxychloroquine effectief tegen COVID-19

Het antimalariamiddel hydroxychloroquine (HCQ) leidt bij COVID-19 patiënten op de verpleegafdeling tot significant betere resultaten dan tot dusver gedacht.

De kans op overplaatsing naar de IC ligt 53 procent lager dan bij patiënten die geen behandeling kregen. Dit blijkt uit landelijk retrospectief onderzoek onder 1064 patiënten. Dr. Jolanda Lammers en dr. Paul Groeneveld, onderzoekers en internist-infectiologen in het Zwolse Isala-ziekenhuis, spreken van een verrassend resultaat. 
Maar liefst veertien ziekenhuizen (van algemeen en topklinisch tot academisch en verspreid over het land) bleken bereid hun gegevens te delen. ‘Tijdens de corona-uitbraak stond elke dokter met lege handen. Juist omdat iedereen het beste wil voor deze patiëntencategorie hebben we landelijk alle medewerking gekregen’, aldus de onderzoekers.

Verboden
HCQ is het middel dat voorjaar 2020 gebruikt werd door de Brabantse huisarts Rob Elens. Er was toen ook in zijn praktijk hoge nood met coronazieken. Elens: “Om die reden ben ik op zoek gegaan naar een andere oplossing dan uitsluitend het voorschrijven van paracetamol. Dit laatste is wat ondermeer wordt geadviseerd in de richtlijnen voor de eerste lijn bij een corona-besmetting. Zo kwam ik terecht bij Dr. Zelenko en Dr. Cardillo uit de Verenigde Staten. Zij hadden goede resultaten met een combinatie van hydroxychloroquine, Azitromycine en zink. Zij zagen heel veel patiënten in een kort tijd bestek aanzienlijk verbeteren. Na overleg met mijn apotheker hebben we een lokaal protocol opgestart en zijn we hydroxychloroquine off label samen met zink-orotaat en Azitromycine gaan voorschrijven aan positief geteste corona patiënten. We hebben 10 patiënten behandeld en 10 mensen genezen binnen een week. Ik was zo enthousiast dat ik mijn ervaringen heb gedeeld op sociale media. Tot mijn stomme verbazing ben ik 2 dagen later gebeld door de inspectie, die mij vertelde dat wij moesten stoppen met dit protocol om verschillende redenen” (Bron: zelfzorgcovid19.nl). Inmiddels staat er in Nederland een boete op van € 5.000,- tot € 150.000,- voor artsen die dit middel voorschrijven, maar volgens het Ned. Huisartsen Genootchap (NHG) is dit niet officieel (!) en is vroeg-behandeling met deze medicijnen nog steeds toegestaan (Bron: zelfzorgcovid19.nl).

Censuur
Zoals eerder opgemerkt wordt er stevige censuur bedreven in de media. Alles wat niet in overeenstemming is met het overheidsnarratief wordt gecensureerd. Dat mag niet bekend worden bij het grote publiek.
Ook dit onderzoek van Lammers en Groeneveld was te lezen op de website van het Isala-ziekenhuis, maar is inmiddels van de pagina verwijderd! Het kan nog wel worden ingezien op een andere website: ijidonline.com.
Het is beschamend dat overheden zo fel zijn op middelen die bewezen positief effect hebben op de bestrijding van Covid-19. Dat geldt niet alleen voor HCQ, maar bijvoorbeeld ook voor Ivermectine. Dit middel kan wel besteld worden in het buitenland, maar wordt veelal door de douane onderschept.

‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’ 
Op medischcontact.nl verscheen een column van de christelijke huisarts Els van Veen, die een brief ontving van de Inspectie Gezondheidszorg dat er een melding was ontvangen over haar ‘uitlatingen’. Ze schrijft o.a.: “Tussen de regels door lees ik dat ik geen kritiek mag hebben op het coronabeleid van deze regering. Ik voel me machteloos en boos. Ik maak me zorgen of ik wel kan blijven werken als huisarts. Het geeft veel stress bovenop de stress die er de afgelopen 20 maanden al was. (…) Ik ben in de beeldvorming in 20 maanden tijd veranderd van een huisarts die een ‘held in de frontlinie’ was, in een huisarts die door de Inspectie voor de Volksgezondheid wordt gebruikt als afschrikwekkend voorbeeld voor andere artsen. Ik moet mijn mond houden over het coronabeleid. Ik moet uitvoeren en verder zwijgen (…) De Inspectie heeft zijn doel niet bereikt met mij. Ik zal mijn vak naar eer en geweten blijven uitoefenen. En daar hoort ook bij dat ik mij openlijk uitspreek. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.” (Bron: Medischcontact.nl). Ook roept zij kerkleiders op om in actie te komen en zich duidelijk uit te spreken (CIP.nl). In Suriname is dat namens 110 evangelische organisaties en kerken inmiddels gedaan. Zie onderstaande video.

Genezen
Ondertussen stromen de berichten binnen, waaruit blijkt dat deze middelen wel degelijk helpen om van covid-19 te genezen, vooral als ze gebruikt worden in een vroeg stadium.
De website c19ivermectin.com toont een database van maar liefst 126 studies, waarvan 82 peer reviewed (= door collega artsen/wetenschappers getoetst). Ook daaruit blijkt dat het middel positieve effecten heeft op corona.
Inmiddels zijn er al miljoenen mensen genezen met dit soort middelen. Bijvoorbeeld in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh (241 miljoen inwoners), in Japan en Mexico. In El Salvador deelt de regering een gratis COVID-gezondheidspakket uit per post: pijnstillers, zink, vitamine D en ivermectine.
Al was het maar onder het motto ‘baadt het niet, het schaadt ook niet’ zou men artsen vrij moeten laten om deze middelen voor te schrijven.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Op weg naar de eindtijd

De titel van dit boekje zegt dat we nog niet in de eindtijd leven. De wereldgeschiedenis beweegt zich echter wel in die richting. Het is mooi om te zien dat God Zijn plan door middel van Zijn Woord bekendgemaakt heeft. Meer en meer zien we dat actuele ontwikkelingen om ons heen een plek lijken te krijgen in hoe de (nabije) toekomst zal gaan verlopen. Daarom is het belangrijk om te weten wat God zegt in Zijn Woord. Hoe het ook zal gaan, we weten dat God het Begin is én het Einde. En daartussenin is Hij bij ons.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Op weg naar de eindtijd'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord (3)

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 3