Het werkt niet, maar het helpt wel!

Het werkt niet, maar het helpt wel!

Zo ongeveer zou je het moeten zeggen als het gaat over bepaalde alternatieve geneeswijzen c.q. –middelen. In de reguliere geneeskunde zijn die namelijk taboe, want valt niet te bewijzen. Sterker nog, het wordt niet zelden bestempeld als kwakzalverij.

Betaalbare zorg
Op de website van de rijksoverheid zegt minister Scippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Uw gezondheid – en die van uw familie – is voor u heel erg belangrijk. Volkomen terecht hecht u dan ook veel belang aan goede gezondheidszorg. We worden steeds ouder, we kunnen medisch gezien steeds meer en we willen daar natuurlijk ook gebruik van maken. Maar de kosten van de zorg lopen hierdoor zo enorm op, dat het onbetaalbaar dreigt te worden. Zorg moet daarom zinnig en zuinig zijn. Ik zal me volledig inzetten voor een betaalbare zorg van goede kwaliteit, die oog heeft voor mensen.” 
Die laatste zin klopt niet helemaal. Schippers zou eigenlijk moeten zeggen: “Ik zet me volledig in voor goede zorg zoals wetenschappers en farmaceutische bedrijven dat voorstaan.” Want dat is de realiteit.
In 2013 hield zij een korte videotoespraak bij het afscheid van de voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Doelstelling: “De vereniging bestrijdt alle medische en paramedische handelwijzen die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn.” 
Daarin zegt zij o.a.: “Het uitgangspunt in de Nederlandse gezondheidszorg is dat bewezen resultaten en aantoonbare werkzaamheid de basis moeten zijn van medisch handelen… (‘evidence based’)… Maar ik weet ook dat patiënten zich soms uit vertwijfeling tot alternatieve behandelaars wenden. Onder het motto baadt het niet, dan schaadt het niet… Het valt me op dat nagenoeg elke apotheek in Nederland zoveel homeopathische producten in de schappen heeft staan… Ik stoor me eraan dat je bij het afsluiten van een aanvullende ziektekostenverzekering vaak niet eens kan kiezen voor een pakket zónder vergoeding van alternatieve geneeswijzen. Het is aan ons allemaal om de aantrekkelijkheid van alternatieve geneeswijzen te relativeren…” Pardon? Zorgverzekeraars (uitzonderingen zoals bijv. gezondlevenverzekering.nl daargelaten) bieden daarvoor nauwelijks iets aan vergeleken met de reguliere zorgmiddelen!
Haar stelling is: “Elke patiënt heeft recht op zorg die werkt…” Afijn, bekijk de video zelf: 

Het uitgangspunt van ‘bewezen resultaten en aantoonbare werkzaamheid’ is nu net het probleem. Met homeopathie bijvoorbeeld, om maar eens een ‘alternatief’ te noemen. Het werkt niet, volgens de wetenschap, maar het helpt wel, volgens een toenemend aantal mensen die er gebruik van maken. Oké, misschien niet altijd en niet in alle gevallen, maar geldt dat wel voor de ‘gewone’ dokterij?

Farmaceutische lobby
Het punt is dat de invloed van de farmaceutische industrie in wetenschap en politiek enorm groot is. Daar is ook minister Schipper slachtoffer van. Bedenk wel dat de moderne geneeskunst pas is ontstaan in de 18e en 19e eeuw, mede door de ontwikkeling in de chemie. Sindsdien zijn de meeste pillen die door artsen worden voorgeschreven chemische tabletten, die vooral dienen voor symptoombestrijding en vaak talloze (ongewilde) bijwerkingen hebben, waar menigeen ook weer ziek van wordt. En natuurlijk zijn mensen er ook dikwijls mee geholpen. Bovendien, en laat dat ook gezegd zijn: De medische wetenschap heeft mens en dier onnoemelijk veel voordeel gebracht.
Maar… die pillen leveren veel geld op en daar zit de angel. Farmaceutische bedrijven zijn over het algemeen geldmachines waarin vele miljarden omgaan en om dat zo te houden moet er veel verkocht worden. Vandaar de talloze lobbyisten en marketeers die proberen alles en iedereen te beïnvloeden in het voordeel van hun bazen, waarbij de leugen niet wordt geschuwd. Het verlagen van cholesterol bijvoorbeeld is een gigantische wereldwijde industrie geworden, waar ieder jaar tenminste 29 miljard dollar in omgaat. Alleen in Nederland al slikken meer dan 1,5 miljoen mensen hét middel daarvoor: statines. Andere, veel gezondere middelen komen nauwelijks in the picture. Steeds meer wordt getwijfeld aan het officiële cholesterolverhaal. Sommigen spreken zelfs over de cholesterol-leugen! Zie hier, hier en hier.

