De waarheid over Syrië

De waarheid over Syrië

Pierre Le Corfe is van de website kickstarter.com en initiator van het project We Are Superheroes. Doel is om verhalen van mensen aan het grote publiek te tonen.

De jonge fransman heeft een tijdlang in Aleppo gewoond en daar de situatie van nabij meegemaakt.
Vorig jaar schreef hij een open brief aan de toenmalige president van Frankrijk, Hollande, om de werkelijke situatie in Syrië en Aleppo onder zijn aandacht te brengen. Een paar van zijn opmerkingen:

“Ik beschouw dit bericht als een plicht. Ik zoek het menselijk welzijn en heb mijn eigen organisatie opgericht die niet-politiek en niet-religieus is, en heb mezelf tot nu toe gefinancierd. Ik woon in een oorlogszone en ik betaal de prijs daarvoor. Ik heb de nodige risico's genomen om burgers hier te helpen, en ook al is mijn hulp beperkt, ik doe zoveel als ik kan.”

“Ik heb gereisd over het land, dat ik ondanks de critici kon zien dat de grote meerderheid van de Syrische bevolking eerlijk en oprecht hun regering ondersteunt en zij noemen hun president, en niet hun dictator, Bashar Al Assad.”

“… video's en berichten die door de terroristen en hun aanhangers zijn gemaakt, en soms in elkaar gezet zijn, werden prime time door onze media uitgezonden…”

“In de media wordt gezegd dat burgers gevangen zijn in het kruisvuur van een strijd van revolutionaire groepen tegen hun regering, terwijl in werkelijkheid die regering haar volk wilde beschermen tegen terroristen, die voornamelijk buitenlandse huurlingen zijn.”

“Ik zag met mijn eigen ogen dat terroristen wapens en munitie hadden die in diverse landen waren vervaardigd, waaronder Frankrijk, de VS, het VK of Saoedi-Arabië, om maar een paar te noemen. Deze wapens worden dagelijks gebruikt tegen burgers van Oost- en West-Aleppo door erkende terroristische groepen onder de vaandel van het vrije Syrische leger. Deze groep bestaat meestal uit jihadisten dat wij [het westen, VS en Europa] proberen te portretteren als vechters voor de vrijheid.”

“Ik roep mijn land, dat ik liefheb en waar ik opgegroeid ben op, te stoppen met de veroordeling van de Syrische bevolking en te stoppen met de hulp aan terroristen, die in ons eigen land onze families, onze kinderen, onze burgers onder vuur nemen…”

Video Syrische jongeren
Elke oorlog/strijd gaat gepaard met desinformatie. Dat is m.b.t. Syrië niet anders. De Westerse media zijn, grof gezegd, geen nieuwsbrengers meer, maar propagandakanalen van de elite.
Begin juni verscheen een video op de facebookpagina van Pierre Le Corfe. Daarin komen Syrische jongeren aan het woord die hun kijk geven op de situatie. Zij vragen zich af waarom ‘de media bewust onzin verkopen over Syrië’. De 21-jarige Amin studeerde toen de oorlog uitbrak. “Er was geen voedsel, geen drinkwater, geen elektriciteit, geen brandstof, er was niets,” zei hij. Le Corf vroeg de jongeren hoe zij over hun overheid denken. “Onze overheid is één van de beste overheden ter wereld,” zei Amin. “De meeste dingen die ze zeggen over onze overheid zijn totaal onjuist … Er zijn goede en slechte dingen, maar onze regering zal ons geen kwaad doen,” voegde hij toe. “We worden niet gedwongen om te blijven, we kunnen weggaan als we dat willen … Mensen zijn weggegaan vanwege de terroristen, niet vanwege de overheid”, aldus Amin.
Westerse landen zoals de VS, Nederland en Frankrijk steunen het Vrije Syrische Leger, maar volgens deze jongeren proberen zij hun land te veranderen in een islamitisch kalifaat. “Voor de oorlog leefden christenen, moslims en andere religies samen in Syrië. Niemand had daar problemen mee.”
De reden voor de oorlog is volgens hen duidelijk: “Omdat ons land het zo goed deed wilden andere landen Syrië vernietigen, zodat ze onze brandstof en historische voorwerpen konden innemen,” zegt Aladdin.
Amin: “De buitenlandse media zeggen dat Rusland ons bombardeert, maar het tegenovergesteld is waar … Wij wonen hier en we zien waar de bommen vallen. Ze bombarderen geen gebieden waar burgers wonen, maar alleen plekken waar de terroristen zitten” (Bron: NineforNews.nl)

