Europa onder het zwaard van de Islam

Europa onder het zwaard van de Islam

Europa laat zich willoos naar de islamitische slachtbank voeren. De EU zal niet meer in staat zijn het naderend onheil af te wenden en een vijandelijke overname is niet meer te voorkomen.

Dat zegt de op 20 augustus 1946 in Katowice (Polen) geboren de Duitse schrijver Henryk Broder. In zijn boek ‘Hurra, wir kapitulieren’ laat Broder zien hoeveel vrijheid Europa al heeft opgegeven in de ijdele hoop een vijandelijke overname te voorkomen. Op verschillende plaatsen in Duitsland worden de bezwaren van islamitische ouders tegen zwemonderwijs voor meisjes geëerbiedigd. De ARD zag af van de uitzending van een documentaire over de vervolging van christenen in de Arabische wereld. Broder onttrekt zich demonstratief aan de politiek correcte hang naar harmonie, en voorziet hiermee in een grote behoefte. Hij noemt Europa ‘een vrouw in de vijfde maand van haar zwangerschap die nadenkt over het gebruik van voorbehoedsmiddelen.’

Naast het feit dat zijn opmerkingen in Duitsland stormachtige bijval hebben geoogst, krijgt hij ook de meest afschuwelijke verwensingen naar zijn hoofd geslingerd vanwege zijn Joodse afkomst. Men wenst dat hij ´naar Israël vertrekt om daar afgeschoten te worden door de PA/PLO terreurbendes´.

De Franse professor in de filosofie Robert Redeker, die in een artikel op de opiniepagina van de krant Le Figaro kritiek uitte op het moslimextremisme, is met de dood bedreigd en ondergedoken. Op 19 september 2007 schreef Redeker, docent op een middelbare school, een artikel getiteld: ‘Wat moet de vrije wereld doen tegen de intimidaties van de moslimextremisten?’ Het was een vrij gematigd stuk, geschreven naar aanleiding van de ophef in de islamitische wereld over de citaten van de paus die op 12 september 2006 Paleologus citeerde die zei: “Toon me wat Mohammed aan vernieuwing heeft gebracht, en alles wat u zal vinden zijn slechte en onmenselijke dingen, zoals zijn bevel zijn religie te verspreiden door het zwaard”. Redeker wees erop dat de islam, zeker in de begintijd, voornamelijk met het zwaard is verspreid. De dag na publicatie haalde een religieus commentator van de tv-zender Al Jazeera uit naar het artikel. In Tunesië werd de editie van Le Figaro in beslag genomen en verboden wegens ‘vooroordelen en beledigingen jegens de profeet, de islam en de moslims’. Egypte volgde drie dagen later. Per e-mail en post werd Redeker met de dood bedreigd. Daarbij werden foto’s, adresgegevens en een routebeschrijving toegevoegd. Opnieuw een bewijs hoe intolerant moslims in Europa zijn. Zelf maken moslims van alle middelen gebruik die hen ter beschikking staan, om haat en geweld te prediken en hun visie dwingend aan andersdenkenden op te leggen.

Jihad

De Jihad tegen het Westen is allang begonnen, maar om de ‘vredelievende’ religie niet te irriteren doen de regeringen in Europa al jaren alsof er niets aan de hand is en heeft men daarmee de rode loper uitgelegd voor infiltratie, dreiging en dominantie van de militante islam. De uitbreiding van de islam, gebeurde bijna uitsluitend door oorlogen, moord en terreur. Landen als Syrië en Egypte die eens christelijk waren en tot de wieg van het christendom behoorden, werden veroverd en systematisch tot islamitisch gebied verklaard. Mohammeds volgelingen trokken ook Europa binnen en veroverden Spanje, Portugal en Sicilië. Toen pas kwam christelijk Europa tot de erkenning, dat alleen een verenigd christendom zich tegen het gevaar van de islam verdedigen kon. Vandaag is het islamitische gif sluipenderwijs binnengedrongen. Pas na de aanslag in Madrid is Europa ‘wakker’ geworden en is er sprake van enige activiteit. Europa dreigt het slachtoffer te worden van haar jarenlange falende beleid. Sommige regeringen proberen om politieke redenen de feiten te verdoezelen. Volgens de voormalige Britse premier Tony Blair heeft het terrorisme niets met de islam te maken. In Britse kranten en televisie wordt de islam afgespiegeld als een religie van vrede, oprechtheid, moraliteit, zelfdiscipline en gezinswaarden, die helaas een beetje besmet is door ‘enkele’ fundamentalisten.

