Nine Eleven - Nine Eleven 15 jaar na dato: gigacomplot!

Nine Eleven

Nine Eleven 15 jaar na dato: gigacomplot!

Omstreeks de verschijning van deze AMEN is het 15 jaar geleden dat er een dramatische gebeurtenis plaatsvond in New York, nu bekend als ‘Nine Eleven’. In de 9e maand, op de 11e dag van het jaar 2001 stortten de Twin Towers, symbool van Amerika’s grootheid en rijkdom, met donderend geweld in elkaar. Oorzaak? Twee vliegtuigen. Nee dus!

Inmiddels is ruimschoots aangetoond, dat de torens neergestort zijn als gevolg van ‘controlled demolition’, gecontroleerde sloop. U hebt het vast wel eens gezien op tv of live bij de sloop van een (flat)gebouw. Met behulp van zorgvuldig geplaatste staven dynamiet op ‘strategische’ plekken stort het gebouw na het aftellen keurig netjes naar beneden. Welnu, precies zo is het gegaan op Nine Eleven. En dat geldt niet alleen voor de Twin Towers, maar ook voor het zgn. Building 7 of WTC 7. Dat is een wolkenkrabber van 47 verdiepingen een eindje verderop. Door geen vliegtuig geraakt, misschien wat kleine brokstukken, en toch ingestort. Keurig netjes, zoals op beeld te zien is. En dat ruim 7 uur later dan de andere twee torens. Die ineenstorting werd overigens 20 minuten vóór aanvang al gemeld door een verslaggeefster van de BBC, terwijl achter haar op het tv-scherm het gebouw nog gewoon overeind staat! Bekijk hier de video.

Complot
En daarmee zitten we midden in het gigacomplot dat ‘Nine Eleven’ heet. En ja, we doen niet eens ons best (meer) om dat op deze pagina’s te onderbouwen, want zoals gezegd, het bewijs daarvoor is overvloedig in boeken en op internet te vinden (zie links onderaan).
Het officiële verhaal kennen we: het was een terroristische aanslag van 19 moslimkapers onder leiding van Osama Bin Laden. Maar “het officiële verhaal is zooo doorzichtig”, aldus Prof. Karel van Wolferen in een interview op Café Weltschmerz. Inmiddels zijn meer prominente figuren dat met hem eens.
In Amerika is een club van meer dan 2600 wetenschappers, die op technische gronden hebben aangetoond dat de gebouwen inderdaad met behulp van zorgvuldig geplaatste explosieven zijn ingestort. En dan niet met het ‘ouderwetse’ dynamiet, maar met nano-thermiet, een high-tech combinatie van ijzeroxide en aluminium, verspreid gevonden in het puin van de WTC-torens (zie www.ae911truth.org en www.waarheid911.nl).
“Er is geen enkele twijfel of de aanslagen van 11 september 2001 op de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington het resultaat waren van een goed voorbereid complot.” Dat zegt Dr. Ir. Coen Vermeeren, lucht- en ruimtevaartdeskundige aan de TU Delft.
Hij vond het zijn academische plicht om een boek te schrijven over 911 en te laten zien wat er werkelijk gebeurde. Dat boek is er: ‘911 is gewoon een complot’ (Uitg. Obeliskmediaservices). 
Kijk hier naar een interview met Vermeeren (11 min.). 

En verder bijvoorbeeld de ex-staatssecretaris van Defensie, ex-minister van Techniek in Duitsland en tegenwoordig advocaat, Andreas von Bülow, en de inmiddels op 15 oktober 2015 overleden Labour-parlementslid Michael Meacher, o.a. ex-minister van milieuzaken in het (oorlogs)kabinet van Tony Blair. 
In een uitzending van EenVandaag op 9 september 2015 komen zij aan het woord. Volgens hen is de oorlog tegen het terrorisme heel iets anders dan de regering Bush ons wil(de) doen geloven. En kwamen de aanslagen eigenlijk wel goed van pas.
Vooral Meacher is zeer openhartig en wijst op een document dat vóór 911 verscheen: ‘Rebuilding America’s Defenses’ (ofwel: de herinrichting van de Amerikaanse strijdkrachten). Dit document ligt aan de basis van het buitenlands militair beleid van de regering Bush. Het gaat om het behouden van de Amerikaanse hegemonie in de wereld, met name in het Midden-Oosten. En… controle over de olievoorraden. Dus: het Defensiebudget moet omhoog, maar hoe verkoop je dat aan de bevolking die langzaamaan genoeg heeft van het Amerikaanse militarisme. Een schokkende gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld Pearl Harbor, zou het gevoelen van de bevolking kunnen beïnvloeden en de weg vrij maken naar het beoogde doel. Al veel eerder, in 1997, had Zbigniew Brzezinski (Nationaal veiligheidsadviseur van president Jimmy Carter) in zijn boek ‘The Grand Chessboard’ (Het grote schaakspel) al zijn zorgen geuit over de Amerikaanse controle in Centraal-Azië en het Midden-Oosten. Volgens hem was daarvoor een veel agressiever buitenlandbeleid nodig: oorlog voeren dus.
Volgens Michael Meacher had de Amerikaanse regering al ver vóór 11 september signalen dat er een dreiging van een aanslag was. Mensen binnen de FBI en CIA hebben hun superieuren indringend gewaarschuwd, bijvoorbeeld dat tientallen Arabische mannen trainden op vliegscholen en schietbanen, maar daar werd niet op gereageerd. In de bewuste uitzending van EenVandaag wordt het samengevat:

  • 11 landen waarschuwden de VS vooraf over een mogelijke aanslag
  • De CIA ontving een lijst met 200 verdachten
  • Veiligheidsadviseur Condoleezza Rice waarschuwde president George Busch, maar vond geen gehoor bij hem
  • Informatie van de FBI werd genegeerd
  • Mohammed Atta was al in 2000 bekend als leider van een Al-Qaida cel, maar Defensie hield die informatie achter
  • Na de kaping van vliegtuigen duurde het 100 minuten (!) voordat de eerste gevechtsvliegtuigen opstegen.

Meachers conclusie is: “Volgens mij stelde 11 september de regering Bush in staat om een geopolitieke strategie te gaan voeren om Amerika meer macht te geven (…) Als ze een aanzet nodig hadden, was deze ophanden zijnde aanslag een welkome aanleiding (…) Bülow: “Deze mensen denken alleen aan machtspolitiek. Daarin speelt democratie en rechtsstaat geen rol.” Foto Von Bülow
Meacher gelooft in een complot: “De bewijzen zijn zo overtuigend en zo veelomvattend dat je geen andere conclusie kunt trekken… We moeten de waarheid achterhalen.” Op de website Wanttoknow.nl worden 100 redenen genoemd waarom 911 doorgestoken kaart is! Daarin komt ook de aanslag op het Pentagon ter sprake. Daar is geen vliegtuig binnengevlogen, maar een raket!

Grote Plan
De PNAC (Project for the New American Century) is een organisatie die fungeert als een soort denktank voor de Amerikaanse internationale politiek en heeft als doelstelling het bevorderen van de Amerikaanse hegemonie in de wereld.
Op de voorpagina van de website van deze organisatie staat o.a. iets te lezen over het uitgangspunt, namelijk, dat “het Amerikaanse leiderschap goed is, zowel voor Amerika alsook voor de wereld” en dat “zulk leiderschap vraagt om militaire kracht.”
De Intentieverklaring die bij de oprichting op 3 juni 1997 werd uitgesproken bestaat globaal uit vier punten:
1. Wij moeten de defensie-uitgaven opschroeven om onze wereldwijde verantwoordelijkheid te kunnen nemen en om ons leger te moderniseren voor de toekomst.
2. We moeten de banden met onze democratische medestanders versterken en vijandelijke regimes ter verantwoording roepen.
3. Wij moeten de noodzaak van politieke en economische vrijheid in het buitenland promoten.
4. We moeten de verantwoordelijkheid accepteren voor de unieke rol van Amerika in het bewaren en onderhouden van een internationale orde, die gunstig is voor onze veiligheid, voor onze eigendommen en voor onze principes.
Met andere woorden: Amerika moet de suprematie over de volkeren behouden en uitbreiden tot welzijn van Amerika zelf en van de wereld in haar geheel.

Update: de officiële website - www.newamericancentury.org - is inmiddels offline! Zie voor meer info hier op Wikipedia. Hier nog een archiefpagina van de website.

Zes maanden vóór de aanslagen viel er op de website van PNAC te lezen, vrij vertaald: "Om het Amerikaanse volk achter de nodige oorlogen te krijgen, zou een gebeurtenis zoals tijdens Pearl Harbor behulpzaam zijn."
Een halfjaar later was daar ineens Nine Eleven, waardoor de uitvoering van dit Grote Plan een enorme boost gekregen heeft en Amerika tot de grote agressor van deze tijd heeft gemaakt. De VS staan zo’n beetje op voet van oorlog met iedereen, behalve haar trouwe (lees: slaafse) bondgenoten.

Link over NineEleven: Waarheid911.nl  

Wetenschappers komen na uitvoerig onerzoek tot deze conclusie: "Het bewijs leidt tot de overweldigende conclusie dat all drie de torens verwoest zijn door 'controled demolistion' (gecontroleerde sloop)" - Zie: europhysicsnews.org

Meer artikelen in de serie "Nine Eleven":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Met behulp van dit boekje willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Belangrijke dagen in de Bijbel'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'