Update 8 november 2016Hartspecialisten: “Cholesterol vormt géén gevaar voor je hart”

Bovendien maken die dure pillen de zorgkosten flink duurder. Om de zorg dus betaalbaar te houden/maken zou men veel meer aandacht moeten schenken aan ‘alternatieve geneeswijzen’. Natuurproducten en homeopathische korreltjes, die veel meer de oorzaak van ziekte(n) aanpakken, zijn namelijk veel goedkoper. En inderdaad, omdat het natuurlijke producten zijn: baadt het niet, het schaadt ook niet! En dat is bij gebruik van chemische pillen een heel ander verhaal.

Alternatief
Minister Schippers sluit zich volledig aan bij de piepeltjes van de kwakvereniging als zou homeopathie e.d. je reinste kwakzalverij zijn. Maar niets is minder waar. De grondlegger van de homeopathie, Samuël Hahnemann, was zelf arts en scheikundige. Deze wetenschapper ontdekte in de tweede helft van de achttiende eeuw een belangrijke natuurwet: een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, is ook in staat diezelfde verschijnselen te genezen. Dit is het basisprincipe van de homeopathie geworden. Zie de website homeopathie.nl, waar ook te lezen is dat er binnen de homeopathie niet alleen (gecertificeerde) therapeuten werkzaam zijn, maar ook universitair opgeleide artsen!
En waarom staan er bij apotheek en drogist zoveel homeopathische middelen in de schappen? Hierom: “Driekwart van de Nederlanders staat positief tegenover homeopathie. En terecht. Het is een milde en effectieve manier om mensen te behandelen voor allerlei ziekten en kwalen. Het doel van homeopathie is het herstellen van het natuurlijke evenwicht, zowel op lichamelijk gebied als psychisch. Als dit evenwicht verstoord raakt, kunnen er ziekten ontstaan”, aldus de website.
De Schepper heeft in de natuur vele middelen gegeven die heilzaam (kunnen) zijn voor een mens, ook als het gaat om ziektebestrijding. Vele eeuwen hebben mensen daar dankbaar gebruik van gemaakt. De laatste tijd is er een tendens waar te nemen dat meer mensen dit herontdekken en hun eigen keuzes maken. In plaats van badinerend te doen over deze ‘kwakzalverij’ zou de overheid dat juist moeten stimuleren en faciliteren.

Wetenschap – Het werkt niet?
De Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland zet zich in voor een optimale toegankelijkheid van homeopathie in Nederland. Daarom overlegt zij met politiek en verzekeraars over de regelgeving en de vergoeding rondom homeopathie. Op de website (vereniginghomeopathie.nl) wordt ook aandacht besteed aan wetenschappelijke onderzoeken en wat blijkt steeds meer?

Homeopathie helpt niet alleen, het werkt ook nog!