Het is waar dat veel moslims vredelievend zijn en wetsgetrouw in de landen van het Westen waar zij wonen en niets moeten hebben van het geweld van hun extremistische broeders. Maar of het inderdaad waar is, dat ‘vrede’ de werkelijke karaktereigenschap is van de islam, valt toch ernstig te bewtijfelen. Feit is dat men de wereld onder controle wil brengen. Dat bleek nog eens duidelijk toen enige tijd geleden duizenden moslims in Londen bijeen waren om te spreken over de oprichting van een islamitische staat binnen het Verenigd Koninkrijk. Zij willen Engeland maken tot het eerste gecontroleerde moslimland in Europa. Om het zover te krijgen dient een heilige oorlog gevoerd te worden en zij die zich daartegen verzetten, wacht de dood! Volgens een rapport van de IslamOnLine, een islamitische website, zijn 14.000 van Engelands elite al bekeerd tot de islam.

Huis van islam

Volgens de islam moet de ´dar al-islam´ (huis van islam) de gehele aarde gaan omvatten, om deze in een ´dar al-salam´ ( huis van vrede) te veranderen. “Zelfs de meer liberale islamitische hervormingstheologie beschouwt ´al-tagallub´(dominantie) nog als een wezenskenmerk van de islam. Langzaam maar zeker ontwikkelt Europa zich, in de ogen van de moslims, in de goede richting. Welwillend, aldus prof. dr. Bassam Tibi, hoogleraar internationale betrekkingen in Göttingen, karakteriseerde de Londense imam Zaki Badawi Europa nog niet zo lang geleden als een deel van het huis van de islam, omdat er (veel) moslims leven. Eén van de grondbeginselen van de islam is dat liefde inhoudt: een volkomen overgave aan Allah en zijn profeet Mohammed. In die zin is de islam een godsdienst van de liefde”.

Frankrijk en Zweden

De moslims hebben al de macht overgenomen in de Noord-Franse stad Roubaix. In twee wijken in Brussel komt al géén Belgische politie meer. De orde wordt daar gehandhaafd door moslim ordetroepen. In de Zweedse stad Malmö heeft de politie openlijk toegegeven de stad niet langer onder controle te hebben vanwege de terreur van moslimimmigranten. Wat de politie hier heeft geopenbaard, is wat veel Zweedse bewoners al lang weten: "De overheid heeft de situatie niet meer onder controle in de derde stad van het land." Malmö wordt effectief overheerst door gewelddadige moslimbendes die nergens meer voor terugdeinzen. Veel van deze moslims wonen al meer dan twintig jaar in Zweden en nog spreken ze de taal niet. Ambulancepersoneel dat de door de moslims beheerste stadsdelen binnen moet, durft dat alleen nog onder escorte van de politie. Verschillende kranten in Zweden melden dat een groeiend aantal autochtonen uit Malmö wegtrekken omdat zij zich niet meer veilig voelen in hun eigen huis, in hun eigen stad. Ze voelen zich vluchteling in hun eigen land. Net als de rest van West-Europa heeft ook Zweden de deuren van het land wagenwijd opengezet voor moslim ‘vluchtelingen’ en asielzoekers. Wat er thans in Zweden gebeurt laat zien wat de rest van Europa te wachten staat.

Veroveringsstrategie

De bevolking van Europa wordt beslist niet tot de vriendenkring van de islam gerekend, maar behoort net als de joden tot hun doelwit. Het oude Westen stevent af op een gewelddadige confrontatie met haar islamitische bewoners. Islamitische geestelijken hebben al openlijk verkondigd dat invoeringen van islamitische wetten in Europa in de toekomst tot de mogelijkheden gaan behoren. De dialoog met moslims heeft geen enkele zin, zelfs niet met gematigde moslims, omdat de islam niets gemeenschappelijks kent met de joods/christelijke wortels van Europa. De islam in Europa zal als een brand om zich heen slaan als zij eenmaal voldoende macht in handen heeft gekregen. De West-Europese grote steden kennen al complete moslim vrijstaten. Overal gedragen de islamitische immigranten zich als bezetters. Hun vrijwillig isolement verraadt een veroveringstrategie volgens de beproefde methode van celvorming.

