Inclusieve taalgids: vermijd woorden als ‘man’ en ‘vrouw’

Inclusieve taalgids: vermijd woorden als ‘man’ en ‘vrouw’

De Methodistenkerk in Groot-Brittannië heeft begin 2024 een "inclusieve taalgids" uitgebracht waarin Methodisten worden geadviseerd om het gebruik van seksegerelateerde termen zoals ‘man’ en ‘vrouw’ te vermijden, omdat dit veronderstelt wat niet "de realiteit is voor veel mensen".

"Als christenen moeten we de moed hebben voor gesprekken die soms moeilijk kunnen zijn, om te erkennen dat we soms mensen uitsluiten, om met nederigheid te luisteren, om berouw te hebben over kwetsende taal en om voorzichtig te zijn met hoe we luisteren en wat we zeggen of schrijven, in de Geest van Christus", aldus de taalgids
De gids gaf als algemeen principe het idee dat er "oneindige variatie is in de manier waarop Gods schepping tot uitdrukking komt in het menselijk leven" en gaf ‘man’ en ‘vrouw’ als voorbeelden van terminologie die "misschien onschuldig klinkt, maar die veronderstellingen maakt over een gezins- of persoonlijk leven dat voor veel mensen niet de realiteit is".
Men biedt de woorden ouder, partner, kind en verzorger aan als geschikte alternatieven.
De gids somt verder uitgebreide categorieën mensen op bij wie Methodisten geadviseerd worden om "gevoelige en inclusieve" taal te gebruiken bij het aanspreken van minderheden die "gemarginaliseerd en/of gedemoniseerd zijn door de gangbare cultuur".

Niet discrimineren
De gids dringt erop aan om leeftijdsdiscriminatie te vermijden door termen als ‘oude mensen’ te vermijden en ze ‘oudere mensen’ of gewoon ‘ouderen’ te noemen.
Het is belangrijk om "antiracistisch taalgebruik" te omarmen door het gebruik van ‘etniciteit’ in plaats van ‘ras’ aan te moedigen, en om taalgebruik te vermijden dat bijvoorbeeld de immigratiestatus van een persoon negatief benadrukt.
Antisemitische en islamofobe retoriek worden ontmoedigd, en de gids moedigt Methodisten ook aan om voorzichtig om te gaan met hun terminologie wanneer ze "gehandicapten en mensen met neurodiversiteit" aanspreken. Dus niet: gehandicapten, maar: mensen met een handicap.
De term ‘slaven’ kan beter vervangen worden door: tot slaaf gemaakten.

Diversiteit
De gids benadrukt waarom het belangrijk is dat de Methodistenkerk in het Verenigd Koninkrijk "taal gebruikt die inclusief is voor LGBT+ mensen" en adviseert de taal te gebruiken die een individu verkiest, inclusief de voornaamwoorden waarmee hij of zij zich wil identificeren.

‘Broeders en zusters’
Hoewel dit bedoeld is om inclusief en vriendelijk te zijn, houdt het geen rekening met onze non-binaire vrienden. Iemand die non-binair is voelt zich niet thuis in de binaire gender categorieën (vrouw of man). Je kunt overwegen om in plaats daarvan 'vrienden' of 'kinderen van God' te gebruiken. Ook het gebruik van 'hij of zij' kan exclusief zijn; 'hen' is ook correct en acceptabel.

Omdat taal voortdurend verandert, zal de gids elke zes maanden worden bijgewerkt.
Bronnen: AnglicanMainstream.org; Methodist.org.uk.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'