Oversterfte onderzoek: Vaccinatiedata worden vrijgegeven

Oversterfte onderzoek: Vaccinatiedata worden vrijgegeven

Op Kerstavond, aan het begin van het kerstreces van de Tweede Kamer stuurde minister Kuipers van VWS een belangrijke brief naar de Kamer. Eindelijk worden door het RIVM de vaccinatiedata vrijgegeven zodat deze toegevoegd kunnen worden aan de (over)sterftestatistieken van het CBS. Daarmee kan het oversterftemysterie nu beter onderzocht worden.

Net als in vele andere landen is het ook in Nederland een groot probleem dat er veel meer mensen dood gaan dan je zou kunnen verwachten op grond van langjarige gemiddelden. Werd dat aanvankelijk nog in verband gebracht met corona, op 23 juni 2022 meldde het CBS: ‘Oversterfte in tweede helft 2021 hoger dan COVID-19-sterfte’ (Bron: CBS.nl). Maurice de Hond schreef in augustus op zijn website: ‘Oversterfte breekt alle records’ (Bron: maurice.nl).
Er moet dus iets anders aan de hand zijn. Allerlei theorieën zijn al geopperd, zoals bijv. (te lang) uitgestelde zorg, nasleep lockdowns, e.d. Toch is dat niet bevredigend. Meer onderzoek is daarom dringend nodig.

Vaccinatie
Iets wat de laatste tijd steeds meer vermeld wordt, is dat (ook) de coronavaccinaties waarschijnlijk een rol spelen. Er zijn inmiddels talrijke wetenschappelijke studies verschenen waarin die relatie wordt gelegd. Bovendien zijn er talloze berichten van bijzonderheden die zich voordoen, zoals plotselinge dood van (jonge) mensen, zonder dat er sprake was van ziektesymptomen. Het gaat dan o.a. om hartschade (myocarditis), zware hersenbloedingen, en zo meer. Gaandeweg worden meer obducties gepleegd en de uitkomsten daarvan zijn verontrustend.

In Duitsland deed onlangs de vicevoorzitter van de Bondsdag, Wolfgang Kubicki, een oproep om obductie te plegen bij mensen die kort na vaccinatie gestorven zijn. Hij zei dat naar aanleiding van een onderzoek van Dr. Peter Schirmacher van het Pathologisch Instituut in Heidelberg. De patholoog voerde obductie uit bij 40 personen die binnen twee weken na coronavaccinatie waren overleden. De conclusie van zijn onderzoek: minstens 30 procent was overleden dóór het vaccin. Het zou ook 90 procent kunnen zijn, maar op zijn minst 30 (zie deze video). En dit is naar verluidt nog slecht het topje van de ijsberg.
Al in februari 2022 bleek uit info van de Duitse zorgverzekeraar BKK ProVita dat het aantal bijwerkingen van vaccinaties ruim 1000 procent hoger was dan tot dan toe officieel gemeld. In oktober 2022 vermeldden experts, die gegevens uit diverse bronnen naast elkaar gelegd hebben, dat volgens hun schatting er wereldwijd al meer dan 20 miljoen ‘vaccinatiedoden’ zijn en meer dan 2 miljard mensen met meer of mindere verwondingen van bijwerkingen. Bron: Expose-news.com

Long Covid
Deze term wijst vooral op mensen die nare verschijnselen hebben overgehouden aan corona en daar nog lange tijd mee worstelen. Daarnaast zijn er ook getuigenissen van mensen die dezelfde soort klachten hebben/houden, terwijl ze geen corona gehad hebben, maar wel gevaccineerd zijn. Zo verscheen in De Andere Krant in december jl. een verhaal over Angelique uit Weesp, 41 jaar oud, moeder van vijf kinderen en tot voor kort fanatiek kitesurfster. Zij liet zich na aanvankelijke aarzeling toch verleiden tot coronavaccinatie. Na de tweede Pfizer-prik stortte haar lichaam in. Hoewel ze nooit corona heeft gehad, kreeg ze van C-Support, een instantie die werkt in opdracht van het Ministerie van VWS en mensen met langdurige coronaklachten helpt, te horen dat ze “long Covid heeft van de vaccinatie.” Men verklaarde dat als volgt: “Jouw lijf denkt dat je long Covid hebt terwijl het van de prik is. Dat kan.” Bron: Deanderekrant.nl
De Oostenrijkse student en wedstrijdzwemmer Stephan (22) zag door vaccinatieschade myocarditis (hartspierontsteking) het leven niet meer zitten. Reden genoeg dus om gedegen onderzoek te doen en laten we hopen dat daardoor (nog) meer duidelijkheid komt, want dat is broodnodig.
Zie meer over vaccinatieschade:

Update 21 september 2023
Tijdens een hoorzitting in de senaat van South Carolina (USA) gaf Dr. Phillip Buckhaults een uiteenzetting over de mRNA-vaccins, die ook invloed hebben op het DNA.
Buckhaults is biochemicus en moleculair bioloog aan de Universiteit van South Carolina.
Hier een samenvatting van zijn betoog met Nederlandse ondertiteling: https://twitter.com/i/status/1704760804526993814

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'