Oorlog in Israël?

Oorlog in Israël?

Staat Israël aan de vooravond van een nieuwe oorlog?

Het hoofd van Israëls inlichtingendienst, generaal-majoor Amos Yadlin, herhaalde op 24 juni zijn waarschuwing aan de Knesset dat de Joodse staat serieus rekening moet houden met een oorlog deze zomer. Yadlin zei dat Iran, Syrië, Hezbollah en Hamas allemaal samenspannen tegen Israël. Allen streven naar vernietiging van de Joodse staat.

Zomerstorm

Ook Abu Mazens (Mahmoed Abbas) PA-regiem zal zonder enige twijfel van de partij zijn. Twee terreurgroepen verbonden aan Mazens Fatah beweging hebben namelijk aangekondigd deze zomer een ´zomerstorm´ tegen de Joodse staat te zullen ontketenen. Ook bestaat de kans dat landen als Egypte, Jordanië en Saoedi-Arabië aan de strijd gaan deelnemen zodra ze zien dat een overwinning mogelijk is. Hezbollah en Hamas bezitten inmiddels alle wapens die ze nodig hebben. Noch de regering van Libanon noch de Unifiltroepen hebben iets ondernomen ter voorkoming van de wapensmokkel vanuit Syrië. De Jerusalem Post meldde op 20 juni dat buitenlanders op advies van hun regeringen Gaza beginnen te verlaten omdat, zo zegt men, er signalen zijn van een op handen zijnde oorlog.

Inmiddels heeft de terreurbeweging Hamas het PA-regiem van Abu Mazen Gaza uitgeschopt en de macht volledig overgenomen. Dat is met het nodige geweld gepaard gegaan waarbij tientallen slachtoffers zijn gevallen, waaronder vrouwen en kinderen. Als bloedhonden hebben ze elkaar uit naam Allah uit de weg geruimd. Mazens Fatah-aanhangers werden door Hamas de duinen ingejaagd en daar voor het oog van hun vrouwen en kinderen geëxecuteerd. In Gaza werden leden van Fatah halfnaakt door de straten gedreven en op een plein door hun benen geschoten. Een op de grond liggende tegenstander werd onthoofd door een regen van kogels. Aref Suleiman was opgeleid om Israëli’s te vermoorden. Zijn moslimbroeders van Hamas schoten een serie kogels in zijn lichaam. Zijn wonden worden behandeld in een Israëli’s ziekenhuis in Ashkelon, waar hij wordt verpleegd door Israëlische zusters: “Hoe ironisch, Palestijnen schoten mij neer en de Joden verzorgen mij. De Joden zijn als honing, als bloemen. Ze wassen mij en verschonen mij iedere dag. Zelfs in mijn eigen huis zou mijn eigen familie dat niet iedere dag doen”, aldus Suleiman.

strijders Hamas premier Haniyah5
De koorknaapjes van Hamas. Rechts premier Haniyah met een van zijn kleine strijdertjes.

Militaire machine

De door de CIA getrainde aanhang van Abu Mazen bleek totaal niet opgewassen tegen de door Iran getrainde Hamas. Hamas heeft het voormalige hoofdkwartier van Mazens Fatah opengesteld voor het publiek. Het gebouw blijkt jarenlang te zijn gebruikt voor het martelen en executeren van tegenstanders, waaronder leden van Hamas, door de ‘veiligheidstroepen’ die direct onder leiding stonden van Mazen. Voor meer informatie: http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,489898,00.html.

Inmiddels heeft Hamas zichzelf omgeturnd tot een machtige militaire machine waar ernstig rekening mee gehouden moet worden en waar Israël nog veel narigheid van zal ondervinden. Israël Today meldde op 22 juni dat één op de drie inwoners van Gaza over een wapen beschikt. Er zouden zich thans zo’n 400.000 wapens onder de bevolking bevinden. Twee jaar geleden koste een kogel in Gaza nog rond de vier dollar per stuk, thans is de prijs niet meer dan 35 cent, mede dankzij de gigantische wapenzendingen uit de VS. Onder de Oslo-akkoorden leverde Israël duizenden geweren aan het terreurbewind van Arafat. Deze wapens zijn later massaal gebruikt om er onschuldige Israëlische burgers mee te vermoorden. Vandaag moet Israël -dank zij de bemoeienis van de Bush-administratie- een door Iran en Syrië gesteunde terreurstaat naast zich dulden. “Bedankt Amerika voor al die wapens en voor uw genereuze financiële hulp”, zo sprak Hamasleider Mahmoud al Zahar in een interview met het Duitse blad Der Spiegel.

