Kanaänitisch fort uit de tijd van Richteren

Kanaänitisch fort uit de tijd van Richteren

Een 3200 jaar oud Kanaänitisch fort uit de tijd van het bijbelboek Richteren is ontdekt door archeologen in Israël en is nu opengesteld voor het publiek.

Het fort ligt in de buurt van Kibbutz Galon, Israël, en werd ontdekt door de Israël Antiquities Authority en studentenvrijwilligers. Het dateert uit de 12e eeuw voor Christus en zou zijn gebruikt tijdens het tijdperk van de Richteren, waarin “er geen koning in Israël was” (Richt. 18:1) en rechters zoals Debora en Simson leefden.

"De vesting die we vonden, geeft een kijkje in de geopolitieke realiteit die wordt beschreven in het Richteren-boek, waarin de Kanaänieten, Israëlieten en Filistijnen met elkaar vechten", zeiden archeologen Saar Ganor en Itamar Weissbein van de Israël Antiquities Authority in een persbericht.

Hoewel Israël door God werd opgedragen het hele land te veroveren, zegt Richteren 1:28-29 dat de Israëlieten de Kanaänieten dwongen tot dwangarbeid, maar ze nooit volledig verdreven.

Het fort staat open voor toerisme. Talila Lifshitz, directeur van de gemeenschap en bosafdeling in de zuidelijke regio van het Joods Nationaal Fonds, zei dat het fort "een fascinerende inkijk geeft in het verhaal van een relatief onbekende periode in de geschiedenis" van Israël en "een toeristische en ervaringsgerichte aantrekkingskracht biedt. voor bezoekers. "
Bron: Christianheadlines.com

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'