25 jaar MAF Nederland

25 jaar MAF Nederland

Zitten we nog op de juiste plekken, daar waar we echt nodig zijn? Zijn we niet bezig een lijnvlucht te worden en missen we daarmee niet ons doel? Actuele vragen die de MAF in Nederland, maar ook op internationaal niveau, bezig houden. "Zonder MAF is er, in minder toegankelijke gebieden, geen hulpverlening mogelijk!", zegt drs. Adri van Geffen, sinds 1 november 2002 directeur van MAF Nederland.

Bij artikel "25 jaar MAF Nederland" 2...De MAF. Eén van de vele evangeliserende hulporganisaties? “Zeker niet, al dragen wij indirect ons steentje bij!”, zegt Van Geffen. “De MAF is vooral technisch gericht bezig en werkt voornamelijk met piloten, technici en i.t.’ers. Ik heb echter wel eens gehoord van piloten die hun wachttijd gebruiken voor evangelisatie. Met zelf geïmproviseerde flanelborden proberen zij kinderen te vertellen wie Jezus is.”

Unieke organisatie

Als non-profit luchtvaartmaatschappij is het bereiken van mensen in moeilijk toegankelijke gebieden het hoofddoel. Zo zorgt de MAF voor betrouwbaar luchtvervoer, radio- en E-mail communicatie en logistieke diensten. Dit ten behoeve van zendingsorganisaties, plaatselijke kerken en (ontwikkelings)hulporganisaties. De MAF is dus vooral ondersteunend actief en niet uitvoerend. Van Geffen: “Dàt maakt de MAF zo uniek: we bestaan niet voor onszelf, maar om het anderen mogelijk te maken hun werk te doen. Daaraan ontlenen wij dan ook ons bestaansrecht.”

Ontstaan

Bij artikel "25 jaar MAF Nederland" -...

De MAF (Mission Aviation Fellowship) wereldwijd is ruim 50 jaar geleden opgericht. In Nederland is de MAF in 1978 ontstaan. “De laatste tien jaar mag de MAF zich echt een professionele organisatie noemen!”, aldus Van Geffen.

1978 – 2003

Dit jaar bestaat de MAF 25 jaar. Reden voor een feestje? Van Geffen: “Het geeft een dubbel gevoel. Aan de ene kant is er geen reden tot feest, omdat we nog steeds nodig zijn. Aan de andere kant willen we het ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het mag een reden voor dankbaarheid zijn, omdat we al 25 jaar dit werk mogen verrichten.”

Tot aan het uiterste der aarde…

Bij artikel "25 jaar MAF Nederland" 3...

Handelingen 1:8: ‘Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zowel te Jeruzalem, als in Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde.’ “Een tekst die ik erg goed vind passen bij de MAF!”, zegt van Geffen. “De nadruk ligt bij de MAF op het laatste gedeelte: …tot aan het uiterste der aarde…

Gevleugelde bezieling

Iedere zeven minuten stijgt er ergens ter wereld een MAF-vliegtuig op. Iedere zeven minuten een vlucht met het doel om anderen in spirituele of lichamelijke nood te helpen. "Dat is best bijzonder", zeggen Jeroen en Karin Knevel. Zij kozen voor een uitzending door de MAF en zijn nu werkzaam in N'Djamena, Tsjaad. Een keuze met verstrekkende gevolgen…

De missie van Jeroen en Karin Knevel

Bij artikel "Gevleugelde bezieling" 2...

"We hebben altijd al interesse gehad in ontwikkelingswerk", zegt Jeroen. "Nadat we een bewuste keuze hadden gemaakt voor een leven met God kwam ook het zendingsaspect om de hoek kijken." Jeroen en Karin besloten zich te gaan oriënteren in de verschillende zendingsorganisaties die Nederland rijk is. Verschillende organisaties passeerden de revue en na een zoektocht van anderhalf jaar kozen wij voor uitzending door MAF.

Waarom de MAF?

Voor wie snel op het 'veld' aan de slag wil lijkt MAF, in tegenstelling tot andere organisaties, geen logische keuze: uitzending door MAF kost veel geld en de voorbereidingen vragen veel tijd. Jeroen: "We beseften wat een opgave dit was en waren hier in de eerste instantie van geschrokken. We waren in die tijd net getrouwd. Ik had een gewone baan als monteur bij een machinefabriek en Karin werkte bij Youth for Christ in Driebergen." Toch voelden Jeroen en Karin zich aangetrokken tot MAF: "MAF kwam regelmatig en soms ook onder bijzondere omstandigheden onder onze aandacht. Nu zijn we beiden heel nuchter en zeggen ook niet snel "o, dit of dat komt van God", maar toen we in mei 1989 kozen voor MAF wisten we dat het de juiste beslissing was. Er lag nog een lange weg voor ons, maar één ding wisten we zeker: God heeft ons in dit besluit geleid."