Hamasleider Mahmoud al Zahar

foto Hamasleider Mahmoud al ZaharDe terreurbeweging had er zelf al voor gewaarschuwd dat alle financiële hulp aan het PA-regiem van Abu Mazen, en alle door Amerika geleverde automatische wapens, in hun handen zouden vallen. De wapenzending van de Verenigde Staten was bedoeld om Force-17, Mazens persoonlijke garde extra te bewapenen in hun strijd tegen Hamas. Maar Hamas heeft de hele handel geweren, granaten, munitie en zelfs voertuigen onderschept en in beslag genomen. Volgens WorldNetDaily gaat het om in totaal 18.000 automatische wapens, 7000 geleverd in januari, 8000 in februari en 3000 later dit voorjaar. Hamas paradeerde met de wapens door de straten van Gaza om ze aan het publiek te tonen. Diverse leden van Force-17 zijn eveneens lid van de zeer moorddadige Al Aksa Martelaren Brigades. Deze groep is verantwoordelijk voor diverse zelfmoordaanslagen in Israël. In juni 2006 benoemde de ‘gematigde’ PA-leider Abu Mazen Mahmoud Damra, leider van de Brigades tot commandant van Force-17, terwijl deze schurk op Israëls lijst stond van meest gezochte terroristen. Israëls premier Olmert heeft zich in april van dit jaar geconformeerd aan het Dayton-plan. Dit plan voorziet er in dat de Amerikanen -met steun van Israël- wapens en training verstrekken aan Mazens privé Fatah-militie om deze terreurgroep van 3500 manschappen uit te breiden naar ca. 6000. Mazen bood in ruil aan "scherper toe te zien op de wapensmokkel en terroristische aanslagen". Daar is zoals gebruikelijk helemaal niets van terechtgekomen. De voormalige Amerikaanse president Bill Clinton dwong in september 1993 Yitzhak Rabin de handen te schudden van de aartsterrorist Yasser Arafat, die vervolgens een spoor van terreur ontketende.

Roadmap

Meer en meer Israëlische commentatoren geven toe dat de ontruiming van Gaza in de zomer van 2005 een enorme blunder is geweest en een open uitnodiging aan de islamitische terreurbendes om een complete terreurstaat op te richten. Er bestaat geen politieke oplossing in het conflict tussen Israël en het PA-regiem. Arafat sprak regelmatig over vrede en zond tegelijkertijd zijn strijders naar Israël om onschuldige Israëlische burgers te vermoorden. Alle vredesplannen zijn mislukt omdat de PA-doodscultuur geen vrede met Israël wil. Israël is door de jaren geconfronteerd met een groot aantal plannen waaronder, het Rogers Plan, het Vance plan, het Reagen Plan, het Clinton Plan, het Mitchell Plan, het Tenet Plan, het Saoedi Plan, het Bush Plan en de Roadmap van het Kwartet van Vier: Rusland, Europa, de VS en de VN. Allemaal plannen waarin van Israël wordt geëist dat het delen van haar thuisland opgeeft ten gunste van een ‘Palestijnse’ staat. Plannen die alleen maar hebben geleid tot meer geweld van ‘Palestijnse’ zijde omdat ze de wereld aan hun kant weten. Het zijn bittere vijanden van het joodse volk en zullen nooit instemmen met een definitieve vredesregeling. De Roadmap is niets anders dan een enkele reis naar rampspoed gebleken. Van de reeks Palestijnse bestuurshervormingen die de Routekaart eist is nooit iets terechtgekomen en er is nooit een begin gemaakt met het ontwapenen van de vele terreurbendes. De met veel kabaal gelanceerde Roadmap is nooit meer geweest dan een onzinnig stuk papier wat vanaf de lancering door diverse deskundigen reeds was voorspeld. Alle vredesplannen zijn stuk gelopen op onwil van het PA-regiem. Alle handreikingen van Israël hebben nooit iets positiefs opgeleverd. Zelfs de ontruiming van hun eigen bijbelse thuisland Gaza leverde alleen maar meer terreur op en raketbeschietingen. Het vredesproces heeft zich alleen maar afgespeeld in de hoofden van dromers en fantasten die zich vandaag wereldleiders noemen en de Israël hatende door de moslimwereld gegijzelde VN-kliek.
Vele miljoenen dollars, bestemd voor Mazen, zijn in de zakken van Hamas verdwenen. Maar Mazen hoeft niet meer te wanhopen, want de geldstroom in zijn richting komt inmiddels aardig op gang. Amerika en Europa sturen geld en Israël maakt een paar honderd miljoen over aan achtergehouden belastinggelden. Dat geld heeft Mazen ook nodig want hij moet er de grootste politiemacht per hoofd van de bevolking op aarde, mee onderhouden. Het is nodig voor het opleiden van zelfmoordterroristen om onschuldige Israëlische burgers op te blazen, en het is nodig voor de productie en uitzending van dagelijkse haatprogramma’s op de PA-tv. In mei toonde de PA-tv een kinderfiguurtje dat sterk leek op Mickey Mouse die in een kinderprogramma opriep tot strijd tegen de joodse bezetters van Palestina. Dankzij de nieuwe gulle giften kunnen meerdere van dergelijke haatfilms worden geproduceerd en kunnen de corrupte ambtenaren hun buitenlandse bankrekeningen weer wat verder aanvullen. Ook de dure villa’s kosten veel geld en de dikke Mercedessen rijden niet op water. De wereldleiders noemen Mazen ‘gematigd’ maar in werkelijkheid siddert de jodenhaat door zijn aderen. Hij is als maatje van Arafat jarenlang betrokken geweest bij de terreur tegen Israël. De onder Mazens leiding staande PA-tv trakteerde haar kijkers onlangs op een lofzang aan het adres van wijlen Saddam Hoessein en aartsterrorist Arafat. Posters met daarop de afbeeldingen van de beide slachters en de slogan ´Wij houden van deze mensen´ zijn massaal verspreid. Wat waren ze blij en trots op Saddam toen hij 39 Scud-raketten op Tell Aviv afvuurde.
De moordpartijen in Gaza en de beestachtige aanslagen die dagelijks in Irak gepleegd worden door Mohammeds volgelingen, laten het karakter van de islam zien. Het is voor Israël een vijand die geen regels kent, geen moraal en geen geweten. Het zijn bloeddorstige moordenaars die hun kinderen praktisch vanaf de geboorte leren dat het vermoorden van Joden en Christenen Allah zeer welgevallig is. Jezelf opblazen tussen onschuldige burgers is het hoogst haalbare. Al je vrienden en familie zullen dansen en zingen en in de straat snoepjes uitdelen als uiting van blijdschap over het aantal slachtoffers dat gemaakt is. Israël vecht niet tegen zomaar een vijand, maar tegen de duivel zelf .

