25 jaar MAF Nederland

25 jaar MAF Nederland

Zitten we nog op de juiste plekken, daar waar we echt nodig zijn? Zijn we niet bezig een lijnvlucht te worden en missen we daarmee niet ons doel? Actuele vragen die de MAF in Nederland, maar ook op internationaal niveau, bezig houden. "Zonder MAF is er, in minder toegankelijke gebieden, geen hulpverlening mogelijk!", zegt drs. Adri van Geffen, sinds 1 november 2002 directeur van MAF Nederland.

Bij artikel "25 jaar MAF Nederland" 2...De MAF. Eén van de vele evangeliserende hulporganisaties? “Zeker niet, al dragen wij indirect ons steentje bij!”, zegt Van Geffen. “De MAF is vooral technisch gericht bezig en werkt voornamelijk met piloten, technici en i.t.’ers. Ik heb echter wel eens gehoord van piloten die hun wachttijd gebruiken voor evangelisatie. Met zelf geïmproviseerde flanelborden proberen zij kinderen te vertellen wie Jezus is.”

Unieke organisatie

Als non-profit luchtvaartmaatschappij is het bereiken van mensen in moeilijk toegankelijke gebieden het hoofddoel. Zo zorgt de MAF voor betrouwbaar luchtvervoer, radio- en E-mail communicatie en logistieke diensten. Dit ten behoeve van zendingsorganisaties, plaatselijke kerken en (ontwikkelings)hulporganisaties. De MAF is dus vooral ondersteunend actief en niet uitvoerend. Van Geffen: “Dàt maakt de MAF zo uniek: we bestaan niet voor onszelf, maar om het anderen mogelijk te maken hun werk te doen. Daaraan ontlenen wij dan ook ons bestaansrecht.”

Ontstaan

Bij artikel "25 jaar MAF Nederland" -...

De MAF (Mission Aviation Fellowship) wereldwijd is ruim 50 jaar geleden opgericht. In Nederland is de MAF in 1978 ontstaan. “De laatste tien jaar mag de MAF zich echt een professionele organisatie noemen!”, aldus Van Geffen.

1978 – 2003

Dit jaar bestaat de MAF 25 jaar. Reden voor een feestje? Van Geffen: “Het geeft een dubbel gevoel. Aan de ene kant is er geen reden tot feest, omdat we nog steeds nodig zijn. Aan de andere kant willen we het ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het mag een reden voor dankbaarheid zijn, omdat we al 25 jaar dit werk mogen verrichten.”

Tot aan het uiterste der aarde…

Bij artikel "25 jaar MAF Nederland" 3...

Handelingen 1:8: ‘Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zowel te Jeruzalem, als in Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde.’ “Een tekst die ik erg goed vind passen bij de MAF!”, zegt van Geffen. “De nadruk ligt bij de MAF op het laatste gedeelte: …tot aan het uiterste der aarde…

Gevleugelde bezieling

Iedere zeven minuten stijgt er ergens ter wereld een MAF-vliegtuig op. Iedere zeven minuten een vlucht met het doel om anderen in spirituele of lichamelijke nood te helpen. "Dat is best bijzonder", zeggen Jeroen en Karin Knevel. Zij kozen voor een uitzending door de MAF en zijn nu werkzaam in N'Djamena, Tsjaad. Een keuze met verstrekkende gevolgen…

De missie van Jeroen en Karin Knevel

Bij artikel "Gevleugelde bezieling" 2...

"We hebben altijd al interesse gehad in ontwikkelingswerk", zegt Jeroen. "Nadat we een bewuste keuze hadden gemaakt voor een leven met God kwam ook het zendingsaspect om de hoek kijken." Jeroen en Karin besloten zich te gaan oriënteren in de verschillende zendingsorganisaties die Nederland rijk is. Verschillende organisaties passeerden de revue en na een zoektocht van anderhalf jaar kozen wij voor uitzending door MAF.

Waarom de MAF?

Voor wie snel op het 'veld' aan de slag wil lijkt MAF, in tegenstelling tot andere organisaties, geen logische keuze: uitzending door MAF kost veel geld en de voorbereidingen vragen veel tijd. Jeroen: "We beseften wat een opgave dit was en waren hier in de eerste instantie van geschrokken. We waren in die tijd net getrouwd. Ik had een gewone baan als monteur bij een machinefabriek en Karin werkte bij Youth for Christ in Driebergen." Toch voelden Jeroen en Karin zich aangetrokken tot MAF: "MAF kwam regelmatig en soms ook onder bijzondere omstandigheden onder onze aandacht. Nu zijn we beiden heel nuchter en zeggen ook niet snel "o, dit of dat komt van God", maar toen we in mei 1989 kozen voor MAF wisten we dat het de juiste beslissing was. Er lag nog een lange weg voor ons, maar één ding wisten we zeker: God heeft ons in dit besluit geleid."