Tja, uit meerdere bronnen c.q. getuigenissen blijkt, dat de waarheid over Syrië op z’n minst genuanceerder ligt dan ons wordt voorgeschoteld. Op nonvini.nl staat een uitgebreid interview met de Vlaamse pater Daniël Maes
Volgens de 79-jarige pater, die sinds 2010 in Syrië woont, klopt er niks van de berichtgeving over de oorlog in het land. “Niet president Bashar al-Assad is het probleem, maar onze eigen politici, die ISIS en Al Nusra steunen om de Syrische regering ten val te brengen … De echte terroristenleiders zitten in het Westen en Saoedi-Arabië.”
Over Syrië zegt hij dat het een prachtig land was. Wel met enigszins beknotte vrijheden, maar over het algemeen rust en orde. “De vele verschillende gelovige en etnische groepen leefden harmonieus naast elkaar. Het land had geen staatsschuld en kende geen daklozen. Integendeel, vele honderdduizenden vluchtelingen van omringende landen, zoals Irak, werden opgenomen en ook onderhouden als eigen burgers.”
Op de vraag of hij contact heeft gehad met politici in België of Nederland, antwoordt hij: “Met Herman van Rompuy, in 2012, toen hij voorzitter was van de Europese Raad. Ik had de indruk dat hij nauwelijks wist waar Syrië lag … Ik vertelde hem dat mijn ervaring was dat Assad gesteund werd door brede lagen van de bevolking, ook door de soennieten. Maar het leek alsof die man dat ervoer als heiligschennis.”
Pieter Omtzigt van het CDA heb ik vorig jaar ontmoet. Die weet werkelijk wat er gaande is en is ook bereid zich in te zetten.” (Bron: novini.nl).

Zie hier op video interview met pater Maes.

Terugkeer
Het NRC berichtte op 30 juni 2017: “Half miljoen Syrische vluchtelingen weer thuis.” De meeste terugkeerders komen uit de steden Aleppo, Hama, Homs en de hoofdstad Damascus. Dat ze terugkeren toont volgens de vluchtelingenorganisatie UNHCR aan dat de veiligheidssituatie in die delen van het land verbetert. Volgens hun rapport keren de mensen terug om te zoeken naar eigendommen en/of familieleden (Bron: NRC.nl)

Mooi bericht, maar ook wel vreemd eigenlijk. Vluchtelingen die terugkeren naar hun land waar volgens het Westen (lees: Amerika en bondgenoten), geen enkele vorm van democratie is, maar
een wrede dictator Assad heerst, die zijn eigen volk onderdrukt, opsluit, afslacht en om zeep helpt met gifgas, etc. Waarvan akte!

Meer:

Aleppo journaliste Eva Bartlett en Pierre Le Corfe op Syria TV Channel 7

De waarheid die de media verborgen houden over Assad’s Syrië

President Assad bezoekt tentoonstelling 'Made in Syria':

Assad bezoekt met Pasen een christelijke stadswijk:

Christenen staan achter Assad:

Corbet Report: Wie zit er achter oorlog in Syrie?

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Psalm 110 - De Priesterkoning

Na boekjes over Psalm 23 en Psalm 80 is er nu een nieuw boekje over een psalm verschenen!

Psalm 110 is een Messiaanse psalm die spreekt over de Heere Jezus Christus in Zijn positie boven al wat is. Hij wordt beschreven als Koning en als Priester. Het is een prachtig lied over de grote Priesterkoning, Die op Zijn eigen wijze zegenrijk zal regeren over deze wereld. Beide ambten zijn in Hem verweven tot één en leren ons dat dé Koning naar Gods hart, dit alleen kon zijn, door Zijn Eigen offer waarmee Hij als Priester verzoening deed "voor onze zonden (dit betreft Zijn volk Israël); en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld (dit betreft ook ons!)" (1 Joh. 2:2).

Dit boekje geeft een mooie uitleg over deze psalm waarin de hemelvaart van Christus - dat is Zijn verhoging boven alle dingen - centraal staat.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Psalm 110 - De Priesterkoning'

Het voornemen van de eeuwen

Natuurlijk! Elke christen gelooft wel dat God een plan heeft; maar vaak blijft de kennis hierover wat vaag. Het is dan ook een mooie - en noodzakelijke - bezigheid om in de Bijbel te zoeken naar dat plan. Misschien zijn we niet zo gewend om de Bijbel juist op dát punt te lezen, maar als je je erin verdiept, blijkt er heel wat meer over Gods voornemen in te staan dan je aanvankelijk voor mogelijk hield.

In dit boekje gaat het over het voornemen van de eeuwen. Deze eeuwen zijn grote tijdperken die elkaar opvolgen en zo een plan vormen. Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Deze twee eeuwen zijn een onderdeel van Gods plan met de eeuwen.

Neem je hier kennis van, dan kun je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel gaat lezen vanuit het standpunt dat God een plan heeft, gaat er een wereld voor je open!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Het voornemen van de eeuwen'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het Bijbelboek ESTHER

Het Bijbelboek Esther spreekt tot de verbeelding vanwege het mooie en soms spannende verloop van de geschiedenis die erin staat. Toch is dit boek niet bij iedereen even bekend, dan wel populair. Mogelijk heeft dit te maken met het gegeven dat de hoofdpersoon een vrouw is? Of is het vanwege de schijnbare afwezigheid van God?

Nu is het inderdaad zo dat je de Naam van God - in het Oude Testament altijd weergegeven met "HEERE" - in dit Bijbelboek niet terugvindt. En toch is Zijn verborgen aanwezigheid 'zichtbaar' en van doorslaggevend belang in de hier beschreven verwikkelingen rond Zijn volk. In de redding van het volk is er voor Esther - en ook voor haar neef Mordechai - een hoofdrol weggelegd.

Tot op de dag van vandaag wordt - onder het Joodse volk - deze wonderlijke redding gevierd tijdens het Purimfeest.

Bestel 'Het Bijbelboek Esther'