Land der Filistijnen

Volgens Mahmoud Al-Zahar is de positie van Hamas thans de bevrijding van Palestina, heel Palestina. Wij hebben twee belangrijke principes: de ene is gestoeld op de Koran, de andere op een profetie, aldus Zahar. De Koran: de goddelijke belofte die gemaakt is dat wij de bezegende Al-Aqsa moskee zullen bevrijden. En het profetische principe is de boodschap van de profeet Mohammed dat de islam elk huis zal binnengaan en zich over de hele wereld zal verspreiden. Volgens Nizar Riyan, een leider van Hamas in Gaza, moeten de Joden worden bestreden totdat de laatste Palestina heeft verlaten: “Israël moet van de wereldkaart worden verwijderd om plaats te maken voor een Palestijnse staat. Het is tijd dat Palestina in onze handen terugkeert”. Riyan en zovelen met hem fantaseren maar wat, want er bestaan talloze bewijzen dat er nooit een staat Palestina is geweest. Zie bijvoorbeeld de (engelstalige) video ´What really hapened´ (http://terrorismawareness.org/what-really-happened/)
De Britse krant The Sunday Times meldde op 17 juni dat de nieuwe Israëlische minister van Defensie, voormalig premier Ehud Barak, een aanval op Gaza voorbereidt om Hamas te vernietigen. Barak zou daar maar liefst 20.000 Israëlische militairen voor willen inzetten.

Volgens een bron uit de omgeving van Barak zal Israël geen agressief ´Hamastan´ aan zijn grenzen dulden. Dat er een aanval op Gaza zal komen, is zeker. Maar of dat al spoedig zal gebeuren is de vraag. In ieder geval is de Bijbel daar niet onduidelijk over. Er zal een verschrikkelijk oordeel komen over Gaza, in de bijbelse eindtijdprofetieën (Filistea) genoemd. Er zal een oordeel komen over dit volk omdat God het land Kanaän niet voor de Palestijnen bestemd heeft. De bewoners worden door God als afgodendienaren gekenschetst die jegens Israël een eeuwige onverzoenlijke haat koesteren. Het huidige Gaza is het oude Filistijnse gebied en zij die daar nu wonen, koesteren dezelfde haat tegen de Joden, als de Filistijnen vroeger deden.