Wat veertig jaar geleden begon als een onschuldige immigratie van gastarbeiders is uitgegroeid tot actie, om de decadente westerse wereld te veranderen en de geschiedenis te verdraaien. In 1975 zei de voormalig Algerijnse president Houari Boumedienne voor de Verenigde Naties het volgende: "Miljoenen mannen en vrouwen zullen van het zuidelijk, naar het noordelijk halfrond komen. En ze zullen niet komen als vrienden, maar wel om te veroveren."

Met name de goed opgeleide jonge moslims, die de taal van Europa spreken en die extremistische opvattingen aanhangen, vormen het gevaar. De laatste jaren is er in Frankrijk een groeiende golf van agressie te zien tegen joodse scholen, begraafplaatsen en synagogen. Dit geweld kwam grotendeels van de kant van jonge moslims. Op internet verspreiden ze rapmuziek waarin jonge moslims worden opgeroepen zich aan te sluiten bij het terreurnetwerk van Osama bin Laden.In het westen van Europa wonen thans rond de 20 miljoen moslims. De werving van nieuwe leden voor de terreurcellen vinden ondermeer plaats in moskeeën, islamitische culturele centra, migranten buurten en theehuizen. Steden als Berlijn en Parijs kennen al complete islamitische ‘vrijstaten’ waar de ronselaars ongestoord hun gang kunnen gaan. Iedere cel bestaat uit 30 tot 40 leden en de trainingen vinden plaats in zogenaamde ‘vakantiekampen’ in afgelegen gebieden ergens in Europa waaronder in Bosnië, onder het mom van sociale activiteiten. Van Osama bin Laden is bekend dat hij jaren op een Bosnisch paspoort heeft gereisd. In het islamitische tijdschrift TNT schrijft El-Zayat, algemeen secretaris van het islamitisch concilie in Duitsland: "De islam heeft tot doel Duitsland te veroveren. Op dit moment wonen er ongeveer 3.5 miljoen moslims in Duitsland. Door de genade van Allah leven wij in één van de rijkste landen van deze wereld. Ik geloof dat de bondskanselier van Duitsland in het jaar 2020 een in Duitsland geboren en opgegroeide moslim is en dat wij in de constitutionele rechtbank van Duitsland een islamitische rechter hebben.”

Er worden anti-Israëlische en antiwesterse preken gehouden en antizionistische denkbeelden verspreid. Landen als Duitsland, Frankrijk, Spanje, Engeland worden overspoeld met een groot aantal islamitische netwerken opgezet door Al-Qaeda en aanverwante groepen. Overal worden strijders geronseld en gevechtscellen opgezet. Bronnen binnen de Franse geheime dienst melden dat Al-Qaeda alleen al in Frankrijk tussen de 35.000 en 45.000 ‘strijders’ heeft gerekruteerd. Zij worden getraind in het gebruik van wapens, explosieven, en in gevechtstechnieken door lokale commandanten die op haar beurt onder leiding staan van het nationale Franse commando. In Duitsland zouden 25.000 tot 30.000 terroristen operationeel zijn. De Britse geheime dienst MI-6 schat dat er in Engeland ongeveer 10.000 'slapende cellen’ aanwezig zijn. Onbekende aantallen zijn of worden opgeleid in Italië, België, Zwitserland, Zweden en Noorwegen. Via ondermeer Albanië, Kosovo en Macedonië worden de Europese cellen bevoorraad met wapens, geld en worden terroristen van valse papieren voorzien. De afkeer van de islam van het vrije Westen, de haat tegen joden en christenen, de voortdurende indoctrinatie in moskeeën, creëren nieuwe terroristen onder jonge islamieten. De politieke islam is een vijandige ´staat´ binnen Europa. De islam kan alleen bestaan in een cultuur van geestelijke overheersing en terreur. Elke islamiet weet dat hij in Europa, woont in een huis van oorlog dat eerst een huis van vrede zal zijn als de sjaria, de islamitische wetgeving, een feit is. Tot die dag moet hij zien te overleven in compromissen en in aanpassing, maar daar nimmer vrede mee hebben.