Geen gemakkelijke tijd…

Bij artikel "Gevleugelde bezieling" 1...

Een periode van voorbereidingen breekt aan: binnen twee jaar haalde Jeroen zijn Nederlandse privé brevet (A1) en begon vervolgens een studie voor het commerciële brevet. "Geen gemakkelijke tijd", aldus Jeroen. "In de weekenden vliegen, twee tot drie avonden in de week naar school met daarnaast een dagelijkse baan en een gezin, dat toentertijd (1992) was uitgebreid met twee kinderen. Daar kwam nog bij dat ik voor m'n werk regelmatig zo'n twee weken op reis was naar 'verre streken'. Gelukkig heb ik een schitterende vrouw, die in alles achter mij stond, anders was het nooit gelukt…", zegt Jeroen.
In 1996 en 1997 vertrok het gezin Knevel, nu totaal drie kinderen rijk, naar All Nations in Engeland: dit is een Bijbelschool die speciaal gericht is op mensen die uitgezonden worden naar het zendingsveld.
Terugkijkend op hun voorbereidende periode ervaren Jeroen en Karin dit als een periode waarin zij veel hebben geleerd.

Uitgezonden

December 1998, eindelijk was het zover: "We werden uitgezonden naar Tanzania. Daar ben ik de eerste twee jaar werkzaam geweest als piloot, later aangevuld met customer services. Een leuke combinatie waarin ik een hoop visie en creativiteit in kwijt kon." In Tanzania heeft de familie Knevel drie en een half jaar gewerkt. Een tijd waar zij nog met goede herinneringen aan terugdenken. In augustus 2002 vertrok het gezin echter naar N'Djamena, Tsjaad, waar Jeroen als piloot en Programme Manager aan de slag ging.

(Over)leven in Tsjaad

Bij artikel "Gevleugelde bezieling" 3...

Tsjaad, een sterk Islamitisch land. Al kennen de inwoners van Tsjaad de overeenkomst met christenen dat ook zij een relatie met God zoeken, Jezus Christus komt daar niet in voor. "Zendingsgezinnen proberen hier op een tactische manier contact te maken met de lokale bevolking, door bijvoorbeeld vertaalwerk of medische verzorging, en zo iets van Gods liefde op hen over te dragen." Jeroen benadrukt de rol van de MAF in dit geheel: "Voor velen is MAF het enige vervoersmiddel naar een grotere plaats. Goede piloten zijn dan ook een vereiste. Niet alleen vanwege de vliegomstandigheden, zoals korte landingsbanen en weinig of geen weersinformatie, maar ook vanwege de cultuur en leefomstandigheden waarin gewerkt moet worden. Tsjaad is geen gemakkelijk land en het vraagt een bepaald type karakter om hier met je gezin te kunnen overleven. Vliegen is op een bepaalde manier toch een beetje een hightech gebeuren. Om je hightech in een ontwikkelingsland op niveau te houden is niet altijd makkelijk."

Internet

Jeroen en Karin zijn meer gebruik gaan maken van het internet: "Zoeken op het net naar de goedkoopste vliegopties, maar bovenal om e-mail te kunnen versturen, maakt internet voor ons een belangrijk en haast onmisbaar medium. Internet is voor ons het contact met het thuisfront."

"Wij zijn vervoersmiddelen van het Evangelie", zeggen Jeroen en Karin dankbaar. ”God gebruikt ons. Niet alleen omdat Hij ons kan gebruiken, maar ook omdat Hij weet wat wij nodig hebben. Hij weet wat wij nog mogen en kunnen leren om meer te groeien naar de persoonlijkheid zoals Hij ons bedoeld heeft. Ieder mens heeft zijn verlangens, behoeftes en dromen die hij mag delen met God. Hij mag er naar streven om die dromen waar te maken. God is niet star. God is niet onvermurwbaar. God wil samen met ons werken aan Zijn Koninkrijk. Dat kan hier, dat kan in Nederland, dat kan waar dan ook.”

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'