Yasser Arafat sprak ook steeds over zijn Filistijnse volk en heeft daarmee het al lang uitgestorven volk van de Filistijnen, weer geprobeerd tot leven te wekken. Maar voor de beweringen van Arafat bestaat geen enkel historisch bewijs omdat de aloude Filistijnen al meer dan 2500 jaar volledig van de aardbodem verdwenen zijn. Bovendien zouden in dit geval de huidige ‘Palestijnen’ geen Arabieren zijn. De Bijbel maakt duidelijk dat ze van het eiland Kafthor afkomstig zijn. Kafthor is de Hebreeuwse naam voor Kreta. In Ezechiël 25:16 worden ze het volk der Keretieten genoemd. De profeet Zacharia maakt duidelijk dat we hier te maken hebben met een ‘bastaardvolk’ (Zach. 9:6). Het gaat om een ‘volk’ dat zich pas sinds 1964 Palestijnen noemen. Tot de oprichting van de joodse staat op 14 mei 1948 werden alle inwoners van dat gebied Palestijnen genoemd. Er leefden christelijke Palestijnen, joodse Palestijnen, moslim Palestijnen, etc. Allen droegen de ´P´ van Palestijnen in hun paspoort. Nadien werden alle inwoners van de staat Israël Israëli’s genoemd. Buiten Israël bleven de inwoners Palestijnen heten. De terreurbeweging PLO heeft de naam ‘Palestijnen’ onterecht naar zich toe getrokken, en sindsdien gesuggereerd, dat ze al duizenden jaren als volk bestaan in dat gebied. Doch helaas voor de leugenaars, wijzen de volkstellingen in dat gebied in 1931 uit, dat de geboorteplaatsen van de toen aanwezige moslims waren: Albanië, Algerije, Australië, Midden-Amerika, Cyprus, Egypte, Frankrijk, Griekenland, India, Irak, Marokko, Palestina, Iran, Zuid-Amerika, Spanje, Syrië, Transjordanië, Tripoli, Tunis, Turkije, Engeland, Noord-Amerika, Rusland, Jemen, enz. Dat schrijft Joan Peters in haar boek, From Time Immemorial (New York, Harper & Row, 1984, pag. 227). Allemaal import dus, afgezien van de paar moslims, die daar als rondzwervende bedouinen aanwezig waren. In de Tweede Wereldoorlog was er zelfs een speciale ‘Palestijnse’ brigade, die uit joden bestond en meevocht tegen de Duitsers.

Eindtijd

Het feit dat de Bijbel hen bastaards noemt, betekent dat de Filistijnen van de eindtijd een verdeeld volk zijn zonder zuivere identiteit. Hun oorsprong ligt inderdaad zoals aangegeven in de verschillende landen. Zoals God in het verleden Zijn oordeel over de Filistijnen heeft laten gaan, zo zullen de Filistijnen van de eindtijd opnieuw in het oordeel van God terechtkomen. Terwijl de wereld aan de kant van de namaak-Filistijnen staat, zo staat God lijnrecht tegenover hen. In Obadja staat in vers 19, dat het huis van Jakob in de eindtijd o.a. de laagte, het land der Filistijnen, in bezit zal nemen. De profeet Zefanja is er heel duidelijk over hoe het met de ‘Filistijnen’ zal aflopen (Zef. 2:4-7). En ook de profeet Amos laat daar geen twijfel over bestaan (Amos 1:7-8).
God heeft er geen enkele twijfel over laten bestaan van wie het land Kanaän zou zijn. Vandaar dat de Heilige Israëls tegen Kanaän zegt: “land der Filistijnen”. De kust zal ten deel vallen aan het overblijfsel van het huis van Juda. De hele geschiedenis door blijkt er niets veranderd in de aard en in de identiteit van Israëls vijanden en daarom zullen ook in de eindtijd de volken die in opstand komen tegen Israël geoordeeld worden. Het is een ingewortelde haat. Hun vijandschap komt uit hun hart. Dat is precies wat de ‘Palestijnen’ en de hele Arabische wereld vandaag laten zien.
Ezechiël 25:17 zegt: “Ik zal geduchte wraak aan hen oefenen met grimmige straffen. En zij zullen weten, dat Ik de HERE ben, wanneer Ik mijn wraak over hen breng.” Het is duidelijk dat deze profetie van Ezechiël nog niet is vervuld. Ezechiël spreekt over wraakzuchtig handelen en bitter leedvermaak. Daarvoor is in deze tijd van genade geen plaats; in de eindtijd echter zullen deze woorden dramatisch werkelijkheid worden.

Bronnen: Israel Today Headline News 13 februari en 24 juni 2007.Guysen Israel News, 19 maart 2007.Jerusalem Newswire, 17 en 21 juni 2007.Arutz Sheva News, 21 mei en 15 juni 2007.Emet News Service, 17 juni 2007.Unity Coalition for Israel, 15 juni 2007.Cutting Edge Weekly Newsletter, 23 juni 2007. Unity Coalition for Israel, 21 mei 2007.
www.franklinterhorst.nl

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'