De sporen van moslimextremisten leiden o.m. naar landen als Saoedi-Arabië, Syrië, Libanon, Iran, Irak, Libië en de bijbelse gebieden Samaria, Judea en Gaza, die onder controle staan van het PA/PLO terreurregiem, waar de eigen massa wordt gehersenspoeld met ouderwetse nazi-propaganda. De Amerikaanse regering heeft de strijdkrachten opdracht gegeven noodplannen uit te werken voor het eventueel inzetten van kernwapens tegen landen die het moslimextremisme ondersteunen. Een artikel hierover verscheen in de Los Angeles Times. Deze krant baseert zich op geheime overheidsstukken. Het document, dat op 8-1-2002 naar het Congres is gestuurd, rept ook van de ontwikkeling van kleinere kernwapens voor gebruik op het slagveld. In het document zouden een Arabisch-Israëlisch conflict, een oorlog tussen China en Taiwan, tussen India en Pakistan en een aanval van Noord-Korea op diens zuiderbuur Zuid-Korea als potentiële ontwikkelingen gelden waarvoor het gebruik van kernwapens moet worden voorbereid. Bush sprak van een nucleaire ´Ring of Fire´ dat Israël zou moeten beschermen. Het is opmerkelijk dat de Arabische moslims in hun strijd tegen Israël het lied aanheffen: “Eerst strijden wij tegen de zaterdagmensen en daarna tegen de zondagmensen.”

´Christelijke Westen´

Men is inmiddels begonnen de zegevierende opmars van de islam tot het hart van de christelijke centra in het Westen te exporteren. Niet-christenen moeten niet denken dat ze de dans zullen ontspringen want voor moslims is iedereen in het Westen van christelijke huize. Nergens ter wereld is de haat en intolerantie van de islam duidelijker te zien dan in Israël. De joodse staat in hun midden wordt gezien als een dodelijke belediging van alles waarin zij geloven. Maar dat geldt inmiddels evenzeer voor de rest van de wereld. Volgens ingewijden staat de islamitische vulkaan in Europa op barsten. Duizenden ‘slapende cellen’ wachten op orders van ‘hoger hand’ om van leer te trekken tegen Europa dat dacht de dans te ontspringen.
In een toespraak op 10 april 2006 zei de Libische leider Gadhafi op de Arabische zender Al Jazeera, dat de islam binnen enkele tientallen jaren geheel Europa zal overnemen. “Wij hebben reeds 50 miljoen moslims in Europa. Er zijn duidelijke tekenen dat Allah de moslims de overwinning zal schenken over Europa- zonder zwaard, zonder geweren en zonder verovering. De 50 miljoen moslims zullen dit werelddeel in een moslimcontinent veranderen. Wanneer Turkije tot de EU wordt toegelaten, zullen er nog eens 50 miljoen bijkomen. Albanië, met een moslimmeerderheid en Bosnië, waarvan de helft van de bevolking uit moslims bestaat, kloppen ook aan de deur van Europa.” Volgens de Libische leider heeft Europa zich in een netelige situatie gemanoeuvreerd, evenals Amerika. “Zij zullen op den duur akkoord moeten gaan geheel islamitisch te worden of anders de oorlog aan de islam te verklaren.” Gadhafi benadrukte dat de lessen van Mohammed niet alleen van toepassing zijn op moslims, maar op de hele wereldbevolking. “Met Mohammeds komst zijn alle bestaande religies komen te vervallen en dienen derhalve alle wereldburgers moslim te worden”, aldus Kadhafi. Volgens hem hebben het Oude en Nieuwe Testament geen enkele waarde meer omdat ze zijn vervangen door de Koran.

Volgens sommigen laten dat de Europese leiders zich als willoze marionetten door de islam misbruiken en verkwanselen daarmee Europa. In een nieuw rapport van de Britse inlichtingendienst MI-6 staat een raming dat 200 miljoen christenen in 60 landen het gevaar lopen op georganiseerde vervolging door moslimextremisten van Al-Qaeda. Het rapport is gezonden aan de Paus en andere kerkleiders. Dit is de eerste keer dat MI-6 hierover haar zorgen uit. “Wij doen dit omdat wij geloven dat de situatie extreem gevaarlijk is” aldus een bron binnen de inlichtingendienst.

Bron: www.franklinterhorst.nl

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'