Eén van de argumenten om homeopathische middelen af te wijzen, is de verdunning. Die is soms zo groot dat er bijna niets meer van de oorspronkelijke stof in het middel zit. Hoe kan dat dan toch werken? Een antwoord op deze vraag is nog niet gevonden. Er zijn echter ruim 50 betrouwbare studies, die het specifieke effect van hoge verdunningen in de homeopathie hebben aangetoond.
Op de website Wanttoknow.nl lezen we het volgende: “Onlangs werd in Rome het tweede congres over wetenschappelijk onderzoek in de homeopathie gehouden. Gedurende drie dagen kwamen maar liefst 250 wetenschappelijk onderzoekers en belangstellenden uit o.a. India, Engeland, Amerika, Italië, Nederland en Zuid-Afrika samen om hun onderzoekswerk te delen. In een aantal lezingen werd baanbrekend werk gepresenteerd. Met behulp van nieuwe technologieën zoals nanotechnologie, chromochemie en het meten van genexpressie kan activiteit tot boven het getal van Avogadro ’s verdunde homeopathische middelen zichtbaar worden gemaakt…
Onderzoeker Stephen Cartwright van Diagnox Labatory/Cherwell Innovation Centre te Oxford besprak daar zijn onderzoekswerk waarin activiteit van hoge verdunningen van homeopathische middelen door middel van het gebruik van verfstoffen werd aangetoond…
Het Homeopathy Research Institute (hri-research.org) is een innoverende, internationale goede-doelen-stichting, die de noodzaak voor kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek naar de werking van homeopathie steunt, want dat wetenschappelijk bewijs is er wel degelijk.
Op dezelfde site lezen we ook over Nobelprijswinnaar (!) professor Luc Montagnier, die begin jaren 2000 een ontdekking deed over de aard van water, die aantoont dat homeopathische therapie wetenschappelijk te verklaren is. Hij schokte tijdens het feest ná de uitreiking van de prijzen zijn mede-Nobelprijswinnaars door hen te vertellen dat water een geheugen heeft en dit geheugen bewaart, na zelfs vele malen verdund te zijn. Het idee van het ‘watergeheugen’ is een van de fundamenten van homeopathie, die ook uitgaat van de idee dat de kracht van een substantie wordt versterkt door verdunning (potentiëren). Montagnier ontdekte dat de oplossing, die DNA van virussen en bacteriën bevat, ‘lage radiogolven kan uitzenden’ Deze frequentionele golven beïnvloeden weer de moleculen rondom hen en veranderen deze in georganiseerde structuren! En op hun beurt kunnen deze moleculen dan ook weer diezelfde golven uitzenden. Montagnier ontdekte dat deze frequenties in het water blijven, zelfs nadat het vele malen is verdund.

Kanker
In 2013 verscheen het boek Wat Angelina niet wist over kanker (maar had moeten weten) van Ing. Ard Pisa (1971). Het gaat om de internationale filmster Angelina Jolie die uit voorzorg haar beide borsten heeft laten amputeren (Engelse term: mastectomy) omdat haar wijs gemaakt is dat haar (overgeërfde) genen de hoofdoorzaak van kanker zijn. En dat terwijl wetenschappelijke onderzoeken uit een ver verleden al het tegendeel bewijzen. Zij is misleid en heeft zich onbewust laten gebruiken voor de pr-campagne van de farmaceutische industrie. Het laat zien dat de waarheid wordt verdoezeld en mensen gemanipuleerd. Leugens worden op geraffineerde wijze in stand gehouden.
In 1926 heeft de arts en Nobelprijswinnaar dr. Otto Warburg, biochemicus en fysioloog, al ontdekt wat de belangrijkste oorzaak is van kanker. Daar is binnen de medische wetenschap eigenlijk nooit ruchtbaarheid aan gegeven.

Bijna een eeuw later, in 2006, publiceerde prof. Brian Peskin, kwantumvoedingdeskundige, erover in zijn boek The hidden story of cancer. Het verscheen in het Nederlands in 2012 onder de titel Het verzwegen verhaal over kanker (Uitg. Succesboeken).
Het verhaal was bekend, maar is al die tijd verzwegen, onder de pet gehouden. Slechts enkelen waren/zijn er mee bekend maar die werden/worden nauwelijks gehoord. Al in december 2003 zei GlaxoSmithKline-directeur dr. Allen Roses in The Independent, een grote Engelse krant, dat 75% van de kankermedicijnen niet werkt, maar wel winst oplevert.

Op 13 april 2013 verscheen in de Telegraaf het artikel/interview 'Kanker de Baas'. Een top-onderzoeker van het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, prof. Dr. René Bernards doet de volgende zeer schokkende en onthutsende uitspraken:
“Driekwart van alle kanker geneesmiddelen werkt niet…! Drie van de vier patiënten heeft dan ook geen baat bij het medicijn dat hen gegeven wordt. Dramatisch. Chemotherapie is ooit ontwikkeld vóórdat we enig benul hadden van de oorzaak van kanker. Chemo was een botte bijl ’tegen álles wat snel deelt’. Tot nu toe was er echter niets beters voorhanden. Sommige therapieën die je toedient bij longkanker of alvleesklierkanker worden vaak meer voor de vorm gegeven dan voor de werkzaamheid. We weten althans dat de kans dat het werkt klein is.” En: “Verpletterend veel loze behandelingen dus, waaraan volgens professor Bernards een schokkend prijskaartje hangt. "Jaarlijks geeft de wereld 49 miljard dollar uit aan kankermedicijnen. Daarvan wordt 37 miljard dollar (!) gebruikt om patiënten eigenlijk alleen maar zieker te maken, in plaats van beter. Want je hebt als kankerpatiënt wél de ellendige bijwerkingen, maar je hebt geen baat!”

