‘Waarheen, waarvoor’ uit Top 10 Uitvaartmuziek

‘Waarheen, waarvoor’ uit Top 10 Uitvaartmuziek

Het nummer 'Waarheen, waarvoor' van zangeres Mieke Telkamp (1934-2016) staat niet langer in de Uitvaartmuziek Top 10. Jarenlang voerde het de lijst aan van muziek die wordt gedraaid op begrafenissen en crematies.

In de nieuwe top 10, samengesteld door uitvaartverzekeraar Monuta, staan nog steeds klassiekers als Ave Maria en Time to say goodbye.
Monuta stelde de lijst samen uit bijna 7000 nummers die in 2019 bij afscheidsdiensten zijn gedraaid. De uitvaartverzekeraar houdt dat sinds 2015 bij. 

Dit is de Top 10 van 2019:
1. Ave Maria diverse uitvoeringen
2. Time to say goodbye van Andrea Bocelli & Sarah Brightman
3. Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij
4. 'n Trein naar niemandsland van Frans Bauer
5. Afscheid nemen bestaat niet van Marco Borsato
6. En de vogels zongen diverse uitvoeringen
7. Hallelujah diverse uitvoeringen
8. We'll meet again van Vera Lynn
9. The Rose van André Rieu
10. My Way van Frank Sinatra

Monuta is niet de enige uitvaartverzekeraar die een lijst van geliefde uitvaartmuziek bijhoudt. Ook Dela doet dat – daar staat Time to say goodbye op nummer 1.
De diverse lijsten blijken overigens niet veel te verschillen.
Bron: Nos.nl

Redactie: Toch jammer dat ‘U zij de glorie, opgestane Heer’ niet bovenaan staat!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'