25 jaar MAF Nederland

25 jaar MAF Nederland

Zitten we nog op de juiste plekken, daar waar we echt nodig zijn? Zijn we niet bezig een lijnvlucht te worden en missen we daarmee niet ons doel? Actuele vragen die de MAF in Nederland, maar ook op internationaal niveau, bezig houden. "Zonder MAF is er, in minder toegankelijke gebieden, geen hulpverlening mogelijk!", zegt drs. Adri van Geffen, sinds 1 november 2002 directeur van MAF Nederland.

Bij artikel "25 jaar MAF Nederland" 2...De MAF. Eén van de vele evangeliserende hulporganisaties? “Zeker niet, al dragen wij indirect ons steentje bij!”, zegt Van Geffen. “De MAF is vooral technisch gericht bezig en werkt voornamelijk met piloten, technici en i.t.’ers. Ik heb echter wel eens gehoord van piloten die hun wachttijd gebruiken voor evangelisatie. Met zelf geïmproviseerde flanelborden proberen zij kinderen te vertellen wie Jezus is.”

Unieke organisatie

Als non-profit luchtvaartmaatschappij is het bereiken van mensen in moeilijk toegankelijke gebieden het hoofddoel. Zo zorgt de MAF voor betrouwbaar luchtvervoer, radio- en E-mail communicatie en logistieke diensten. Dit ten behoeve van zendingsorganisaties, plaatselijke kerken en (ontwikkelings)hulporganisaties. De MAF is dus vooral ondersteunend actief en niet uitvoerend. Van Geffen: “Dàt maakt de MAF zo uniek: we bestaan niet voor onszelf, maar om het anderen mogelijk te maken hun werk te doen. Daaraan ontlenen wij dan ook ons bestaansrecht.”

Ontstaan

Bij artikel "25 jaar MAF Nederland" -...

De MAF (Mission Aviation Fellowship) wereldwijd is ruim 50 jaar geleden opgericht. In Nederland is de MAF in 1978 ontstaan. “De laatste tien jaar mag de MAF zich echt een professionele organisatie noemen!”, aldus Van Geffen.

1978 – 2003

Dit jaar bestaat de MAF 25 jaar. Reden voor een feestje? Van Geffen: “Het geeft een dubbel gevoel. Aan de ene kant is er geen reden tot feest, omdat we nog steeds nodig zijn. Aan de andere kant willen we het ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het mag een reden voor dankbaarheid zijn, omdat we al 25 jaar dit werk mogen verrichten.”

Tot aan het uiterste der aarde…

Bij artikel "25 jaar MAF Nederland" 3...

Handelingen 1:8: ‘Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zowel te Jeruzalem, als in Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde.’ “Een tekst die ik erg goed vind passen bij de MAF!”, zegt van Geffen. “De nadruk ligt bij de MAF op het laatste gedeelte: …tot aan het uiterste der aarde…

Gevleugelde bezieling

Iedere zeven minuten stijgt er ergens ter wereld een MAF-vliegtuig op. Iedere zeven minuten een vlucht met het doel om anderen in spirituele of lichamelijke nood te helpen. "Dat is best bijzonder", zeggen Jeroen en Karin Knevel. Zij kozen voor een uitzending door de MAF en zijn nu werkzaam in N'Djamena, Tsjaad. Een keuze met verstrekkende gevolgen…

De missie van Jeroen en Karin Knevel

Bij artikel "Gevleugelde bezieling" 2...

"We hebben altijd al interesse gehad in ontwikkelingswerk", zegt Jeroen. "Nadat we een bewuste keuze hadden gemaakt voor een leven met God kwam ook het zendingsaspect om de hoek kijken." Jeroen en Karin besloten zich te gaan oriënteren in de verschillende zendingsorganisaties die Nederland rijk is. Verschillende organisaties passeerden de revue en na een zoektocht van anderhalf jaar kozen wij voor uitzending door MAF.

Waarom de MAF?

Voor wie snel op het 'veld' aan de slag wil lijkt MAF, in tegenstelling tot andere organisaties, geen logische keuze: uitzending door MAF kost veel geld en de voorbereidingen vragen veel tijd. Jeroen: "We beseften wat een opgave dit was en waren hier in de eerste instantie van geschrokken. We waren in die tijd net getrouwd. Ik had een gewone baan als monteur bij een machinefabriek en Karin werkte bij Youth for Christ in Driebergen." Toch voelden Jeroen en Karin zich aangetrokken tot MAF: "MAF kwam regelmatig en soms ook onder bijzondere omstandigheden onder onze aandacht. Nu zijn we beiden heel nuchter en zeggen ook niet snel "o, dit of dat komt van God", maar toen we in mei 1989 kozen voor MAF wisten we dat het de juiste beslissing was. Er lag nog een lange weg voor ons, maar één ding wisten we zeker: God heeft ons in dit besluit geleid."

