Kanaänitisch fort uit de tijd van Richteren

Kanaänitisch fort uit de tijd van Richteren

Een 3200 jaar oud Kanaänitisch fort uit de tijd van het bijbelboek Richteren is ontdekt door archeologen in Israël en is nu opengesteld voor het publiek.

Het fort ligt in de buurt van Kibbutz Galon, Israël, en werd ontdekt door de Israël Antiquities Authority en studentenvrijwilligers. Het dateert uit de 12e eeuw voor Christus en zou zijn gebruikt tijdens het tijdperk van de Richteren, waarin “er geen koning in Israël was” (Richt. 18:1) en rechters zoals Debora en Simson leefden.

"De vesting die we vonden, geeft een kijkje in de geopolitieke realiteit die wordt beschreven in het Richteren-boek, waarin de Kanaänieten, Israëlieten en Filistijnen met elkaar vechten", zeiden archeologen Saar Ganor en Itamar Weissbein van de Israël Antiquities Authority in een persbericht.

Hoewel Israël door God werd opgedragen het hele land te veroveren, zegt Richteren 1:28-29 dat de Israëlieten de Kanaänieten dwongen tot dwangarbeid, maar ze nooit volledig verdreven.

Het fort staat open voor toerisme. Talila Lifshitz, directeur van de gemeenschap en bosafdeling in de zuidelijke regio van het Joods Nationaal Fonds, zei dat het fort "een fascinerende inkijk geeft in het verhaal van een relatief onbekende periode in de geschiedenis" van Israël en "een toeristische en ervaringsgerichte aantrekkingskracht biedt. voor bezoekers. "
Bron: Christianheadlines.com

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Gods plan met Israël

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.

Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het om het historische en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op Israël. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gods plan met Israël'

Hooglied

Hooglied - over een herder en zijn geliefde

Hooglied is een bijzonder Bijbelboekje. Het behoort tot de zogenaamde feestrollen. Binnen het Jodendom wordt het gelezen op de achtste dag van het Paasfeest - Pesach - het feest waarop de verlossing van Israël uit Egypte wordt herdacht. Daarbij wordt het boek gezien als een afspiegeling van Gods liefdesverklaring aan Israël en het verbond tussen Hem en Zijn volk.

Diverse 'partijen' komen erin aan het woord, maar de belangrijkste zijn toch wel de herder en zijn geliefde. Samen vormen ze een prachtig paar, waarin de Herder en Zijn volk Israël niet moeilijk zijn te herkennen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Hooglied'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er - eind 2016, bijna 3 jaar later - deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'