Geen gemakkelijke tijd…

Bij artikel "Gevleugelde bezieling" 1...

Een periode van voorbereidingen breekt aan: binnen twee jaar haalde Jeroen zijn Nederlandse privé brevet (A1) en begon vervolgens een studie voor het commerciële brevet. "Geen gemakkelijke tijd", aldus Jeroen. "In de weekenden vliegen, twee tot drie avonden in de week naar school met daarnaast een dagelijkse baan en een gezin, dat toentertijd (1992) was uitgebreid met twee kinderen. Daar kwam nog bij dat ik voor m'n werk regelmatig zo'n twee weken op reis was naar 'verre streken'. Gelukkig heb ik een schitterende vrouw, die in alles achter mij stond, anders was het nooit gelukt…", zegt Jeroen.
In 1996 en 1997 vertrok het gezin Knevel, nu totaal drie kinderen rijk, naar All Nations in Engeland: dit is een Bijbelschool die speciaal gericht is op mensen die uitgezonden worden naar het zendingsveld.
Terugkijkend op hun voorbereidende periode ervaren Jeroen en Karin dit als een periode waarin zij veel hebben geleerd.

Uitgezonden

December 1998, eindelijk was het zover: "We werden uitgezonden naar Tanzania. Daar ben ik de eerste twee jaar werkzaam geweest als piloot, later aangevuld met customer services. Een leuke combinatie waarin ik een hoop visie en creativiteit in kwijt kon." In Tanzania heeft de familie Knevel drie en een half jaar gewerkt. Een tijd waar zij nog met goede herinneringen aan terugdenken. In augustus 2002 vertrok het gezin echter naar N'Djamena, Tsjaad, waar Jeroen als piloot en Programme Manager aan de slag ging.

(Over)leven in Tsjaad

Bij artikel "Gevleugelde bezieling" 3...

Tsjaad, een sterk Islamitisch land. Al kennen de inwoners van Tsjaad de overeenkomst met christenen dat ook zij een relatie met God zoeken, Jezus Christus komt daar niet in voor. "Zendingsgezinnen proberen hier op een tactische manier contact te maken met de lokale bevolking, door bijvoorbeeld vertaalwerk of medische verzorging, en zo iets van Gods liefde op hen over te dragen." Jeroen benadrukt de rol van de MAF in dit geheel: "Voor velen is MAF het enige vervoersmiddel naar een grotere plaats. Goede piloten zijn dan ook een vereiste. Niet alleen vanwege de vliegomstandigheden, zoals korte landingsbanen en weinig of geen weersinformatie, maar ook vanwege de cultuur en leefomstandigheden waarin gewerkt moet worden. Tsjaad is geen gemakkelijk land en het vraagt een bepaald type karakter om hier met je gezin te kunnen overleven. Vliegen is op een bepaalde manier toch een beetje een hightech gebeuren. Om je hightech in een ontwikkelingsland op niveau te houden is niet altijd makkelijk."

Internet

Jeroen en Karin zijn meer gebruik gaan maken van het internet: "Zoeken op het net naar de goedkoopste vliegopties, maar bovenal om e-mail te kunnen versturen, maakt internet voor ons een belangrijk en haast onmisbaar medium. Internet is voor ons het contact met het thuisfront."

"Wij zijn vervoersmiddelen van het Evangelie", zeggen Jeroen en Karin dankbaar. ”God gebruikt ons. Niet alleen omdat Hij ons kan gebruiken, maar ook omdat Hij weet wat wij nodig hebben. Hij weet wat wij nog mogen en kunnen leren om meer te groeien naar de persoonlijkheid zoals Hij ons bedoeld heeft. Ieder mens heeft zijn verlangens, behoeftes en dromen die hij mag delen met God. Hij mag er naar streven om die dromen waar te maken. God is niet star. God is niet onvermurwbaar. God wil samen met ons werken aan Zijn Koninkrijk. Dat kan hier, dat kan in Nederland, dat kan waar dan ook.”

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'