Geen gemakkelijke tijd…

Bij artikel "Gevleugelde bezieling" 1...

Een periode van voorbereidingen breekt aan: binnen twee jaar haalde Jeroen zijn Nederlandse privé brevet (A1) en begon vervolgens een studie voor het commerciële brevet. "Geen gemakkelijke tijd", aldus Jeroen. "In de weekenden vliegen, twee tot drie avonden in de week naar school met daarnaast een dagelijkse baan en een gezin, dat toentertijd (1992) was uitgebreid met twee kinderen. Daar kwam nog bij dat ik voor m'n werk regelmatig zo'n twee weken op reis was naar 'verre streken'. Gelukkig heb ik een schitterende vrouw, die in alles achter mij stond, anders was het nooit gelukt…", zegt Jeroen.
In 1996 en 1997 vertrok het gezin Knevel, nu totaal drie kinderen rijk, naar All Nations in Engeland: dit is een Bijbelschool die speciaal gericht is op mensen die uitgezonden worden naar het zendingsveld.
Terugkijkend op hun voorbereidende periode ervaren Jeroen en Karin dit als een periode waarin zij veel hebben geleerd.

Uitgezonden

December 1998, eindelijk was het zover: "We werden uitgezonden naar Tanzania. Daar ben ik de eerste twee jaar werkzaam geweest als piloot, later aangevuld met customer services. Een leuke combinatie waarin ik een hoop visie en creativiteit in kwijt kon." In Tanzania heeft de familie Knevel drie en een half jaar gewerkt. Een tijd waar zij nog met goede herinneringen aan terugdenken. In augustus 2002 vertrok het gezin echter naar N'Djamena, Tsjaad, waar Jeroen als piloot en Programme Manager aan de slag ging.

(Over)leven in Tsjaad

Bij artikel "Gevleugelde bezieling" 3...

Tsjaad, een sterk Islamitisch land. Al kennen de inwoners van Tsjaad de overeenkomst met christenen dat ook zij een relatie met God zoeken, Jezus Christus komt daar niet in voor. "Zendingsgezinnen proberen hier op een tactische manier contact te maken met de lokale bevolking, door bijvoorbeeld vertaalwerk of medische verzorging, en zo iets van Gods liefde op hen over te dragen." Jeroen benadrukt de rol van de MAF in dit geheel: "Voor velen is MAF het enige vervoersmiddel naar een grotere plaats. Goede piloten zijn dan ook een vereiste. Niet alleen vanwege de vliegomstandigheden, zoals korte landingsbanen en weinig of geen weersinformatie, maar ook vanwege de cultuur en leefomstandigheden waarin gewerkt moet worden. Tsjaad is geen gemakkelijk land en het vraagt een bepaald type karakter om hier met je gezin te kunnen overleven. Vliegen is op een bepaalde manier toch een beetje een hightech gebeuren. Om je hightech in een ontwikkelingsland op niveau te houden is niet altijd makkelijk."

Internet

Jeroen en Karin zijn meer gebruik gaan maken van het internet: "Zoeken op het net naar de goedkoopste vliegopties, maar bovenal om e-mail te kunnen versturen, maakt internet voor ons een belangrijk en haast onmisbaar medium. Internet is voor ons het contact met het thuisfront."

"Wij zijn vervoersmiddelen van het Evangelie", zeggen Jeroen en Karin dankbaar. ”God gebruikt ons. Niet alleen omdat Hij ons kan gebruiken, maar ook omdat Hij weet wat wij nodig hebben. Hij weet wat wij nog mogen en kunnen leren om meer te groeien naar de persoonlijkheid zoals Hij ons bedoeld heeft. Ieder mens heeft zijn verlangens, behoeftes en dromen die hij mag delen met God. Hij mag er naar streven om die dromen waar te maken. God is niet star. God is niet onvermurwbaar. God wil samen met ons werken aan Zijn Koninkrijk. Dat kan hier, dat kan in Nederland, dat kan waar dan ook.”

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'