Eerder (mei 2012) schreef hij in een blog op De Groene Amsterdammer: “Kanker is sinds 2008 doodsoorzaak nummer één in Nederland… Op dit moment overleeft gemiddeld iets meer dan de helft van de kankerpatiënten de ziekte tenminste vijf jaar, al verschillen de percentages sterk per type kanker. De overleving van kanker stijgt weliswaar gestaag, maar de vooruitgang is tergend langzaam…” Hij verwacht dat door “kankertherapie op maat” over een jaar of 20 de meeste vormen van kanker niet langer dodelijk zullen zijn, maar chronisch met een redelijk goede kwaliteit van leven.”

Oorzaak
Dr. Otto Warburg had het in 1926 dus al in de gaten. Heel kort komt het hierop neer: De hoofdoorzaak van kanker ligt niet in onze genen, maar is een tekort aan zuurstof in de cel.
Dat kan o.a. veroorzaakt worden door verkeerde voeding. Geraffineerde koolhydraten (suikers) kunnen bijvoorbeeld een brandstof zijn voor de ontwikkeling van de ‘gevreesde ziekte’. Natuurzuivere voeding, lichamelijke activiteit en emotioneel welzijn spelen een essentiële rol bij het voorkomen van kanker.Heel vroeger zei Hippocrates (460-375 v. Chr.) het al: “Wat dan ook de vader van een ziekte is, de moeder is altijd verkeerde voeding”. We weten dat ons voedsel tegenwoordig rijk voorzien is van allerlei toevoegingen. Sommige daarvan zijn nuttig, andere (zeer) schadelijk. Ook hier geldt weer:

De Schepper heeft in de natuur zoveel goede, nuttige, voedzame, en zelfs ook genezende (voedings)middelen gelegd, alleen… we zijn dat vergeten

Dus: terug naar de natuur. En gelukkig is die trend zichtbaar. Steeds meer mensen ontwaken uit hun welvaartsdroom en zoeken naar echte, natuurlijke producten. Jammer is dat die (nog steeds) duurder zijn dan wat in de supermarkten ligt. Zo presenteerde TV-persoonlijkheid Floortje Dessing in aanloop naar de World Fair Trade Day op 9 mei j.l. haar nieuwe boek Eerlijk Eten. Gepassioneerde chefs en foodies schreven 80 recepten voor ontbijt, lunch, diner en verrassende cocktails en smoothies gebaseerd op eerlijke en duurzaam geteelde producten. 

Geneesmiddelen
Ook als het gaat om kanker zien we vandaag een toenemend gebruik van natuurlijke middelen om deze ziekte te voorkomen of te bestrijden. Voor veel wetenschappers natuurlijk allemaal flauwekul of kwakzalverij en zeer tegen de zin van Big Pharma bedrijven uiteraard, die er dan ook alles aan doen om dit tegen te werken. Logisch, want hun gigantische winsten staan op het spel.
Maar voor veel ‘gewone’ mensen waardevol en behulpzaam. Zo blijkt cannabis (Latijn voor hennep, bij ons ook bekend als wiet) positief te werken bij de bestrijding c.q. genezing van kanker en andere aandoeningen. Daarover zijn inmiddels vele getuigenissen en onderzoeken te vinden op internet (zie hier, hier en hier). 

Hetzelfde geldt voor het gebruik van abrikozenpitten. Ook hier geldt dat er enerzijds voor wordt gewaarschuwd op grond van onderzoeken (zie voedingenkankerinfo.nl) en anderzijds zijn er onderzoeken en getuigenissen van patiënten die het tegendeel beweren (zie informatieabrikozenpitten.nl). 

Tenslotte: Interessant is ook het werk van de Duitse Dr. Matthias Rath. Zijn instituut houdt zich bezig met en pleit voor een nieuwe, natuurlijke (preventieve) gezondheidszorg (zie drrathresearch.org en de Nederlandstalige site).

Hoe het ook zij, de strijd tussen waarheid en leugen speelt zich ook af op het gebied van gezondheid(szorg). En bedenk  hierbij wat Galileo Galileï (1564-1642) ooit zei: “Bij vragen in de wetenschap heeft de deskundigheid van duizenden niet de waarde van de bescheiden redenering van een enkel persoon”. Oftewel:

In een wereld van leugen is de waarheid is altijd in de minderheid.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Met behulp van dit boekje willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Belangrijke dagen in de Bijbel'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'